Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Posledná kontrola : 07/03/2018

Spotrebiteľské úvery a pôžičky

Ak máte záujem o spotrebiteľský úver, pamätajte na pravidlá EÚ, ktoré vás chránia ešte pred podpisom zmluvy a umožňujú vám od úveru odstúpiť.

Kľúčové informácie, na základe ktorých si môžete porovnať ponuky poskytovateľov úverov

Ak sa rozhodnete kúpiť si nový výrobok na úver, porovnajte si ponuky poskytovateľov. Pred podpísaním úverovej zmluvy vám poskytovateľ musí dať na predpísanom tlačive štandardné európske informácie o spotrebiteľskom úverepdfDeutschčeštinaEnglish. Toto tlačivo bolo navrhnuté tak, aby vám poskytlo čo najlepší prehľad o podmienkach akejkoľvek úverovej zmluvy. Tlačivo obsahuje:

 • opis hlavných vlastností spotrebiteľského úveru,
 • výšku úveru a s ním spojené náklady,
 • ročnú percentuálnu mieru nákladov (RPMN, celkové náklady vyjadrené ako ročné percento z celkovej výšky úveru. Do nákladov sa započítavajú úroky, provízie, dane a všetky ostatné druhy poplatkov),
 • informácie o počte, frekvencii a výške splátok,
 • iné dôležité právne aspekty.

Tieto informácie vám umožnia porovnať ponuky rôznych poskytovateľov úverov a vybrať si tú, ktorá vám vyhovuje najviac. Ak ste tento dokument nedostali, požiadajte oň poskytovateľa úveru.

Odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere

Ak by ste od zmluvy o úvere chceli odstúpiť, môžte tak urobiť do 14 kalendárnych dní od jej podpísania. Poskytovateľovi úveru nemusíte svoje rozhodnutie zdôvodniť, ale peniaze, ktoré ste si požičali (vrátane úrokov), ako aj iné nenávratné poplatky, ktoré poskytovateľ úveru už zaplatil, budete musieť vrátiť.

Príklad

Paolo z Talianska si od nebankového poskytovateľa úverov zobral pôžičku vo výške 1 000 EUR na kúpu novej práčky. Pred podpisom zmluvy dostal veľmi málo informácií o pôžičke a neposkytli mu ani štandardné tlačivo s informáciami ( štandardné európske informácie o spotrebiteľskom úverepdfDeutschčeštinaEnglish). Povedali mu, že pôžičku s miernou úrokovou sadzbou splatí za 2 roky.

Po podpise zmluvy zistil, že ročná percentuálna miera nákladov (celkové náklady spojené s pôžičkou) bola veľmi vysoká. Rozhodol sa, že si pôžičku predsa len nevezme a že skúsi nájsť výhodnejšiu ponuku. Skontaktoval sa s miestnou spotrebiteľskou organizáciou a zistil, že do 14 dní od podpisu môže od zmluvy odstúpiť. Stačí napísať poskytovateľovi a vrátiť peniaze, ktoré už od neho dostal.

Predčasné splatenie úveru

Ak chcete svoj úver splatiť skôr, ako je uvedené v zmluve, máte na to právo. Je však možné, že poskytovateľovi budete musieť nahradiť príjem, o ktorý prišiel. Táto kompenzačná platba však nesmie presiahnuť celkovú výšku úrokov z predčasne splatenej časti úveru.

Tieto pravidlá sa vzťahujú na spotrebiteľské úvery vo výške 200 – 75 000 EUR okrem:

 • úverov zabezpečených hypotékou,
 • úverov na nákup pozemku alebo nehnuteľnosti,
 • lízingových zmlúv alebo zmlúv o prenájme bez povinnosti kúpiť predmet zmluvy,
 • bezúročných úverov poskytovaných bez ďalších poplatkov a úverov vo forme povoleného prečerpania, ktoré sa musia splatiť do jedného mesiaca,
 • úverov poskytnutých na základe súdneho rozhodnutia,
 • úverov, ktoré sa týkajú pôžičiek poskytovaných obmedzenému okruhu verejnosti.

Úver alebo pôžička v inej krajine EÚ

Ak si chcete vziať úver alebo pôžičku v inej krajine EÚ, banky môžu mať zdržanlivý postoj k osobám, ktoré v danej krajine nemajú pobyt, ako aj k osobám, ktoré síce v danej krajine majú pobyt, ale pracujú v inom členskom štáte EÚ.

Banky si v takýchto prípadoch samé stanovujú pravidlá poskytovania pôžičiek. Nesmú však občanov EÚ diskriminovať na základe ich štátnej príslušnosti.

Ak si myslíte, že vás banka týmto spôsobom diskriminuje, môžete:

 • kontaktovať banku a požiadať o písomnú odpoveď s presným uvedením dôvodov zamietnutia vašej žiadosti o úver,
 • na základe písomnej odpovede banky požiadať o pomoc a poradenstvo sieť FIN-NETEnglish – sieť na riešenie finančných sporov, ktorá slúži ako mediátor v prípade finančných sporov medzi spotrebiteľmi a poskytovateľmi finančných služieb (napr. banky).
Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo