Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Posledná kontrola : 30/04/2018

Práva cestujúcich v železničnej doprave

Pri kúpe lístka na vlak vám nesmú naúčtovať vyššiu cenu z dôvodu vašej štátnej príslušnosti alebo miesta, kde si lístok kupujete.

Vaše práva cestujúceho v železničnej doprave sa vo všeobecnosti uplatňujú na všetky cesty a služby železničnej prepravy v rámci .

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že tieto práva uznajú aj v prípade vnútroštátnych (mestské, prímestské, regionálne trasy) a medzinárodných vlakov, ktorých trasa začína alebo končí mimo EÚ.

Zrušenie alebo meškanie

Bez ohľadu na to, či váš vlak mešká alebo bol zrušený, máte počas čakania nárok na primerané informácie o situácii.

Ak vám železničná spoločnosť oznámi, že do cieľovej stanice dorazíte s minimálne hodinovým meškaním, máte nárok na:

 • zrušenie cesty a okamžité vrátenie ceny lístka (v niektorých prípadoch plnej ceny, v iných len časti za cestu, ktorá sa neuskutočnila).

  Takisto vám môže vzniknúť nárok na spiatočnú prepravu do východiskovej stanice, ak cesta už nespĺňa účel vo vzťahu k vášmu pôvodnému plánu cesty, alebo
 • na prepravu do vašej cieľovej stanice pri najbližšej príležitosti (alebo v neskoršom termíne podľa vášho výberu) za porovnateľných prepravných podmienok. Náhradná preprava sa poskytuje aj v prípadoch, keď vlak nemôže pokračovať v ceste a dôjde k zastaveniu dopravy;
 • na jedlo a občerstvenie (primerané k dĺžke čakania);
 • na ubytovanie – ak môžete v ceste pokračovať až na nasledujúci deň.

Ak sa rozhodnete pokračovať v ceste podľa pôvodného plánu alebo využijete náhradnú prepravu do vašej cieľovej stanice, môžete mať nárok na náhradu vo výške:

 • 25 % z ceny lístka, ak meškanie trvalo 1 až 2 hodiny;
 • 50 % z ceny lístka, ak meškanie trvalo viac ako 2 hodiny.

Na náhradu vám nevzniká nárok, ak:

 • ste informácie o meškaní mali pred tým, ako ste si kúpili cestovný lístok;

Ak sa domnievate, že vaše práva neboli rešpektované, môžete podať sťažnosť železničnej spoločnosti, ktorá vám musí odpovedať do 1 mesiaca.

Ak nesúhlasíte so spôsobom vybavenia vašej sťažnosti, môžete kontaktovať príslušný vnútroštátny dozorný orgánpdfEnglish [111 KB] vo vašej krajine.

Strata alebo poškodenie cestovnej batožiny

V prípade straty alebo poškodenia vašej cestovnej batožiny počas prepravy máte nárok na náhradu okrem prípadov, ak batožina nedostatočne chránila obsah, ak išlo o predmety, ktoré sú vylúčené z prepravy ako cestovná batožina alebo ak stratu či poškodenie zapríčinila osobitná povaha batožiny.

Výška náhrady

 • Ak hodnotu stratených predmetov dokážete preukázať, máte nárok na náhradu do výšky 1 330 EUR za každú cestovnú batožinu.
 • Ak hodnotu stratených predmetov neviete preukázať, nárok na náhradu predstavuje 330 EUR za každú cestovnú batožinu.

Ak dôjde k usmrteniu alebo zraneniu v dôsledku vlakového nešťastia, vznikne vám (alebo vašim pozostalým) nárok na náhradu do výšky 1 500 EUR za stratu alebo poškodenie príručnej batožiny, bez ohľadu na to, či bola zapísaná ako cestovná batožina alebo nie.

Zranenie a usmrtenie

Ak dôjde k usmrteniu alebo zraneniu v dôsledku vlakového nešťastia, zaplatí vám (alebo vašim pozostalým) železničný podnik najneskôr do 15 dní po určení totožnosti fyzickej osoby, ktorá má nárok na náhradu škody, zálohové platby vo výške, ktorá je potrebná na uspokojenie bezprostredných finančných potrieb.

V prípade usmrtenia je výška zálohových platieb najmenej 21 000 EUR na osobu.

Právne predpisy EÚ
 • Práva cestujúcich v železničnej doprave Deutsch español français italiano English
Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo