Pobyt a cestování
Poslední kontrola: 15/03/2019

Zdanění mateřských a dceřiných společnostíi

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

Přeshraniční rozdělování zisku

Pokud se vaše mateřská společnost nachází v některém členském státě a její dceřiné společnosti v jiném členském státě, můžete se vyhnout případným problémům se zdaněním (např. dvojímu zdanění) u přeshraničního rozdělování zisku mezi těmito společnostmi.

To platí, jestliže:

Osvobození od srážkové daně z movitého majetku

Srážková daň je vybírána ze zisků společností před úplným daňovým přiznáním (po tomto datu mohou být navráceny, nebo mohou být dodatečné daně vybrány). U mateřských a dceřiných společností může být rozdělení zisků osvobozeno od srážkové daně. Tento princip funguje oběma směry:

To platí jak v zemi, kde sídlí dceřiná společnost, tak v zemi, kde má sídlo mateřská společnost, pokud jsou obě země v EU.

Zamezení dvojímu zdanění

Dvojí zdanění (současné daňové výměry ve více než jedné zemi) může nastat, pokud se nedodržují daňová pravidla správně. Dvojímu zdanění u rozdělovaných zisků zabráníte takto:

Hybridní úvěry – dvojí nezdanění

Ke dvojímu nezdanění může dojít tehdy, zacházíte-li s platbami přeshraničních hybridních úvěrů jako s:

Chcete-li se takové situaci vyhnout:

Pro jaké druhy společností tato pravidla platí?

V některých případech rozhodují samy orgány členské země, na které typy společností se uvedená pravidla uplatní. Další informace najdete v příloze směrnice v části s odkazy níže.

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Místní podpora podnikání - Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Sdílet tuto stránku: