Posledná kontrola: 27/01/2020

Sťažnosti a riešenie sporov

Týka sa vás brexit?

Ak si myslíte, že váš dodávateľ elektrickej energie porušil vaše práva (zmluvné podmienky, kvalitu služieb atď.), môžete mu adresovať sťažnosť. Dodávateľ energie vám musí poskytnúť informácie o tom, ako pri tom postupovať. Vďaka tomu by sa mal váš spor rýchlo urovnať a v náležitých prípadoch by sa vám mala vyplatiť náhrada a/alebo odškodnenie.

V prípade, že vaša sťažnosť nebola vybavená k vašej spokojnosti, máte takisto právo poslať sťažnosť nezávislému orgánu pre mimosúdne riešenie sporoven Otvoriť ako externý odkaz , napríklad ombudsmanovi pre odvetvie energetiky.

Tieto možnosti neobmedzujú vaše právo predložiť následne prípad súdu.

Príbeh

Ombudsman vám môže pomôcť s vašou sťažnosťou.

Helen z Francúzska nebola spokojná so svojím účtom za elektrinu, pretože nerozumela, ako spoločnosť vypočítala celkovú sumu, ktorú má zaplatiť. Tá sa jej navyše zdala príliš vysoká.

Svojmu dodávateľovi elektriny adresovala písomnú sťažnosť, jeho odpoveď však pre ňu nebola uspokojivá. Osem týždňov po podaní sťažnosti, ktorú spoločnosť nevyriešila, sa Helen rozhodla predložiť svoj prípad ombudsmanovi pre energetiku. Ombudsman požiadal spoločnosť, aby situáciu vysvetlila a napravila. Spoločnosť pripustila, že sa pri výpočte Heleninho účtu za elektrinu dopustila chyby. Zároveň pozmenila svoj štandardný formát účtov za elektrinu, aby im spotrebitelia lepšie rozumeli.

Národné kontaktné miesta pre riešenie otázok týkajúcich sa energetiky

Vo vašej krajine by ste mali mať jednotné kontaktné miestoen Otvoriť ako externý odkaz , kde môžete získať všetky potrebné informácie týkajúce sa vašich práv v oblasti energetiky, aktuálnych právnych predpisov a spôsobov, ako efektívne riešiť spory s dodávateľom plynu alebo elektriny.

Národné regulačné orgány

Práva, ktoré máte ako spotrebiteľ energie v EÚ, musia byť ustanovené v právnych predpisoch vašej krajiny. Viac informácií vám poskytne váš národný regulačný orgánen , ktorý musí zabezpečiť, že spotrebitelia sú chránení v súlade s právnymi predpismi EÚ.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: