Posljednji put provjereno: 17/02/2023

Kašnjenje u plaćanju

Ako je vaše poduzeće isporučilo robu ili pružilo usluge klijentu (u skladu s uvjetima trgovačkog ugovora) koji nije izvršio plaćanje do dogovorenog roka, imate pravo na kamate i naknadu za troškove naplate.

To se primjenjuje na sve vaše trgovačke transakcije s drugim poduzećima (uključujući trgovce pojedince, pod uvjetom da obavljaju neovisnu gospodarsku ili stručnu djelatnost) i javnim tijelima.

Napomena

Ta pravila i ona u sljedećim koracima ne primjenjuju se:

  • u postupcima u slučaju nesolventnosti (uključujući postupke za restrukturiranje duga)
  • na plaćanje naknade za štetu (koje primjerice izvršavaju osiguravajuća društva).

Upotrijebite kalkulator za izračun kamate kako biste doznali izons duga ili odaberite situaciju u nastavku.

Novac mi duguje

Novac mi duguje drugo poduzeće

Novac mi duguje javno tijelo

Novac mi duguje potrošač

U transakcijama s potrošačima ne možete potraživati zateznu kamatu. Ako vam potrošač duguje novac, ne primjenjuju se prethodna pravila. Saznajte više o problematičnim situacijama s potrošačima na sljedećim poveznicama:

Sjedište je mojeg poduzeća u zemlji EU-a (U ovom slučaju 27 država članica EU-a), a novac mi duguje poduzeće koje posluje u istoj zemlji

Izračun kamate

Ako ste ispunili svoje ugovorne i pravne obveze, a klijent je odgovoran za kašnjenje (tj. ne kasni zbog okolnosti izvan svoje kontrole), imate pravo na potraživanje zatezne kamate i naknade za troškove naplate.

Otkad nastaje pravo na kamatu?

Pravo na kamatu nastaje dan nakon roka dospijeća utvrđenog u ugovoru.

Ako niste utvrdili rok za plaćanje u ugovoru, kamata automatski postaje naplativa 30 kalendarskih dana otkad klijent primi vaš račun ili zahtjev za plaćanje.

Ako ne znate kada je račun zaprimljen, možete zatražiti kamate 30 kalendarskih dana nakon što ste obavili uslugu i/ili dostavili proizvode.

Ako klijentu pošaljete račun prije no što obavite uslugu i/ili dostavite proizvod, razdoblje se računa tek nakon obavljanja usluge / dostave proizvoda.

Koliki bi se iznos kamata trebao dodati?

Zateznu kamatu možete naplatiti prema iznosu utvrđenom u ugovoru. Ako taj iznos nije utvrđen, primjenjuju se zakonske kamatne stope.

Zakonske kamatne stope po zemlji

Zemlja EU-a 1. siječnja 2023. - 30. lipnja 2023
Austrija 11,08
Belgija 10,50
Bugarska 10,00
Hrvatska 10,50
Cipar 10,50
Češka 15,00
Danska 9,90
Estonija 10,50
Finska 10,50
Francuska 12,50
Njemačka 10,62
Grčka 10,50
Mađarska 21,00
Irska 10,50
Italija 10,50
Latvija 10,50
Litva 10,50
Luksemburg 10,50
Malta 10,50
Nizozemska 12,00
Poljska (zdravstveni sektor) 14,75
Poljska (drugim sektorima) 16,75
Portugal 10,50
Rumunjska 15,00
Slovačka 10,50
Slovenija 10,50
Španjolska 10,50
Švedska 11,00

Poslužite se našim kalkulatorom za izračun kamate koju imate pravo potraživati.

Naknada za troškove naplate

Osim dospjelih kamataimate pravo potraživati paušalnu naknadu od 40 EUR (ili odgovarajući iznos u drugoj valuti) za svaki zakašnjelo plaćeni račun (u određenim zemljama EU-a iznos može biti viši, a izračunava se na temelju vrijednosti računa).

Ako su troškovi koji su vam nastali pri naplati duga viši od tog iznosa, možete potraživati dodatnu razumnu naknadu (tj. administrativne troškove, naknadu za naplatu duga ili troškove odvjetnika).

PDV

Kamatu naplaćujete na bruto iznos duga (uključujući PDV), ali ne plaćate PDV na kamatu.

Kako naplatiti dug

Sjedište je mojeg poduzeća u zemlji EU-a (U ovom slučaju 27 država članica EU-a), a novac mi duguje poduzeće koje posluje u drugoj zemlji EU-a (U ovom slučaju 27 država članica EU-a i Ujedinjena Kraljevina (do kraja prijelaznog razdoblja) te Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska)

Na ugovore se primjenjuje pravo koje su stranke izabrale. Stoga biste trebali provjeriti koje se pravo primjenjuje na vaš ugovor.

Ako pri potpisivanju ugovora nije odabrano određeno pravo, pravila o kašnjenju u plaćanju utvrđena su pravom zemlje u kojoj vjerovnik ima uobičajeno boravište.

To se pravilo primjenjuje i na prodaju robe i na pružanje usluga.

Napomena

Ako se na vaš ugovor primjenjuje zakonodavstvo treće zemlje, moguće je da sljedeća pravila nisu primjenjiva .

Izračun kamate

Ako ste ispunili svoje ugovorne i pravne obveze, a klijent je odgovoran za kašnjenje (tj. ne kasni zbog okolnosti izvan svoje kontrole), imate pravo na potraživanje zatezne kamate i naknade za troškove naplate.

Otkad nastaje pravo na kamatu?

Pravo na kamatu nastaje dan nakon roka dospijeća utvrđenog u ugovoru.

Ako niste utvrdili rok za plaćanje u ugovoru, kamata automatski postaje naplativa 30 kalendarskih dana otkad klijent primi vaš račun ili zahtjev za plaćanje.

Ako ne znate kada je račun zaprimljen, možete zatražiti kamate 30 kalendarskih dana nakon što ste obavili uslugu i/ili dostavili proizvode.

Ako klijentu pošaljete račun prije no što obavite uslugu i/ili dostavite proizvod, razdoblje se računa tek nakon obavljanja usluge / dostave proizvoda.

Koliki bi se iznos kamata trebao dodati?

Zateznu kamatu možete naplatiti prema iznosu utvrđenom u ugovoru. Ako taj iznos nije utvrđen, primjenjuju se zakonske kamatne stope.

Zakonske kamatne stope po zemlji

Zemlja EU-a 1. siječnja 2023. - 30. lipnja 2023
Austrija 11,08
Belgija 10,50
Bugarska 10,00
Hrvatska 10,50
Cipar 10,50
Češka 15,00
Danska 9,90
Estonija 10,50
Finska 10,50
Francuska 12,50
Njemačka 10,62
Grčka 10,50
Mađarska 21,00
Irska 10,50
Italija 10,50
Latvija 10,50
Litva 10,50
Luksemburg 10,50
Malta 10,50
Nizozemska 12,00
Poljska (zdravstveni sektor) 14,75
Poljska (drugim sektorima) 16,75
Portugal 10,50
Rumunjska 15,00
Slovačka 10,50
Slovenija 10,50
Španjolska 10,50
Švedska 11,00

Poslužite se našim kalkulatorom za izračun kamate koju imate pravo potraživati.

Naknada za troškove naplate

Osim dospjelih kamataimate pravo potraživati paušalnu naknadu od 40 EUR (ili odgovarajući iznos u drugoj valuti) za svaki zakašnjelo plaćeni račun (u određenim zemljama EU-a iznos može biti viši, a izračunava se na temelju vrijednosti računa).

Ako su troškovi koji su vam nastali pri naplati duga viši od tog iznosa, možete potraživati dodatnu razumnu naknadu (tj. administrativne troškove, naknadu za naplatu duga ili troškove odvjetnika).

Kako naplatiti dug

Sjedište je mojeg poduzeća u zemlji EU-a (U ovom slučaju 27 država članica EU-a), a novac mi duguje javno tijelo koje djeluje u istoj zemlji

Izračun kamate

Ako ste ispunili svoje ugovorne i pravne obveze, a klijent je odgovoran za kašnjenje (tj. ne kasni zbog okolnosti izvan svoje kontrole), imate pravo na potraživanje zatezne kamate i naknade za troškove naplate.

Otkad nastaje pravo na kamatu?

Pravo na kamatu nastaje dan nakon roka dospijeća utvrđenog u ugovoru.

Ako niste utvrdili rok za plaćanje u ugovoru, kamata automatski postaje naplativa 30 kalendarskih dana otkad klijent primi vaš račun ili zahtjev za plaćanje.

Ako ne znate kada je račun zaprimljen, možete zatražiti kamate 30 kalendarskih dana nakon što ste obavili uslugu i/ili dostavili proizvode.

Ako klijentu pošaljete račun prije no što obavite uslugu i/ili dostavite proizvod, razdoblje se računa tek nakon obavljanja usluge / dostave proizvoda.

Koliki bi se iznos kamata trebao dodati?

Kamate možete naplatiti prema zakonskoj stopi.

Zakonske kamatne stope po zemlji

Zemlja EU-a 1. siječnja 2023. - 30. lipnja 2023
Austrija 11,08
Belgija 10,50
Bugarska 10,00
Hrvatska 10,50
Cipar 10,50
Češka 15,00
Danska 9,90
Estonija 10,50
Finska 10,50
Francuska 12,50
Njemačka 10,62
Grčka 10,50
Mađarska 21,00
Irska 10,50
Italija 10,50
Latvija 10,50
Litva 10,50
Luksemburg 10,50
Malta 10,50
Nizozemska 12,00
Poljska (zdravstveni sektor) 14,75
Poljska (drugim sektorima) 16,75
Portugal 10,50
Rumunjska 15,00
Slovačka 10,50
Slovenija 10,50
Španjolska 10,50
Švedska 11,00

Poslužite se našim kalkulatorom za izračun kamate koju imate pravo potraživati.

Naknada za troškove naplate

Osim dospjelih kamataimate pravo potraživati paušalnu naknadu od 40 EUR (ili odgovarajući iznos u drugoj valuti) za svaki zakašnjelo plaćeni račun (u određenim zemljama EU-a iznos može biti viši, a izračunava se na temelju vrijednosti računa).

Ako su troškovi koji su vam nastali pri naplati duga viši od tog iznosa, možete potraživati dodatnu razumnu naknadu (tj. administrativne troškove, naknadu za naplatu duga ili troškove odvjetnika).

Kako naplatiti dug

Napomena: Ako javna tijela sustavno kasne u plaćanjima, možete podnijeti službenu pritužbu Europskoj komisiji.

Sjedište je mojeg poduzeća u zemlji EU-a (U ovom slučaju 27 država članica EU-a), a novac mi duguje javno tijelo koje djeluje u drugoj zemlji EU-a (U ovom slučaju 27 država članica EU-a i Ujedinjena Kraljevina (do kraja prijelaznog razdoblja) te Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska)

Na ugovore se primjenjuje pravo koje su stranke izabrale. Stoga biste trebali provjeriti koje se pravo primjenjuje na vaš ugovor.

Izračun kamate

Ako ste ispunili svoje ugovorne i pravne obveze, a klijent je odgovoran za kašnjenje (tj. ne kasni zbog okolnosti izvan svoje kontrole), imate pravo na potraživanje zatezne kamate i naknade za troškove naplate.

Otkad nastaje pravo na kamatu?

Pravo na kamatu nastaje dan nakon roka dospijeća utvrđenog u ugovoru.

Ako niste utvrdili rok za plaćanje u ugovoru, kamata automatski postaje naplativa 30 kalendarskih dana otkad klijent primi vaš račun ili zahtjev za plaćanje.

Ako ne znate kada je račun zaprimljen, možete zatražiti kamate 30 kalendarskih dana nakon što ste obavili uslugu i/ili dostavili proizvode.

Ako klijentu pošaljete račun prije no što obavite uslugu i/ili dostavite proizvod, razdoblje se računa tek nakon obavljanja usluge / dostave proizvoda.

Koliki bi se iznos kamata trebao dodati?

Kamate možete naplatiti prema zakonskoj stopi.

Zakonske kamatne stope po zemlji

Zemlja EU-a 1. siječnja 2023. - 30. lipnja 2023
Austrija 11,08
Belgija 10,50
Bugarska 10,00
Hrvatska 10,50
Cipar 10,50
Češka 15,00
Danska 9,90
Estonija 10,50
Finska 10,50
Francuska 12,50
Njemačka 10,62
Grčka 10,50
Mađarska 21,00
Irska 10,50
Italija 10,50
Latvija 10,50
Litva 10,50
Luksemburg 10,50
Malta 10,50
Nizozemska 12,00
Poljska (zdravstveni sektor) 14,75
Poljska (drugim sektorima) 16,75
Portugal 10,50
Rumunjska 15,00
Slovačka 10,50
Slovenija 10,50
Španjolska 10,50
Švedska 11,00

Poslužite se našim kalkulatorom za izračun kamate koju imate pravo potraživati.

Naknada za troškove naplate

Osim dospjelih kamataimate pravo potraživati paušalnu naknadu od 40 EUR (ili odgovarajući iznos u drugoj valuti) za svaki zakašnjelo plaćeni račun (u određenim zemljama EU-a iznos može biti viši, a izračunava se na temelju vrijednosti računa).

Ako su troškovi koji su vam nastali pri naplati duga viši od tog iznosa, možete potraživati dodatnu razumnu naknadu (tj. administrativne troškove, naknadu za naplatu duga ili troškove odvjetnika).

Kako naplatiti dug

Napomena: Ako javna tijela sustavno kasne u plaćanjima, možete podnijeti službenu pritužbu Europskoj komisiji.

Kalkulator za izračun kamate

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Enterprise Europe Network može vam dati besplatan savjet.

Od pomoći vam može biti i alat za traženje službe za podršku.

Podijeli: