Posljednji put provjereno: 09/03/2020

Poslovne tajne

Utječe li Brexit na vas?

Ako raspolažete vrijednim informacijama o tehnologijiili bilo kojem drugom aspektu vašeg poslovanja, možete ih zaštititi kao poslovnu tajnu pod sljedećim uvjetima:

Kakve su informacije obuhvaćene poslovnom tajnom?

Poslovne tajne mogu uključivati razne vrste informacija i stručnog znanja koji nisu ili ne mogu biti primjereno zaštićeni patentima, kao što su:

Informacije zaštićene poslovnom tajnom mogu biti dugoročno strateški važne, npr. recepti ili kemijski spojevi, ili kratkoročno strateški važne, npr. rezultati marketinških istraživanja, robne marke, datum plasiranja novog proizvoda i njegova cijena ili cijena ponuđena u postupku nadmetanja.

Kako funkcionira zaštita poslovne tajne

To što imate poslovnu tajnu ne znači da imate isključiva prava (Nositelj ili nositelji prava intelektualnog vlasništva mogu bilo koga isključiti iz upotrebe predmetnog intelektualnog vlasništva) na te informacije. Ako netko drugi neovisno razvije iste te informacije, može ih slobodno upotrebljavati.

Međutim, zaštićeni ste od nepoštenog ponašanja: naprimjer, ako netko neovlašteno pristupi dokumentima povezanima s vašim tajnim informacijama, kopira ih za osobnu upotrebu ili ih proslijedi nekom drugom. Zaštićeni ste i u slučaju da netko prekrši ugovor o povjerljivosti i informacije otkrije trećoj strani.

U slučajevima nepoštenog ponašanja imate pravo na odštetu i druge pravne lijekove. Naprimjer, nalogom suda može se osobi koja je nezakonito stekla, upotrijebila ili otkrila poslovnu tajnu zabraniti upotreba ili daljnje otkrivanje te poslovne tajne.

Više informacija dostupno je u informativnom članku o poslovnim tajnamapdfen Europske službe za pomoć u području prava intelektualnoga vlasništvaen (EHD).

Povezane teme

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Europska služba za pomoć u području prava intelektualnog vlasništva

Besplatno savjetovanje i osposobljavanje za upravljanje intelektualnim vlasništvom za projekte koje sufinancira EU ili transnacionalne poslovne dogovore.

Potpora lokalnim poduzećima

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Europska poduzetnička mreža može vam dati besplatan savjet.

Podijeli: