Posledná kontrola: 02/01/2023

Značky a iné označenia

Povinné značky

Mnohé výrobky musia mať označenie CE predtým, než sa môžu predávať v EÚ – bez ohľadu na to, kde boli vyrobené. Overte si, kedy je označenie CE povinné, či sa vzťahuje na vaše výrobky a ako ho treba umiestniť.

Ak máte v úmysle predávať elektrické spotrebiče, zistite, aké sú vaše povinnosti a čo musíte urobiť.

Väčšina obuvi predávanej v EÚ musí byť označená etiketou, ktorá informuje potenciálnych kupujúcich o tom, z čoho je obuv vyrobená.

Odevy a ostatné textilné výrobky predávané v EÚ musia mať etiketu s informáciami o zložení textilných vlákien. Vďaka tomu môžu vaši zákazníci pri kúpe prijímať informované rozhodnutia.

Dobrovoľné označovanie

Environmentálna značka EÚ sa môže umiestniť na rôzne výrobky, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu a dodržiavajú prísne ekologické požiadavky. Overte si, či je to tak aj v prípade vášho výrobku.

Znak „e" označuje, že výrobok je v súlade s pravidlami EÚ týkajúcimi sa uvádzania údajov o objeme alebo hmotnosti a metód merania, ktoré musia používať podniky predávajúce spotrebiteľsky balené výrobky.

Zdieľať túto stránku: