Posledná kontrola : 22/03/2018

Sťažnosti a riešenie sporov

Ak si myslíte, že váš dodávateľ elektrickej energie porušil vaše práva (zmluvné podmienky, kvalitu služieb atď.), k dispozícii máte niekoľko možností.

Môžete podať sťažnosť svojmu dodávateľovi plynu alebo elektrickej energie, ktorý vám musí poskytnúť informácie o tom, ako to urobiť.

Vďaka tomu by sa mal váš spor rýchlo urovnať a v oprávnených prípadoch by sa vám mala vyplatiť náhrada a/alebo odškodnenie.

V prípade, že vaša sťažnosť nebola vybavená k vašej spokojnosti, máte takisto právo poslať sťažnosť nezávislému orgánu pre mimosúdne riešenie sporoven , napríklad ombudsmanovi pre odvetvie energetiky.

Tieto možnosti neobmedzujú vaše právo predložiť následne prípad súdu.

 

Príbeh

Helen zo Spojeného kráľovstva nebola spokojná so svojím účtom za elektrinu, pretože nerozumela, ako spoločnosť vypočítala celkovú sumu, ktorú má zaplatiť...navyše, zdala sa jej príliš vysoká.

Svojmu dodávateľovi elektriny adresovala písomnú sťažnosť, jeho odpoveď však pre ňu nebola uspokojivá. Osem týždňov po podaní sťažnosti, ktorú spoločnosť nevyriešila, sa Helen rozhodla predložiť svoj prípad ombudsmanovi pre energetiku. Ombudsman požiadal spoločnosť, aby situáciu vysvetlila a napravila. Spoločnosť priznala, že sa dopustila chyby pri výpočte. Okrem toho zmenila štandardný formát vyúčtovania, aby mu spotrebitelia ľahšie rozumeli.

Národné kontaktné miesta pre riešenie otázok týkajúcich sa energetiky

Vo vašej krajine vám musí byť umožnený prístup k jednotnému kontaktnému miestuen , kde môžete získať všetky potrebné informácie týkajúce sa vašich práv v oblasti energetiky, aktuálnych právnych predpisov a spôsobov, ako efektívne riešiť spory s dodávateľom plynu alebo elektriny.

Národné regulačné orgány

Práva, ktoré máte ako spotrebiteľ energie v EÚ, musia byť ustanovené v právnych predpisoch vašej krajiny. Viac informácií vám poskytne váš národný regulačný orgánen , ktorý musí zabezpečiť, že spotrebitelia sú chránení v súlade s právnymi predpismi EÚ.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: