Posljednji put provjereno: 27/03/2019

Kašnjenje u plaćanju

Odluka Ujedinjene Kraljevine o pozivanju na članak 50. UEU-a: Više informacija

Ako je vaše poduzeće isporučilo robu ili pružilo usluge klijentu (u skladu s uvjetima trgovačkog ugovora) koji nije izvršio plaćanje do dogovorenog roka, imate pravo na kamate i naknadu za troškove naplate.

To se primjenjuje na sve vaše trgovačke transakcije s drugim poduzećima (uključujući trgovce pojedince, pod uvjetom da obavljaju neovisnu gospodarsku ili stručnu djelatnost) i javnim tijelima.

Ta pravila i ona u sljedećim koracima ne primjenjuju se:

 • u postupcima u slučaju nesolventnosti (uključujući postupke za restrukturiranje duga)
 • na plaćanje naknade za štetu (koje primjerice izvršavaju osiguravajuća društva).

 

Novac mi duguje

 

Novac mi duguje drugo poduzeće

 

Novac mi duguje javno tijelo

 

Novac mi duguje potrošač

U transakcijama s potrošačima ne možete potraživati zateznu kamatu. Ako vam potrošač duguje novac, ne primjenjuju se prethodna pravila. Saznajte više o problematičnim situacijama s potrošačima na sljedećim poveznicama:

 

Sjedište je mojeg poduzeća u zemlji EU-a, a novac mi duguje poduzeće koje posluje u istoj zemlji

Koja su vaša prava?

Ako ste ispunili svoje ugovorne i pravne obveze, a klijent je odgovoran za kašnjenje (tj. ne kasni zbog okolnosti izvan svoje kontrole), imate pravo na potraživanje zatezne kamate i naknade za troškove naplate.

Otkad nastaje pravo na kamatu?

Pravo na kamatu nastaje dan nakon roka dospijeća utvrđenog u ugovoru.

Ako niste utvrdili rok za plaćanje u ugovoru, kamata automatski postaje naplativa 30 kalendarskih dana otkad klijent primi vaš račun ili zahtjev za plaćanje.

Ako ne znate kada je račun zaprimljen, možete zatražiti kamate 30 kalendarskih dana nakon što ste obavili uslugu i/ili dostavili proizvode.

Ako klijentu pošaljete račun prije no što obavite uslugu i/ili dostavite proizvod, razdoblje se računa tek nakon obavljanja usluge / dostave proizvoda.

Koliki bi se iznos kamata trebao dodati?

Zateznu kamatu možete naplatiti prema iznosu utvrđenom u ugovoru. Ako taj iznos nije utvrđen, primjenjuju se zakonske kamatne stope.

Zakonske kamatne stope po zemlji

Zemlja EU-a 1. siječnja 2019. – 30. lipnja 2019.
Austrija 8,58
Belgija 8,00
Bugarska 10,00
Hrvatska 9,09
Cipar 8,00
Češka 9,75
Danska 8,05
Estonija 8,00
Finska 8,00
Francuska 10,00
Njemačka 8,12
Grčka 8,00
Mađarska 8,90
Irska 8,00
Italija 8,00
Latvija 8,00
Litva 8,00
Luksemburg 8,00
Malta 8,00
Nizozemska 8,00
Poljska 9,50
Portugal 8,00
Rumunjska 9,75
Slovačka 8,00
Slovenija 8,00
Španjolska 8,00
Švedska 7,50
Ujedinjena Kraljevina 8,75

Poslužite se našim kalkulatorom za izračun kamate koju imate pravo potraživati.

 

Naknada za troškove naplate

Osim dospjelih kamata imate pravo potraživati paušalnu naknadu od 40 EUR (ili odgovarajući iznos u drugoj valuti) za svaki zakašnjelo plaćeni račun (u određenim zemljama EU-a iznos može biti viši, a izračunava se na temelju vrijednosti računa).

Ako su troškovi koji su vam nastali pri naplati duga viši od tog iznosa, možete potraživati dodatnu razumnu naknadu (tj. administrativne troškove, naknadu za naplatu duga ili troškove odvjetnika).

PDV

Kamatu naplaćujete na bruto iznos duga (uključujući PDV), ali ne plaćate PDV na kamatu.

Kako naplatiti dug

 1. Klijentu pošaljite račun na kojem su istaknute kamate i naknada za naplatu.
 2. Obratite se nacionalnom tijelu koje vam može pomoći u naplati duga.
 3. Unajmite agenciju za naplatu duga.
 4. Ishodite izvršnu ispravu na nacionalnom sudu.

 

Sjedište je mojeg poduzeća u zemlji EU-a, a novac mi duguje poduzeće koje posluje u drugoj zemlji EU-a

Na ugovore se primjenjuje pravo koje su stranke izabrale. Stoga biste trebali provjeriti koje se pravo primjenjuje na vaš ugovor.

Ako pri potpisivanju ugovora nije odabrano određeno pravo, pravila o kašnjenju u plaćanju utvrđena su pravom zemlje u kojoj vjerovnik ima uobičajeno boravište.

To se pravilo primjenjuje i na prodaju robe i na pružanje usluga.

Ako je vaš ugovor uređen pravom zemlje izvan EU-a, moguće je da se sljedeća pravila ne primjenjuju.

Koja su vaša prava?

Ako ste ispunili svoje ugovorne i pravne obveze, a klijent je odgovoran za kašnjenje (tj. ne kasni zbog okolnosti izvan svoje kontrole), imate pravo na potraživanje zatezne kamate i naknade za troškove naplate.

Otkad nastaje pravo na kamatu?

Pravo na kamatu nastaje dan nakon roka dospijeća utvrđenog u ugovoru.

Ako niste utvrdili rok za plaćanje u ugovoru, kamata automatski postaje naplativa 30 kalendarskih dana otkad klijent primi vaš račun ili zahtjev za plaćanje.

Ako ne znate kada je račun zaprimljen, možete zatražiti kamate 30 kalendarskih dana nakon što ste obavili uslugu i/ili dostavili proizvode.

Ako klijentu pošaljete račun prije no što obavite uslugu i/ili dostavite proizvod, razdoblje se računa tek nakon obavljanja usluge / dostave proizvoda.

Koliki bi se iznos kamata trebao dodati?

Zateznu kamatu možete naplatiti prema iznosu utvrđenom u ugovoru. Ako taj iznos nije utvrđen, primjenjuju se zakonske kamatne stope.

Zakonske kamatne stope po zemlji

Zemlja EU-a 1. siječnja 2019. – 30. lipnja 2019.
Austrija 8,58
Belgija 8,00
Bugarska 10,00
Hrvatska 9,09
Cipar 8,00
Češka 9,75
Danska 8,05
Estonija 8,00
Finska 8,00
Francuska 10,00
Njemačka 8,12
Grčka 8,00
Mađarska 8,90
Irska 8,00
Italija 8,00
Latvija 8,00
Litva 8,00
Luksemburg 8,00
Malta 8,00
Nizozemska 8,00
Poljska 9,50
Portugal 8,00
Rumunjska 9,75
Slovačka 8,00
Slovenija 8,00
Španjolska 8,00
Švedska 7,50
Ujedinjena Kraljevina 8,75

Poslužite se našim kalkulatorom za izračun kamate koju imate pravo potraživati.

 

Naknada za troškove naplate

Osim dospjelih kamata imate pravo potraživati paušalnu naknadu od 40 EUR (ili odgovarajući iznos u drugoj valuti) za svaki zakašnjelo plaćeni račun (u određenim zemljama EU-a iznos može biti viši, a izračunava se na temelju vrijednosti računa).

Ako su troškovi koji su vam nastali pri naplati duga viši od tog iznosa, možete potraživati dodatnu razumnu naknadu (tj. administrativne troškove, naknadu za naplatu duga ili troškove odvjetnika).

Kako naplatiti dug

 1. Klijentu pošaljite račun na kojem su istaknute kamate i naknada za naplatu.
 2. Obratite se lokalnom partneru iz Europske poduzetničke mreže.
 3. Pročitajte Vodič za upravljanje prekograničnim kreditima i potraživanjima.
 4. Provjerite primjenjuje li se u vašem slučaju neki od propisa EU-a o prekograničnoj naplati duga.
 5. Unajmite agenciju za naplatu duga.

 

Sjedište je mojeg poduzeća u zemlji EU-a, a novac mi duguje javno tijelo koje djeluje u istoj zemlji

Koja su vaša prava?

Ako ste ispunili svoje ugovorne i pravne obveze, a klijent je odgovoran za kašnjenje (tj. ne kasni zbog okolnosti izvan svoje kontrole), imate pravo na potraživanje zatezne kamate i naknade za troškove naplate.

Otkad nastaje pravo na kamatu?

Pravo na kamatu nastaje dan nakon roka dospijeća utvrđenog u ugovoru.

Ako niste utvrdili rok za plaćanje u ugovoru, kamata automatski postaje naplativa 30 kalendarskih dana otkad klijent primi vaš račun ili zahtjev za plaćanje.

Ako ne znate kada je račun zaprimljen, možete zatražiti kamate 30 kalendarskih dana nakon što ste obavili uslugu i/ili dostavili proizvode.

Ako klijentu pošaljete račun prije no što obavite uslugu i/ili dostavite proizvod, razdoblje se računa tek nakon obavljanja usluge / dostave proizvoda.

Koliki bi se iznos kamata trebao dodati?

Kamate možete naplatiti prema zakonskoj stopi.

Zakonske kamatne stope po zemlji

Zemlja EU-a 1. siječnja 2019. – 30. lipnja 2019.
Austrija 8,58
Belgija 8,00
Bugarska 10,00
Hrvatska 9,09
Cipar 8,00
Češka 9,75
Danska 8,05
Estonija 8,00
Finska 8,00
Francuska 10,00
Njemačka 8,12
Grčka 8,00
Mađarska 8,90
Irska 8,00
Italija 8,00
Latvija 8,00
Litva 8,00
Luksemburg 8,00
Malta 8,00
Nizozemska 8,00
Poljska 9,50
Portugal 8,00
Rumunjska 9,75
Slovačka 8,00
Slovenija 8,00
Španjolska 8,00
Švedska 7,50
Ujedinjena Kraljevina 8,75

Poslužite se našim kalkulatorom za izračun kamate koju imate pravo potraživati.

 

Naknada za troškove naplate

Osim dospjelih kamata imate pravo potraživati paušalnu naknadu od 40 EUR (ili odgovarajući iznos u drugoj valuti) za svaki zakašnjelo plaćeni račun (u određenim zemljama EU-a iznos može biti viši, a izračunava se na temelju vrijednosti računa).

Ako su troškovi koji su vam nastali pri naplati duga viši od tog iznosa, možete potraživati dodatnu razumnu naknadu (tj. administrativne troškove, naknadu za naplatu duga ili troškove odvjetnika).

Kako naplatiti dug

 1. Klijentu pošaljite račun na kojem su istaknute kamate i naknada za naplatu.
 2. Obratite se nacionalnom pravobranitelju ili nacionalnom sucu.

Napomena: Ako javna tijela sustavno kasne u plaćanjima, možete podnijeti službenu pritužbu Europskoj komisiji.

 

Sjedište je mojeg poduzeća u zemlji EU-a, a novac mi duguje javno tijelo koje djeluje u drugoj zemlji EU-a

Na ugovore se primjenjuje pravo koje su stranke izabrale. Stoga biste trebali provjeriti koje se pravo primjenjuje na vaš ugovor.

Koja su vaša prava?

Ako ste ispunili svoje ugovorne i pravne obveze, a klijent je odgovoran za kašnjenje (tj. ne kasni zbog okolnosti izvan svoje kontrole), imate pravo na potraživanje zatezne kamate i naknade za troškove naplate.

Otkad nastaje pravo na kamatu?

Pravo na kamatu nastaje dan nakon roka dospijeća utvrđenog u ugovoru.

Ako niste utvrdili rok za plaćanje u ugovoru, kamata automatski postaje naplativa 30 kalendarskih dana otkad klijent primi vaš račun ili zahtjev za plaćanje.

Ako ne znate kada je račun zaprimljen, možete zatražiti kamate 30 kalendarskih dana nakon što ste obavili uslugu i/ili dostavili proizvode.

Ako klijentu pošaljete račun prije no što obavite uslugu i/ili dostavite proizvod, razdoblje se računa tek nakon obavljanja usluge / dostave proizvoda.

Koliki bi se iznos kamata trebao dodati?

Kamate možete naplatiti prema zakonskoj stopi.

Zakonske kamatne stope po zemlji

Zemlja EU-a 1. siječnja 2019. – 30. lipnja 2019.
Austrija 8,58
Belgija 8,00
Bugarska 10,00
Hrvatska 9,09
Cipar 8,00
Češka 9,75
Danska 8,05
Estonija 8,00
Finska 8,00
Francuska 10,00
Njemačka 8,12
Grčka 8,00
Mađarska 8,90
Irska 8,00
Italija 8,00
Latvija 8,00
Litva 8,00
Luksemburg 8,00
Malta 8,00
Nizozemska 8,00
Poljska 9,50
Portugal 8,00
Rumunjska 9,75
Slovačka 8,00
Slovenija 8,00
Španjolska 8,00
Švedska 7,50
Ujedinjena Kraljevina 8,75

Poslužite se našim kalkulatorom za izračun kamate koju imate pravo potraživati.

 

Naknada za troškove naplate

Osim dospjelih kamata imate pravo potraživati paušalnu naknadu od 40 EUR (ili odgovarajući iznos u drugoj valuti) za svaki zakašnjelo plaćeni račun (u određenim zemljama EU-a iznos može biti viši, a izračunava se na temelju vrijednosti računa).

Ako su troškovi koji su vam nastali pri naplati duga viši od tog iznosa, možete potraživati dodatnu razumnu naknadu (tj. administrativne troškove, naknadu za naplatu duga ili troškove odvjetnika).

Kako naplatiti dug

 1. Klijentu pošaljite račun na kojem su istaknute kamate i naknada za naplatu.
 2. Obratite se mreži Solvit.

Napomena: Ako javna tijela sustavno kasne u plaćanjima, možete podnijeti službenu pritužbu Europskoj komisiji.

 

Povezane teme

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Potpora lokalnim poduzećima - Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Europska poduzetnička mreža može vam dati besplatan savjet.

Podijeli: