Posledná kontrola: 23/06/2022

Doručovanie balíkov

Ak poskytujete služby cezhraničného a vnútroštátneho dodávania balíkov (do 31,5 kg), musíte národným regulačným orgánom krajiny EÚ, v ktorej sídli vaša spoločnosť, poskytnúť tieto informácie:

Národný regulačný orgán svojej krajiny môžete nájsť v nasledujúcom zozname.

Výber štátu

Aktualizácia informácií

Do 30. júna každého kalendárneho roku musíte národnému regulačnému orgánu prostredníctvom štandardného formulára (k dispozícii v oddiele „Odkazy" na dolnej časti tejto strany) alebo iným spôsobom, ak oň požiada váš regulačný orgán, poskytnúť tieto informácie (v niektorých krajinách môžu žiadať dodatočné informácie):

Kedy nie je potrebné poskytovať informácie

Ak poskytujete služby dodávania balíkov a vaša spoločnosť:

potom národnému regulačnému orgánu informácie poskytovať nemusíte.

Poplatky za dodávanie balíkov

Spoločnosti, ktoré v rámci EÚ poskytujú služby cezhraničného dodávania balíkov, musia každý rok predložiť zoznam poplatkov, ktorý sa uverejňuje v špeciálnom internetovom nástroji EÚ. Tento nástroj môžete použiť na vyhľadanie služieb dodávania balíkov, ktoré možno využiť pri posielaní balíkov v rámci EÚ. Nástroj sa nevzťahuje na štandardné listy a korešpondenciu – týka sa len balíkov s hmotnosťou do 5 kg.

Ak chcete vidieť, ktoré spoločnosti sú k dispozícii a aké sú ich ceny, vyberte si krajinu odoslania, krajinu určenia a druh balíka.

Upozornenie

U doručovateľskej spoločnosti by ste si mali vždy overiť konečnú cenu za doručenie balíka, pretože na určenie konečnej ceny môžu byť potrebné presné informácie, napríklad PSČ miesta, kam chcete balík odoslať. Informácie o cenách sa aktualizujú každý rok 31. marca.

Ďalšie informácie o pravidlách týkajúcich sa služieb doručovania balíkov sú k dispozícii na webovej stránke GR GROW en.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: