Posledná kontrola : 11/02/2022

Spotrebiteľské úvery a pôžičky

Ak máte záujem o spotrebiteľský úver, pamätajte na pravidlá EÚ, ktoré vás chránia ešte pred podpisom zmluvy a umožňujú vám od úveru odstúpiť.

Kľúčové informácie, na základe ktorých si môžete porovnať ponuky poskytovateľov úverov

Ak sa rozhodnete kúpiť si nový výrobok na úver, porovnajte si ponuky poskytovateľov. Pred podpísaním úverovej zmluvy vám poskytovateľ musí dať na predpísanom tlačive štandardné európske informácie o spotrebiteľskom úvere en . Toto tlačivo bolo navrhnuté tak, aby vám poskytlo čo najlepší prehľad o podmienkach akejkoľvek úverovej zmluvy. Tlačivo obsahuje:

Tieto informácie vám umožnia porovnať ponuky rôznych poskytovateľov úverov a vybrať si tú, ktorá vám vyhovuje najviac. Ak ste tento dokument nedostali, požiadajte oň poskytovateľa úveru.

Odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere

Ak by ste od zmluvy o úvere chceli odstúpiť, môžete tak urobiť do 14 kalendárnych dní od jej podpísania. Poskytovateľovi úveru nemusíte svoje rozhodnutie zdôvodniť, ale peniaze, ktoré ste si požičali (vrátane úrokov), ako aj iné nenávratné poplatky, ktoré poskytovateľ úveru už zaplatil, budete musieť vrátiť.

Príklad

Paolo z Talianska si od nebankového poskytovateľa úverov zobral pôžičku vo výške 1 000 EUR na kúpu novej práčky. Pred podpisom zmluvy dostal veľmi málo informácií o pôžičke a neposkytli mu ani štandardné tlačivo s informáciami ( štandardné európske informácie o spotrebiteľskom úvere en ). Povedali mu, že pôžičku s miernou úrokovou sadzbou splatí za 2 roky.

Po podpise zmluvy zistil, že ročná percentuálna miera nákladov (celkové náklady spojené s pôžičkou) bola veľmi vysoká. Rozhodol sa, že si pôžičku predsa len nevezme a že skúsi nájsť výhodnejšiu ponuku. Skontaktoval sa s miestnou spotrebiteľskou organizáciou a zistil, že do 14 dní od podpisu môže od zmluvy odstúpiť. Stačí napísať poskytovateľovi a vrátiť peniaze, ktoré už od neho dostal.

Predčasné splatenie úveru

Ak chcete svoj úver splatiť skôr, ako je uvedené v zmluve, máte na to právo. Je však možné, že poskytovateľovi budete musieť nahradiť príjem, o ktorý prišiel. Táto kompenzačná platba však nesmie presiahnuť celkovú výšku úrokov z predčasne splatenej časti úveru.

Tieto pravidlá sa vzťahujú na spotrebiteľské úvery vo výške 200 – 75 000 EUR okrem:

Úver alebo pôžička v inej krajine EÚ

Ak si chcete vziať úver alebo pôžičku v inej krajine EÚ, banky môžu mať zdržanlivý postoj k osobám, ktoré v danej krajine nemajú pobyt, ako aj k osobám, ktoré síce v danej krajine majú pobyt, ale pracujú v inom členskom štáte EÚ.

Banky si v takýchto prípadoch samé stanovujú pravidlá poskytovania pôžičiek. Ak si však myslíte, že vás banka týmto spôsobom diskriminuje, môžete:

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: