Navigacijski put

Ažurirano 06/12/2017

Nepoštene ugovorne odredbe

Zakonodavstvom EU-a utvrđuju se određeni zahtjevi transparentnosti i pravičnosti za ugovore koje potpisujete s potrošačima.

O kojim se ugovornim odredbama radi?

Informacije u nastavku odnose se samo na prodaju potrošačima koji kupuju izvan svojeg profesionalnog konteksta. Ne primjenjuje se ako se bavite prodajom drugim poduzećima.

Zahtjevi EU-a primjenjuju se na svaku ugovornu odredbu o kojoj se nije pojedinačno pregovaralo, kao što su uobičajene standardne ugovorne odredbe sastavljene unaprijed. Isključeni su glavni predmet ugovora i aspekti omjera cijene i kvalitete.

Imajte na umu da ako se želite pozvati na činjenicu da se o ugovoru pojedinačno pregovaralo, morat ćete to i dokazati.

Ugovori moraju biti pošteni

Standardne ugovorne odredbe koje se koriste u poslovanju, neovisno o tome naziva ih se „uvjetima" ili su dio detaljnog ugovora, moraju biti poštene.

Prema Zakonodavstvom EU-a standardne ugovorne odredbe ne smiju:

  • biti suprotne uvjetu o dobroj vjeri;
  • staviti potrošače u nepovoljan položaj (u pogledu prava i obveza) u odnosu na prodavače/dobavljače.

Morate postupati u dobroj vjeri, uzimajući u obzir legitimne interese potrošača i s njima postupati pošteno i pravično.

Nepoštene odredbe ugovora nisu obvezujuće

Ako su određene odredbe u ugovoru nepravedne, nisu obvezujuće za potrošače i ne možete se na njih pozvati, čak i ako je potrošač potpisao ugovor.

Ako nepoštene odredbe nisu ključni dio ugovora, ostatak ugovora (ali ne i nepoštene odredbe) i dalje obvezuje vas i potrošača.

Ugovori moraju biti transparentni

Ugovorne odredbe moraju biti sastavljene na jednostavnom i razumljivom jeziku. One ne samo da moraju biti jezično jasne, već potrošač mora biti u stanju razumjeti njihove gospodarske posljedice.

Imajte na umu da će se sve nejasnoće tumačiti u korist potrošača.

Primjeri potencijalno nepoštenih odredaba

Osim općih zahtjeva o „dobroj vjeri" i „ravnoteži", pravila EU-a sadržavaju popis posebnih ugovornih odredaba koje se mogu smatrati nepoštenima.

Situacije u kojima se ugovorne odredbe mogu smatrati nepoštenima prema pravilima EU-a:
 

1. Odgovornost u slučaju smrti ili ozljede potrošača

Odredbe kojima se isključuje/ograničava vaša odgovornost u slučaju smrti ili ozljede potrošača zbog vašeg djelovanja ili propusta.

2. Naknada u slučaju izostanka isporuke

Odredbe kojima se neprimjereno isključuje/ograničava pravo potrošača na odštetu ako ne ispunite svoje obveze iz ugovora.

3. Odredba o prekidu ugovora u vašu korist

Odrede koje vam omogućuju prekid pružanja usluga samo zato što to više ne odgovara, ali i dalje obvezuju potrošača.

4. Jednostrana naknada za raskidanje ugovora

Odredbe koje vam omogućuju da zadržite unaprijed uplaćene iznose ako potrošač raskine ugovor, a da potrošaču nije dopuštena istovrijedna naknada u slučaju da ste vi (trgovac) otkazali uslugu.

5. Prekomjerna naknada

Odredbe kojima se zahtijeva da potrošač koji ne ispunjava svoju obvezu plati nerazumno visoki iznos naknade.

6. Jednostrano raskidanje ugovora

Odredbe koje vam omogućuju da jednostrano raskinete ugovor, no koje ne pružaju to isto pravo potrošaču.

7. Raskid u kratkom roku

Odredbe koje vam omogućuju da u kratkom roku raskinete ugovor bez utvrđenog krajnjeg datuma, osim ako je potpuno opravdano.

8. Automatsko produljenje ugovora sklopljenih na određeno vrijeme

Odredbe prema kojima potrošač mora obavijestiti o svojoj namjeri da raskine ugovor u nerazumno kratkom roku.

9. Skrivene odredbe

Odredbe koje obvezuju potrošače i kojih su potrošači teško mogli biti svjesni prije potpisivanja ugovora.

10. Jednostrane izmjene ugovora

Odredbe koje vam omogućuju da jednostrano izmijenite ugovor osim ako je u ugovoru naveden valjan razlog za to.

11. Jednostrane izmjene proizvoda ili usluge

Odredbe koje vam omogućuju da izmijenite proizvod ili uslugu koja se pruža jednostrano i bez valjanog razloga.

12. Promjene cijena

Odredbe prema kojima možete točno odrediti ili povisiti konačnu cijenu po isporuci, bez da potrošačima pružite mogućnost raskida ugovora, ako je iznos znatno viši od iznosa koji je početno ugovoren.

13. Jednostrano tumačenje ugovora

Odredbe prema kojima imate pravo tumačiti sve odredbe ugovora i odlučiti je li proizvod ili usluga u skladu s ugovorom.

14. Nepoštivanje obveza koje je preuzelo vaše osoblje

Odredbe prema kojima možete pokušati izbjeći obveze koje je preuzelo vaše osoblje ili prema kojima takve obveze podliježu drugim uvjetima.

15. Jednostrano ispunjavanje obveza

Odredbe kojima se obvezuje potrošača na ispunjenje svih njegovih obveza i prema kojima se vi ne morate pridržavati svojih.

16. Prijenosi ugovora na druge trgovce pod manje povoljnim uvjetima

Odredbe koje vam omogućuju prijenos ugovora bez pristanka potrošača i što bi moglo biti na štetu potrošača.

17. Ograničena prava na pravne radnje

Odredbe kojima se ograničava kako i gdje potrošači mogu poduzeti pravne radnje i kojima ih se obvezuje da dostave dokaz koji je u nadležnosti druge ugovorne stranke.

Pojedinosti o nacionalnim pravilima

Imajte na umu da se pravilima EU-a o nepoštenim ugovornim odredbama utvrđuju minimalni standardi koji se mogu dalje poboljšavati i unaprjeđivati putem nacionalnih zakona.

Za detaljne informacije potražite savjet kod Europske poduzetničke mreže u svojoj državi.

Stupite u kontakt s partnerom za potporu lokalnim poduzećima

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Europska poduzetnička mreža može vam dati besplatan savjet.

Potpora lokalnim poduzećima

Pomoć i savjeti

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Pomoć i savjeti

Stupite u kontakt s partnerom za potporu lokalnim poduzećima

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Europska poduzetnička mreža može vam dati besplatan savjet. Kako biste savjetniku na svojem području omogućili da vam odgovori točno i na vrijeme, navedite što više informacija.

EEN-logo

Obrazac za kontakt

(Sva su polja obvezna)
Hvala. Vaša poruka uspješno je poslana.
Vaša poruka nije poslana zbog tehničkih problema. Pokušajte ponovno poslije.
Navedite valjanu adresu e-pošte.

Osobni podaci

Podaci o poduzeću

DaNe

Austrija

Wien

Belgija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bugarska

Sofia

Češka Republika

Praha

Cipar

Nicosia

Danska

Copenhagen

Estonija

Tallinn

Finska

Helsinki

Francuska

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grčka

Athens

Hrvatska

Zagreb

Irska

Dublin

Islandski

Reykjavík

Italija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Latvija

Riga

Litva

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Mađarska

Budapest

Nizozemska

Den Haag

Njemačka

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norveška

Oslo

Poljska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Rumunjska

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovačka

Bratislava

Slovenija

Ljubljana

Španjolska

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Švedska

Stockholm

Ujedinjeno Kraljevstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

3000/3000

Informacije navedene u ovom obrascu izravno se šalju partneru iz Europske poduzetničke mreže. Osobni podaci iz obrasca upotrijebit će se samo kao pomoć savjetniku pri odgovoru na vaš upit; ti se podaci neće pohraniti.