Poslední kontrola: 23/06/2022

Doručování balíků

Pokud nabízíte služby vnitrostátního a přeshraničního doručování balíků (až do hmotnosti 31,5 kg), musíte vnitrostátnímu regulačnímu orgánu v té zemi Unie, kde má vaše společnost sídlo, poskytnout tyto informace:

Příslušný vnitrostátní regulační orgán najdete v níže uvedeném seznamu.

Zvolit zemi

Aktualizace informací

Do 30. června každého kalendářního roku musíte příslušnému vnitrostátnímu regulačnímu orgánu za použití standardního formuláře (který najdete v sekci Odkazy ve spodní části stránky) nebo jiným způsobem, pokud vás o to vnitrostátní regulační orgán požádá, předložit následující informace (v závislosti na vnitrostátních požadavcích může být požadováno více informací):

Kdy není třeba informace poskytovat

Pokud poskytujete služby dodávání balíků a vaše společnost:

nemusíte vnitrostátnímu regulačnímu orgánu poskytovat žádné informace.

Poplatky za dodávání balíků

Společnosti, které v rámci Unie doručují balíky do zahraničí, musí každý rok předložit ceník, jež se zveřejňuje ve speciálním internetovém nástroji EU. V tomto nástroji můžete vyhledávat doručovací služby, které lze využít k zaslání balíku po Unii. Nejsou zde však zahrnuty dopisy a další korespondence standardní velikosti – v nástroji se zobrazují pouze balíky o hmotnosti nižší než 5 kg.

Chcete-li zobrazit možnosti zaslání balíku a příslušné ceny (bez DPH), vyberte, odkud kam chcete balík poslat a typ produktu.

Pozor!

Konečnou cenu byste měli vždy ověřit u příslušné společnosti, jelikož se může odvíjet od dalších informací, jako je třeba PSČ v zemi, kam balík zasíláte. Ceník se aktualizuje každý rok 31. března.

Další informace o předpisech týkajících se dodávání balíků najdete na internetových stránkách GŘ GROW en.

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: