Poslední kontrola: 26/08/2022

Obchodní tajemství

Pokud vlastníte cenné informace o technologii nebo o jiné stránce vašeho podnikání, můžete je nechat chránit jako obchodní tajemství, jsou-li splněny tyto podmínky:

Na jaké informace se obchodní tajemství vztahuje?

Předmětem obchodního tajemství může být celá řada informací a know-how, které nelze řádně chránit formou patentů, např.:

Informace chráněné obchodním tajemství mohou být strategické jak z dlouhodobého hlediska, např. výrobní postup nebo chemická sloučenina, tak z krátkodobého, např. výsledek marketingové studie, obchodní značka, cena a datum zahájení prodeje nového výrobku či cena nabídnutá v nabídkovém řízení.

V čem ochrana obchodního tajemství spočívá?

Skutečnost, že vlastníte obchodní tajemství neznamená, že máte na dotčené informace výlučná práva (Držitel práv duševního vlastnictví může ostatním zabránit, aby jeho vlastnictví používali.). Pokud někdo jiný ke stejným informacím nezávislým způsobem také dospěje, má právo je volně používat.

Vy jste však chráněni proti nečestnému jednání: například kdyby se někdo dostal k dokumentům souvisejícím s utajovanými informacemi bez vašeho svolení, udělal si jejich kopie pro svou vlastní potřebu nebo je předal někomu dalšímu. Jste také chráněni v případě, že někdo poruší dohodu o zachování důvěrnosti a utajované informace dá k dispozici někomu dalšímu.

V případě nečestného jednání máte právo požadovat náhradu škody a další opravná opatření. Soudní příkaz může například osobě, která obchodní tajemství nezákonným způsobem získala, používá jej a šíří, zakázat, aby v tom dále pokračovala.

Další informace najdete na internetové stránce o obchodním tajemství en Evropské asistenční služby pro otázky práv duševního vlastnictví (EHD) en .

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Evropská asistenční služba pro otázky práv duševního vlastnictví

Bezplatné poradenství a školení v oblasti správy duševního vlastnictví u projektů spolufinancovaných Evropskou unií nebo mezinárodních obchodních transakcí.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: