Pobyt a cestování
Poslední kontrola: 17/03/2022

Zdanění mateřských a dceřiných společnostíi

Přeshraniční rozdělování zisku

Pokud se vaše mateřská společnost nachází v některém členském státě a její dceřiné společnosti v jiném členském státě, můžete se vyhnout případným problémům se zdaněním (např. dvojímu zdanění) u přeshraničního rozdělování zisku mezi těmito společnostmi.

To platí, jestliže:

Osvobození od srážkové daně z movitého majetku

Srážková daň je vybírána ze zisků společností před úplným daňovým přiznáním (po tomto datu mohou být navráceny, nebo mohou být dodatečné daně vybrány). U mateřských a dceřiných společností může být rozdělení zisků osvobozeno od srážkové daně. Tento princip funguje oběma směry:

To platí jak v zemi, kde sídlí dceřiná společnost, tak v zemi, kde má sídlo mateřská společnost, pokud jsou obě země v EU.

Zamezení dvojímu zdanění

Dvojí zdanění (současné daňové výměry ve více než jedné zemi) může nastat, pokud se nedodržují daňová pravidla správně. Dvojímu zdanění u rozdělovaných zisků zabráníte takto:

Hybridní úvěry – dvojí nezdanění

Ke dvojímu nezdanění může dojít tehdy, zacházíte-li s platbami přeshraničních hybridních úvěrů (finančními nástroje, které (jelikož jak mají vlastnosti dluhu tak i vlastního kapitálu) by mohly v členských státech vést k různým daňovým kvalifikacím.) jako s:

Chcete-li se takové situaci vyhnout:

Pro jaké druhy společností tato pravidla platí?

V některých případech rozhodují samy orgány členské země, na které typy společností se uvedená pravidla uplatní. Další informace najdete v příloze směrnice v části s odkazy níže.

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: