Posledná kontrola: 12/09/2022

Označovanie obuvi

Ak máte v úmysle predávať topánky alebo inú obuv v jednej alebo viacerých krajinách EÚ, vaše výrobky musia byť v súlade s požiadavkami EÚ na označovanie. Ako výrobca ste zodpovedný za dodanie označenia a za jeho presnosť. V prípade dovezenej obuvi preberá túto zodpovednosť organizácia, ktorá ju ako prvá uvedie na trh EÚ.

Je označovanie obuvi povinné?

Označovanie obuvi je v EÚ povinné. Podľa predpisov EÚ sa pojem „obuv" vzťahuje na všetky výrobky s pripevnenými podošvami, ktoré sú určené na ochranu alebo pokrytie chodidla. Napríklad:

V závislosti od krajiny, v ktorej chcete obuv uvádzať na trh, sa môžu vyskytnúť aj ďalšie požiadavky.

Aké informácie by sa mali zverejniť?

Keď opisujete materiály a uvádzate časti obuvi, mali by ste v súlade s legislatívou EÚOtvoriť ako externý odkaz použiť piktogramy alebo písomné údaje v jazyku(-och) krajiny EÚ, v ktorej chcete svoju obuv uvádzať na trh. Na označení musí byť opis materiálov použitých na 3 hlavných častiach obuvi:

V každom prípade by sa na označení malo uviesť, či je materiál vyrobený z:

Ak materiál nedosahuje najmenej 80 % výrobku, v označení sa uvedú 2 hlavné použité materiály.

Ako sa označenie pripevní na obuv?

Označenie musíte pripevniť aspoň na jednu topánku z páru. Môžete to urobiť natlačením, nalepením, vyrazením alebo pripevnením štítku na topánku.

Označenie musí byť viditeľné, dobre pripevnené a prístupné a rozmery piktogramov musia byť dostatočne veľké, aby boli ľahko zrozumiteľné.

Ak chcete, aby vaša obuv získala uznávanú značku environmentálnej dokonalosti, pozrite si, či sa spĺňate kritériá na environmentálnu značku EÚ.

Pozri tiež

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: