Posledná kontrola: 11/04/2019

Ochrana údajov

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Pokiaľ sa v ratifikovanej dohode o vystúpení nestanoví iný dátum alebo sa Európska rada a Spojené kráľovstvo jednomyseľne nedohodnú na predĺžení dvojročného obdobia rokovaní, prestanú pre Spojené kráľovstvo od 30. marca 2019 platiť všetky právne predpisy EÚ. Viac informácií o právnych následkoch pre podniky:

Viete, kedy sa na vašu spoločnosť vzťahuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov? Uistite sa, že rozumiete tomu, čo sa považuje za osobné údaje, a aké sú vaše povinnosti pri spracúvaní a monitorovaní osobných údajov v rámci vašej spoločnosti. Prečítajte si, kedy potrebujete uchovávať záznamy o činnostiach v rámci všeobecného nariadenia o ochrane údajov a aké sú pravidlá o porušení predpisov a sankcie.

Existuje niekoľko rôznych typov súborov cookie, ale nie všetky si vyžadujú súhlas používateľov. Informácie o rôznych typoch súborov cookie a o tom, ako a kedy musíte požiadať o súhlas používateľa.

Zdieľať túto stránku: