Podnikanie
Posledná kontrola : 14/12/2022

Práva cestujúcich v leteckej doprave

Práva cestujúcich v leteckej doprave EÚ sa uplatňujú:

Cestovanie zo Spojeného kráľovstva do krajiny EÚ

Od 1. januára 2021 sa pravidlá EÚ v oblasti ochrany práv cestujúcich v leteckej doprave neuplatňujú na prípady odmietnutia nástupu do lietadla, zrušenia letu alebo omeškania letov zo Spojeného kráľovstva do EÚ, ak váš let prevádzkoval prepravca zo Spojeného kráľovstva alebo z inej krajiny mimo EÚ, aj pokiaľ boli rezervované pred týmto dátumom. Pravidlá EÚ sa však naďalej uplatňujú od 1. januára 2021, ak váš let zo Spojeného kráľovstva do EÚ prevádzkoval prepravca z EÚ, ak vám ešte nebola poskytnutá kompenzácia alebo odškodnenie podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva.

Pod EÚ sa myslí 27 členských štátov EÚ vrátane Guadeloupe, Francúzskej Guyany, Martiniku, ostrovov Réunion a Mayotte, Svätého Martina (Francúzskych Antíl), Azorských ostrovov, Madeiry a Kanárskych ostrovov (ale nie Faerské ostrovy). Pravidlá EÚ sa vzťahujú aj na lety na Island en Otvoriť ako externý odkaz, do Nórska en Otvoriť ako externý odkaz a Švajčiarska, ako aj na lety z týchto krajín.

Upozornenie

Let tam a let späť sa vždy považujú za dva samostatné lety, aj pokiaľ boli rezervované v rámci jednej rezervácie. Môže sa stať, že let prevádzkuje iná letecká spoločnosť (označuje sa aj ako prevádzkujúci letecký dopravca), ako tá, od ktorej ste si zakúpili letenku. V prípade výskytu problémov nesie zodpovednosť iba letecká spoločnosť, ktorá let prevádzkuje. V prípade, keď si letecká spoločnosť prenajíma od inej leteckej spoločnosti lietadlá s posádkou, prevádzkovú zodpovednosť za let nesie v súlade s pravidlami EÚ (konkrétne nariadením 261/2004) tá letecká spoločnosť, ktorá si lietadlo prenajala.

K akému problému došlo?

Ako si uplatniť svoje práva?

Ako si uplatniť svoje práva

Odmietnutie nástupu do lietadla

Nástup do lietadla vám možno odmietnuť v týchto prípadoch:

Ak ste sa načas dostavili na odbavenie s platnou rezerváciou letu a cestovnými dokladmi a letecká spoločnosť vám odmietla nástup do lietadla z dôvodu prekročenia kapacity letu alebo z prevádzkových dôvodov, a dobrovoľne sa nevzdáte svojho miesta, máte nárok na:

Cestovanie zo Spojeného kráľovstva do krajiny EÚ

Od 1. januára 2021 sa pravidlá EÚ v oblasti ochrany práv cestujúcich v leteckej doprave neuplatňujú na prípady odmietnutia nástupu do lietadla, zrušenia letu alebo omeškania letov zo Spojeného kráľovstva do EÚ, ak váš let prevádzkoval prepravca zo Spojeného kráľovstva alebo z inej krajiny mimo EÚ, aj pokiaľ boli rezervované pred týmto dátumom. Pravidlá EÚ sa však naďalej uplatňujú od 1. januára 2021, ak váš let zo Spojeného kráľovstva do EÚ prevádzkoval prepravca z EÚ, ak vám ešte nebola poskytnutá kompenzácia alebo odškodnenie podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva.

Upozornenie

Na odbavovacom pulte na letisku, pri odbavovaní na samoobslužných zariadeniach, ako aj pri odbavovaní online sa musí na viditeľnom mieste nachádzať vytlačené alebo elektronické oznámenie o právach cestujúcich v leteckej doprave EÚ. V prípade, že vám bol odmietnutý nástup do lietadla, ako aj v prípade zrušenia letu, odletu s vyše dvojhodinovým meškaním alebo príletu do konečnej destinácie s dlhým meškaním je letecká spoločnosť povinná poskytnúť vám písomné upozornenie o pravidlách odškodnenia a pomoci.

Zrušenie letu

Pod zrušením letu sa myslia tieto situácie:

V prípade zrušenia letu máte nárok zvoliť si medzi náhradou výdavkov, presmerovaním alebo návratom.

Zároveň máte nárok na pomoc na letisku.

Ak ste boli informovaný o zrušení letu menej ako 14 dní pred plánovaným dátumom odchodu, máte právo na odškodnenie. Letecká spoločnosť má povinnosť preukázať, či vám bola poskytnutá informácia o zrušení letu a kedy sa tak stalo. Pokiaľ si túto povinnosť nesplní, môžete o ďalšiu pomoc požiadať vnútroštátny orgán vašej krajiny en Dokument PDF.

Nárok na odškodnenie nevzniká, ak prepravca preukáže, že k zrušeniu došlo z dôvodu mimoriadnych okolností, ktorým sa nedalo zabrániť ani v prípade všetkých primeraných opatrení. Letecká spoločnosť musí túto skutočnosť preukázať napríklad poskytnutím výpisov z palubného denníka alebo zo správy o incidente. Letecký prepravca by tieto dôkazy mal predložiť príslušnému vnútroštátnemu orgánu presadzovania práva, ako aj dotknutým cestujúcim v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami o prístupe k dokumentom.

Cestovanie zo Spojeného kráľovstva do krajiny EÚ

Od 1. januára 2021 sa pravidlá EÚ v oblasti ochrany práv cestujúcich v leteckej doprave neuplatňujú na prípady odmietnutia nástupu do lietadla, zrušenia letu alebo omeškania letov zo Spojeného kráľovstva do EÚ, ak váš let prevádzkoval prepravca zo Spojeného kráľovstva alebo z inej krajiny mimo EÚ, aj pokiaľ boli rezervované pred týmto dátumom. Pravidlá EÚ sa však naďalej uplatňujú od 1. januára 2021, ak váš let zo Spojeného kráľovstva do EÚ prevádzkoval prepravca z EÚ, ak vám ešte nebola poskytnutá kompenzácia alebo odškodnenie podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva.

Upozornenie

Na odbavovacom pulte na letisku, pri odbavovaní na samoobslužných zariadeniach, ako aj pri odbavovaní online sa musí na viditeľnom mieste nachádzať vytlačené alebo elektronické oznámenie o právach cestujúcich v leteckej doprave EÚ. V prípade, že vám bol odmietnutý nástup do lietadla, ako aj v prípade zrušenia letu, odletu s vyše dvojhodinovým meškaním alebo príletu do konečnej destinácie s dlhým meškaním je letecká spoločnosť povinná poskytnúť vám písomné upozornenie o pravidlách odškodnenia a pomoci.

Meškanie letu

V prípade meškania odletu máte nárok na pomoc, náhradu výdavkov a spiatočný let, v závislosti od dĺžky meškanialetovej vzdialenosti.

Ak ste do cieľovej destinácie dorazili s viac ako trojhodinovým meškaním, máte nárok na odškodnenie; výnimku predstavuje meškanie z dôvodu mimoriadnych okolností. Letecká spoločnosť musí túto skutočnosť preukázať napríklad poskytnutím výpisov z palubného denníka alebo zo správy o incidente. Letecký prepravca by tieto dôkazy mal predložiť príslušnému vnútroštátnemu orgánu presadzovania práva, ako aj dotknutým cestujúcim v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami o prístupe k dokumentom.

Cestovanie zo Spojeného kráľovstva do krajiny EÚ

Od 1. januára 2021 sa pravidlá EÚ v oblasti ochrany práv cestujúcich v leteckej doprave neuplatňujú na prípady odmietnutia nástupu do lietadla, zrušenia letu alebo omeškania letov zo Spojeného kráľovstva do EÚ, ak váš let prevádzkoval prepravca zo Spojeného kráľovstva alebo z inej krajiny mimo EÚ, aj pokiaľ boli rezervované pred týmto dátumom. Pravidlá EÚ sa však naďalej uplatňujú od 1. januára 2021, ak váš let zo Spojeného kráľovstva do EÚ prevádzkoval prepravca z EÚ, ak vám ešte nebola poskytnutá kompenzácia alebo odškodnenie podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva.

Upozornenie

Na odbavovacom pulte na letisku, pri odbavovaní na samoobslužných zariadeniach, ako aj pri odbavovaní online sa musí na viditeľnom mieste nachádzať vytlačené alebo elektronické oznámenie o právach cestujúcich v leteckej doprave EÚ. V prípade, že vám bol odmietnutý nástup do lietadla, ako aj v prípade zrušenia letu, odletu s vyše dvojhodinovým meškaním alebo príletu do konečnej destinácie s dlhým meškaním je letecká spoločnosť povinná poskytnúť vám písomné upozornenie o pravidlách odškodnenia a pomoci.

Prekročenie kapacity rezervácií letu

Ak ste sa načas dostavili na odbavenie s platnou rezerváciou letu a cestovnými dokladmi a bol vám odmietnutý nástup do lietadla z dôvodu prekročenia kapacity letu alebo z prevádzkových dôvodov, a dobrovoľne sa nevzdáte svojho miesta, máte nárok na:

Cestovanie zo Spojeného kráľovstva do krajiny EÚ

Od 1. januára 2021 sa pravidlá EÚ v oblasti ochrany práv cestujúcich v leteckej doprave neuplatňujú na prípady odmietnutia nástupu do lietadla, zrušenia letu alebo omeškania letov zo Spojeného kráľovstva do EÚ, ak váš let prevádzkoval prepravca zo Spojeného kráľovstva alebo z inej krajiny mimo EÚ, aj pokiaľ boli rezervované pred týmto dátumom. Pravidlá EÚ sa však naďalej uplatňujú od 1. januára 2021, ak váš let zo Spojeného kráľovstva do EÚ prevádzkoval prepravca z EÚ, ak vám ešte nebola poskytnutá kompenzácia alebo odškodnenie podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva.

Upozornenie

Na odbavovacom pulte na letisku, pri odbavovaní na samoobslužných zariadeniach, ako aj pri odbavovaní online sa musí na viditeľnom mieste nachádzať vytlačené alebo elektronické oznámenie o právach cestujúcich v leteckej doprave EÚ. V prípade, že vám bol odmietnutý nástup do lietadla, ako aj v prípade zrušenia letu, odletu s vyše dvojhodinovým meškaním alebo príletu do konečnej destinácie s dlhým meškaním je letecká spoločnosť povinná poskytnúť vám písomné upozornenie o pravidlách odškodnenia a pomoci.

Preradenie do vyššej alebo nižšej triedy

Ak dôjde k vášmu preradeniu do vyššej triedy, letecká spoločnosť od vás nemôže požadovať dodatočnú platbu.

Ak dôjde k vášmu preradeniu do nižšej triedy, máte nárok na náhradu istej časti ceny letenky v závislosti od letovej vzdialenosti:

a) 30 % v prípade letov do 1 500 km

b) 50 % v prípade letov v rámci EÚ nad 1 500 km (s výnimkou letov medzi EÚ a francúzskymi zámorskými departementmi) a v prípade všetkých ostatných letov od 1 500 km do 3 500 km

c) 75 % v prípade letov, ktoré nepatria pod písmená a) ani b), vrátane letov medzi EÚ a francúzskymi zámorskými departementmi.

Ak máte na jednej letenke uvedené dva alebo viac na seba nadväzujúcich letov, náhrada sa nevyplatí za celú cestu, ale len za let, pri ktorom vás preradili do nižšej triedy. Náhrada výdavkov by sa mala vyplatiť do siedmich dní.

Cestovanie zo Spojeného kráľovstva do krajiny EÚ

Od 1. januára 2021 sa pravidlá EÚ v oblasti ochrany práv cestujúcich v leteckej doprave neuplatňujú na prípady odmietnutia nástupu do lietadla, zrušenia letu alebo omeškania letov zo Spojeného kráľovstva do EÚ, ak váš let prevádzkoval prepravca zo Spojeného kráľovstva alebo z inej krajiny mimo EÚ, aj pokiaľ boli rezervované pred týmto dátumom. Pravidlá EÚ sa však naďalej uplatňujú od 1. januára 2021, ak váš let zo Spojeného kráľovstva do EÚ prevádzkoval prepravca z EÚ, ak vám ešte nebola poskytnutá kompenzácia alebo odškodnenie podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva.

Ako si uplatniť svoje práva

Zmeškanie nadväzujúceho letu

Nadväzujúce lety sú cesty, v rámci ktorých musí cestujúci využiť na prepravu do cieľovej destinácie viac ako jeden let.

Ak ste zmeškali nadväzujúci let a do cieľovej destinácie ste dorazili s viac ako trojhodinovým meškaním, máte nárok na odškodnenie. Odškodnenie sa vypočítava podľa dĺžky meškania a vzdialenosti do cieľovej destinácie.

Nárok na odškodnenie máte, ak:

Cestovanie zo Spojeného kráľovstva do krajiny EÚ

Od 1. januára 2021 sa pravidlá EÚ v oblasti ochrany práv cestujúcich v leteckej doprave neuplatňujú na prípady odmietnutia nástupu do lietadla, zrušenia letu alebo omeškania letov zo Spojeného kráľovstva do EÚ, ak váš let prevádzkoval prepravca zo Spojeného kráľovstva alebo z inej krajiny mimo EÚ, aj pokiaľ boli rezervované pred týmto dátumom. Pravidlá EÚ sa však naďalej uplatňujú od 1. januára 2021, ak váš let zo Spojeného kráľovstva do EÚ prevádzkoval prepravca z EÚ, ak vám ešte nebola poskytnutá kompenzácia alebo odškodnenie podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva.

Upozornenie

Nárok na odškodnenie nevzniká, ak zmeškáte nadväzujúci let z dôvodu omeškania pri bezpečnostnej kontrole alebo nedodržíte čas nástupu do lietadla na prestupnom letisku.

Ako si uplatniť svoje práva

Strata, poškodenie alebo meškanie batožiny

Odbavená batožina

Za stratu, poškodenie alebo meškanie odbavenej batožiny nesie zodpovednosť letecká spoločnosť a máte nárok na odškodnenie do výšky cca 1 300 EUR. Nárok na odškodnenie nevzniká v prípade, že ku škode došlo z dôvodu kazu samotnej batožiny.

Príručná batožina

Ak došlo k poškodeniu príručnej batožiny, letecká spoločnosť nesie zodpovednosť len vtedy, ak toto poškodenie spôsobila.

Cestovné poistenie

V prípade, že máte v batožine drahé predmety, odporúča sa uzavrieť súkromné cestovné poistenie na zaistenie dostatočného poistného krytia počas cestovania. Ak si neželáte uzavrieť súkromné cestovné poistenie, môžete od svojej leteckej spoločnosti za poplatok žiadať zvýšenie maximálnej výšky odškodnenia (nad sumu 1 300 EUR). Túto skutočnosť treba leteckej spoločnosti vopred nahlásiť, a to najneskôr počas odbavovania.

Podanie sťažnosti

Sťažnosť z dôvodu straty alebo poškodenia batožiny treba leteckej spoločnosti zaslať písomne do 7 dní od straty, resp. do 21 dní od doručenia omeškanej batožiny. Na tento prípad neexistuje jednotný formulár.

Odškodnenie – odmietnutie nástupu do lietadla

Suma v EUR

Vzdialenosť

250

1 500 km a menej

400

Nad 1 500 km v rámci EÚ a všetky ostatné lety od 1 500 km do 3 500 km

600

Viac ako 3 500 km

V prípade, že vám bol odmietnutý nástup do lietadla, ale na odbavenie ste sa dostavili včas, mali by ste vždy získať odškodnenie. Jedinú výnimku predstavuje situácia, ak vám bol nástup do lietadla odmietnutý z opodstatnených dôvodov súvisiacich so zdravím, bezpečnostnou ochranou alebo bezpečnosťou, alebo ak ste nemali požadované cestovné doklady.

Aj v prípadoch, že vám bol odmietnutý nástup z týchto dôvodov, letecká spoločnosť vám môže ponúknuť odškodnenie v závislosti od konkrétnych podmienok viažucich sa na vašu letenku.

Prípojný let – jedna rezervácia s jedným odbavením

V prípade, že vám bol odmietnutý nástup do lietadla z dôvodu, že letecká spoločnosť prevádzkujúca prípojný let usúdila, že na tento let nestihnete nastúpiť (keďže váš prvý let sa omeškal), je odškodnenie povinné.

Upozornenie

Ak vám letecká spoločnosť ponúkne presmerovanie a do konečnej destinácie priletíte s dvoj-, troj- alebo štvorhodinovým meškaním, možno odškodnenie znížiť o 50 %.

Ako si uplatniť svoje práva

Odškodnenie – zrušenie letu

Suma v EUR

Vzdialenosť

250

1 500 km a menej

400

Nad 1 500 km v rámci EÚ a všetky ostatné lety od 1 500 km do 3 500 km

600

Viac ako 3 500 km

Ak bol let zrušený, letecká spoločnosť vám musí jednorazovo ponúknuť na výber medzi týmito možnosťami:

 1. náhrada výdavkov na letenku a v prípade, že máte prípojný let, aj let späť na letisko miesta odletu v čo možno najskoršom termíne,
 2. presmerovanie do konečnej destinácie v čo možno najskoršom termíne alebo
 3. presmerovanie v neskoršom termíne podľa vášho výberu za porovnateľných prepravných podmienok, pokiaľ sú na daný termín dostupné voľné miesta.

Ak prijmete jednu z týchto troch možností, prestávate mať práva, ktoré sa vzťahujú na ostatné dve možnosti. To však neznamená, že letecký dopravca prestáva mať povinnosť poskytnúť vám odškodnenie.

Nárok na odškodnenie vám nevzniká, ak:

Upozornenie

Ak vám letecká spoločnosť ponúkne presmerovanie a do konečnej destinácie priletíte s dvoj-, troj- alebo štvorhodinovým meškaním, možno odškodnenie znížiť o 50 %.

Na odbavovacom pulte na letisku, pri odbavovaní na samoobslužných zariadeniach, ako aj pri odbavovaní online sa musí na viditeľnom mieste nachádzať vytlačené alebo elektronické oznámenie o právach cestujúcich v leteckej doprave EÚ. V prípade, že vám bol odmietnutý nástup do lietadla, ako aj v prípade zrušenia letu, odletu s vyše dvojhodinovým meškaním alebo príletu do konečnej destinácie s dlhým meškaním je letecká spoločnosť povinná poskytnúť vám písomné upozornenie o pravidlách odškodnenia a pomoci.

Nárok na odškodnenie nevzniká v prípade mimoriadnych okolností, ktorým sa nedalo zabrániť ani v prípade, že by boli prijaté všetky primerané opatrenia

Ako si uplatniť svoje práva

Odškodnenie – meškanie pri prílete

Suma v EUR

Vzdialenosť

250

1 500 km a menej

400

Nad 1 500 km v rámci EÚ a všetky ostatné lety od 1 500 km do 3 500 km

600

Viac ako 3 500 km

Upozornenie

Ak vám letecká spoločnosť ponúkne presmerovanie a do konečnej destinácie priletíte s dvoj-, troj- alebo štvorhodinovým meškaním, možno vaše odškodnenie znížiť o 50 %.

Ako si uplatniť svoje práva

Odškodnenie – odmietnutie nástupu do lietadla z dôvodu prekročenia kapacity letu

Suma v EUR

Vzdialenosť

250

1 500 km a menej

400

Nad 1 500 km v rámci EÚ a všetky ostatné lety od 1 500 km do 3 500 km

600

Viac ako 3 500 km

V prípade, že vám bol odmietnutý nástup do lietadla, by ste odškodnenie mali získať vždy.

Prípojný let – jedna rezervácia s jedným odbavením.

V prípade, že vám bol odmietnutý nástup do lietadla z dôvodu, že letecká spoločnosť prevádzkujúca prípojný let usúdila, že na tento let nestihnete nastúpiť (keďže váš prvý let sa omeškal), je odškodnenie povinné.

Upozornenie

Ak vám letecká spoločnosť ponúkne presmerovanie a do konečnej destinácie priletíte s dvoj-, troj- alebo štvorhodinovým meškaním, možno vaše odškodnenie znížiť o 50 %.

Ako si uplatniť svoje práva

Pomoc v prípade odmietnutia nástupu do lietadla

Letecká spoločnosť by vám počas čakania mala poskytnúť bezplatnú pomoc. V prípade prerušenia letu by ste sa mali ohlásiť leteckej spoločnosti, aby hľadanie riešenia tejto situácie neostalo na vás. Letecké spoločnosti by mali okrem toho zabezpečiť, aby bolo v rámci možnosti prístupné ubytovanie pre osoby so zdravotným postihnutím a ich asistenčné psy. K povinne poskytovanej pomoci patrí:

Ak vám nebola ponúknutá pomoc a museli ste si na vlastné náklady zaobstarať akúkoľvek z vyššie uvedených položiek, letecká spoločnosť by vám mala poskytnúť náhradu výdavkov za predpokladu, že išlo o potrebné, rozumné a vhodné výdavky. Na tento účel by ste si mali uschovať všetky účtenky. Nárok na pomoc máte len počas čakania na presmerovaný let do konečnej destinácie alebo na spiatočný let za porovnateľných prepravných podmienok v čo možno najskoršom termíne.

V mimoriadnych prípadoch sa letecká spoločnosť môže rozhodnúť pomoc obmedziť či zamietnuť – napríklad vtedy, ak by jej poskytnutie spôsobilo ďalšie meškanie cestujúcim, ktorí čakajú na alternatívny alebo meškajúci let.

Upozornenie

Ak nie je v podmienkach vašej letenky uvedené inak, nemáte nárok na pomoc v prípade, že:

 • vám bol odmietnutý nástup do lietadla z odôvodnených dôvodov súvisiacich so zdravím, bezpečnostnou ochranou alebo bezpečnosťou
 • ste nemali požadované cestovné doklady

Ako si uplatniť svoje práva

Pomoc v prípade zrušenia letu

Letecká spoločnosť by vám počas čakania mala ponúknuť a poskytnúť bezplatnú pomoc. V prípade prerušenia letu by ste sa mali ohlásiť leteckej spoločnosti, aby hľadanie riešenia tejto situácie neostalo na vás. Letecké spoločnosti by mali okrem toho zabezpečiť, aby bolo v rámci možnosti prístupné ubytovanie pre osoby so zdravotným postihnutím a ich asistenčné psy. K povinne poskytovanej pomoci patrí:

Ak vám nebola ponúknutá pomoc a museli ste si na vlastné náklady zaobstarať stravu, občerstvenie atď., letecká spoločnosť by vám mala poskytnúť náhradu výdavkov za predpokladu, že išlo o potrebné, rozumné a vhodné výdavky. Na tento účel by ste si mali uschovať všetky účtenky. Nárok na pomoc máte len počas čakania na presmerovaný let do konečnej destinácie alebo na spiatočný let za porovnateľných prepravných podmienok v čo možno najskoršom termíne.

V mimoriadnych prípadoch sa letecká spoločnosť môže rozhodnúť pomoc obmedziť či zamietnuť – napríklad vtedy, ak by jej poskytnutie spôsobilo ďalšie meškanie cestujúcim, ktorí čakajú na alternatívny alebo meškajúci let.

Ako si uplatniť svoje práva

Pomoc v prípade meškania pri odlete

Ak letecká spoločnosť predpokladá, že vaše lietadlo bude meškať už pri odlete, máte v závislosti od dĺžky čakania nárok na jedlo a občerstvenie a na 2 bezplatné telefonické hovory, emaily alebo faxy. To, odkedy máte na túto pomoc nárok, závisí od dĺžky meškania a vzdialenosti vášho letu:

Ak je nový predpokladaný čas odletu najmenej deň po pôvodne plánovanom čase odletu, máte nárok na ubytovanie v hotelidopravu z letiska na miesto ubytovania a späť (ak potrebujete prenocovať).

Letecká spoločnosť by vám počas čakania mala ponúknuť a poskytnúť bezplatnú pomoc. V prípade prerušenia letu by ste sa mali ohlásiť leteckej spoločnosti, aby hľadanie riešenia tejto situácie neostalo na vás. Letecké spoločnosti by mali okrem toho zabezpečiť, aby bolo v rámci možnosti prístupné ubytovanie pre osoby so zdravotným postihnutím a ich asistenčné psy.

Ak vám nebola ponúknutá pomoc a museli ste si na vlastné náklady zaobstarať stravu a občerstvenie, letecká spoločnosť by vám mala poskytnúť náhradu výdavkov za predpokladu, že išlo o potrebné, rozumné a vhodné výdavky. Na tento účel by ste si mali uschovať všetky účtenky. Nárok na pomoc máte len počas čakania na presmerovaný let do konečnej destinácie alebo na spiatočný let za porovnateľných prepravných podmienok v čo možno najskoršom termíne.

V mimoriadnych prípadoch sa letecká spoločnosť môže rozhodnúť pomoc obmedziť či zamietnuť – napríklad vtedy, ak by jej poskytnutie spôsobilo ďalšie meškanie cestujúcim, ktorí čakajú na alternatívny alebo meškajúci let.

Ako si uplatniť svoje práva

Pomoc v prípade odmietnutia nástupu do lietadla z dôvodu prekročenia kapacity letu

Letecká spoločnosť by vám počas čakania mala ponúknuť a poskytnúť bezplatnú pomoc. V prípade prerušenia letu by ste sa mali ohlásiť leteckej spoločnosti, aby hľadanie riešenia tejto situácie neostalo na vás. Letecké spoločnosti by mali okrem toho zabezpečiť, aby bolo v rámci možnosti prístupné ubytovanie pre osoby so zdravotným postihnutím a ich asistenčné psy. K povinne poskytovanej pomoci patrí:

Ak vám nebola ponúknutá pomoc a museli ste si na vlastné náklady zaobstarať stravu, občerstvenie atď., letecká spoločnosť by vám mala poskytnúť náhradu výdavkov za predpokladu, že išlo o potrebné, rozumné a vhodné výdavky. Na tento účel by ste si mali uschovať všetky účtenky. Nárok na pomoc máte len počas čakania na presmerovaný let do konečnej destinácie alebo na spiatočný let za porovnateľných prepravných podmienok v čo možno najskoršom termíne.

V mimoriadnych prípadoch sa letecká spoločnosť môže rozhodnúť pomoc obmedziť či zamietnuť – napríklad vtedy, ak by jej poskytnutie spôsobilo ďalšie meškanie cestujúcim, ktorí čakajú na alternatívny alebo meškajúci let.

Ako si uplatniť svoje práva

Náhrada výdavkov, presmerovanie alebo zmena rezervácie v prípade odmietnutia nástupu do lietadla

Letecká spoločnosť vám musí jednorazovo ponúknuť na výber medzi týmito možnosťami:

 1. náhrada výdavkov na letenku a v prípade, že máte prípojný let, aj let späť na letisko miesta odletu v čo možno najskoršom termíne,
 2. presmerovanie do konečnej destinácie v čo možno najskoršom termíne alebo
 3. presmerovanie v neskoršom termíne podľa vášho výberu za porovnateľných prepravných podmienok (t. j. zmena rezervácie), pokiaľ sú na daný termín dostupné voľné miesta.

Ak prijmete jednu z týchto troch možností, prestávate mať práva, ktoré sa vzťahujú na ostatné dve možnosti. To však neznamená, že letecká spoločnosť prestáva mať povinnosť poskytnúť vám odškodnenie v závislosti od letovej vzdialenosti a dĺžky meškania po pôvodne plánovanom čase príletu.

Ak let tam a let späť boli síce rezervované spolu, ale prevádzkujú ich rôzne letecké spoločnosti, vznikajú vám v prípade, že dôjde k zrušeniu letu tam, tieto nároky:

Upozornenie

Ak nie je v podmienkach vašej letenky uvedené inak, nemáte nárok na vrátenie peňazí alebo presmerovanie v prípade, že:

 • vám bol odmietnutý nástup do lietadla z odôvodnených dôvodov súvisiacich so zdravím, bezpečnostnou ochranou alebo bezpečnosťou

 • ste nemali požadované cestovné doklady

Ako si uplatniť svoje práva

Náhrada výdavkov, presmerovanie alebo zmena rezervácie v prípade zrušenia letu

Letecká spoločnosť vám musí jednorazovo ponúknuť na výber medzi týmito možnosťami:

 1. náhrada výdavkov na letenku a v prípade, že máte prípojný let, aj let späť na letisko miesta odletu v čo možno najskoršom termíne,
 2. presmerovanie do konečnej destinácie v čo možno najskoršom termíne alebo
 3. presmerovanie v neskoršom termíne podľa vášho výberu za porovnateľných prepravných podmienok, pokiaľ sú na daný termín dostupné voľné miesta.

Upozornenie

Z dôvodu prebiehajúcej pandémie koronavírusu vydávajú dopravcovia poukazy, ktoré môžete použiť neskôr ako alternatívu k náhrade.

V tomto prípade musíte mať ako cestujúci vždy možnosť zvoliť si medzi peňažnou náhradou a poukazom.

Ak prijmete jednu z týchto troch možností, prestávate mať práva, ktoré sa vzťahujú na ostatné dve možnosti. To však neznamená, že letecká spoločnosť prestáva mať povinnosť poskytnúť vám odškodnenie v závislosti od letovej vzdialenosti a dĺžky meškania po pôvodne plánovanom čase príletu.

Ak let tam a let späť boli síce rezervované spolu, ale prevádzkujú ich rôzne letecké spoločnosti, vznikajú vám v prípade, že dôjde k zrušeniu letu tam, tieto nároky:

Ako si uplatniť svoje práva

Náhrada výdavkov a spiatočný let v prípade odletu s dlhým meškaním (päťhodinové a dlhšie meškanie)

V prípade päťhodinového a dlhšieho meškania odletu vám musí letecká spoločnosť poskytnúť náhradu výdavkov na letenku a v prípade, že máte prípojný let, ponúknuť aj let späť na letisko miesta odletu v čo možno najskoršom termíne.

Ako si uplatniť svoje práva

Náhrada výdavkov, presmerovanie alebo zmena rezervácie v prípade odmietnutia nástupu do lietadla z dôvodu prekročenia kapacity letu

Letecká spoločnosť vám musí jednorazovo ponúknuť na výber medzi týmito možnosťami:

 1. náhrada výdavkov na letenku a v prípade, že máte prípojný let, aj let späť na letisko miesta odletu v čo možno najskoršom termíne,
 2. presmerovanie do konečnej destinácie v čo možno najskoršom termíne alebo
 3. presmerovanie v neskoršom termíne podľa vášho výberu za porovnateľných prepravných podmienok, pokiaľ sú na daný termín dostupné voľné miesta.

Ak prijmete jednu z týchto troch možností, prestávate mať práva, ktoré sa vzťahujú na ostatné dve možnosti. To však neznamená, že letecká spoločnosť prestáva mať povinnosť poskytnúť vám odškodnenie v závislosti od letovej vzdialenosti a dĺžky meškania po pôvodne plánovanom čase príletu.

Ak let tam a let späť boli síce rezervované spolu, ale prevádzkujú ich rôzne letecké spoločnosti, vznikajú vám v prípade, že dôjde k zrušeniu letu tam, tieto nároky:

Ako si uplatniť svoje práva

Mimoriadne okolnosti – zrušenie letu

Mimoriadne okolnosti môžu spôsobiť jedno alebo viac zrušení letu alebo omeškaní príletu do konečnej destinácie. Za mimoriadne okolnosti sa okrem iného považujú rozhodnutia manažmentu leteckej prevádzky, nestabilná politická situácia, nepriaznivé poveternostné podmienky a bezpečnostné riziká.

Za mimoriadne okolnosti sa nepovažuje o. i.:

Všetky externé štrajky (z pohľadu leteckej spoločnosti), ktoré môžu mať vplyv na prevádzku leteckej spoločnosti, možno považovať za mimoriadne okolnosti. Na to, aby však bola letecká spoločnosť oslobodená od povinnosti zaplatiť odškodnenie, musí preukázať, že: i) medzi mimoriadnymi okolnosťami a meškaním alebo zrušením letu existuje súvislosť a ii) meškaniu alebo zrušeniu letu nebolo možné zabrániť ani v prípade, ak by sa prijali všetky primerané opatrenia.

Ak vám letecká spoločnosť neposkytne uspokojivé vysvetlenie, ďalšiu pomoc vám môže poskytnúťpríslušný orgán vašej krajiny en Dokument PDF.

Mimoriadne okolnosti – meškanie

Mimoriadne okolnosti môžu spôsobiť jedno alebo viac zrušení letu alebo omeškaní príletu do konečnej destinácie. Za mimoriadne okolnosti sa okrem iného považujú rozhodnutia manažmentu leteckej prevádzky, nestabilná politická situácia, nepriaznivé poveternostné podmienky a bezpečnostné riziká.

Za mimoriadne okolnosti sa nepovažuje o. i.:

Všetky externé štrajky (z pohľadu leteckej spoločnosti), ktoré môžu mať vplyv na prevádzku leteckej spoločnosti, možno považovať za mimoriadne okolnosti. Na to, aby však bola letecká spoločnosť oslobodená od povinnosti zaplatiť odškodnenie, musí preukázať, že: i) medzi mimoriadnymi okolnosťami a meškaním alebo zrušením letu existuje súvislosť a ii) meškaniu alebo zrušeniu letu nebolo možné zabrániť ani v prípade, ak by sa prijali všetky primerané opatrenia.

Ak vám letecká spoločnosť neposkytne uspokojivé vysvetlenie, ďalšiu pomoc vám môže poskytnúťpríslušný orgán vašej krajiny en Dokument PDF.

Ako si uplatniť svoje práva

Ak si myslíte, že vaše práva neboli dodržané, máte k dispozícii niekoľko foriem nápravy. Sťažnosť však treba vždy zaslať najprv leteckej spoločnosti. So žiadosťou o pomoc a poradenstvo v súvislosti s problémami týkajúcimi sa práv cestujúcich v leteckej doprave sa môžete obrátiť aj na svoje miestne európske spotrebiteľské centrumOtvoriť ako externý odkaz.

Podanie sťažnosti leteckej spoločnosti

Sťažnosť treba zaslať najprv leteckej spoločnosti, a to buď pomocou formulára, ktorý vám poskytne príslušná letecká spoločnosť, alebo formulára EÚ týkajúceho sa práv cestujúcich v leteckej doprave Dokument PDF.

Podanie sťažnosti vnútroštátnym orgánom

Ak letecká spoločnosť na vašu sťažnosť nereagovala v lehote dvoch mesiacov alebo ak ste dostali neuspokojivú odpoveď, môžete v rozumnej časovej lehote podať sťažnosť príslušnému vnútroštátnemu orgánu en Dokument PDFv krajine, kde k tomuto porušeniu došlo. Vnútroštátny orgán vám poskytne právne nezáväzné stanovisko k spôsobu, ako by ste mali ďalej postupovať.

Využite subjekty alternatívneho riešenia sporov (ARS) alebo riešenie sporov online (RSO)

Váš spor by sa mohol dať vyriešiť formou mimosúdneho konania alebo v rámci alternatívneho riešenia sporov (ARS). Ak ste si cestovný lístok zakúpili online, možno sťažnosť podať cez platformu na riešenie sporov online (RSO). ARS a RSO sú dostupné len osobám s pobytom v EÚ.

Riešenie súdnou cestou

Zvážiť môžete aj možnosť súdnej žaloby a podať žiadosť o odškodnenie podľa pravidiel EÚ pomocou európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu. V prípade letov prevádzkovaných leteckou spoločnosťou v EÚ môžete žiadosť o odškodnenie podať buď na mieste odletu, alebo príletu. Rovnaké pravidlo sa vzťahuje na nadväzujúce lety, ktoré sú súčasťou jednej rezervácie, ale môžu byť prevádzkované rôznymi leteckými dopravcami. Okrem toho možno vec predložiť súdu v krajine, v ktorej je letecká spoločnosť zaregistrovaná.

Ak letecká spoločnosť nie je zaregistrovaná v krajine EÚ, môžete sa so svojím prípadom obrátiť na súdne orgány v krajine Únie, ktorá je cieľovým, začiatočným alebo prestupným bodom vášho letu. Pre žaloby proti leteckej spoločnosti podané vnútroštátnemu súdu platia v jednotlivých členských štátoch EÚ lehoty zodpovedajúce vnútroštátnym pravidlám o premlčaní.

Upozornenie

Dôležité informácie pre cestujúcich, ktorí sa obracajú na agentúru prijímajúcu žiadosti: Oznámenie o príslušných právnych predpisoch EÚ o ochrane spotrebiteľov, trhu a údajov, ktoré sa uplatňujú na činnosti agentúr prijímajúcich žiadosti v súvislosti s nariadením č. 261/2004 o právach cestujúcich v leteckej doprave.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: