Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 14/12/2017

DPH pri kúpe alebo predaji auta

Pri kúpe alebo predaji nového alebo ojazdeného auta v inej krajine EÚ môže byť niekedy zložité zistiť, či a akú daň z pridanej hodnoty (DPH) musíte zaplatiť a v ktorej krajine.

Pomocou tohto nástroja zistíte, akú DPH budete musieť zaplatiť alebo účtovať pri kúpe alebo predaji auta v EÚ.

Na účely DPH sa prípojné vozidlá a iné motorové vozidlá zdaňujú rovnako ako autá. Pozrite si sadzby DPH, ktoré sa uplatňujú v každej krajine EÚ.

Vaše auto musíte vždy zaevidovať v krajine vášho pobytu a musíte zaplatiť všetky s tým spojené registračné a cestné poplatky, a to aj vtedy, ak neplatíte DPH.

Kupujete alebo predávate auto?

DPH musíte zaplatiť v krajine, v ktorej ste auto zaevidovali. Zvyčajne ide o krajinu, kde žijete.

Musíte zaplatiť DPH z celkovej ceny auta – vrátane príslušenstva a pridružených nákladov, ako sú poplatky za dodanie.

Ak DPH zaplatíte dvakrát, teda v krajine nákupu aj v krajine evidencie vozidla, máte nárok na vrátenie DPH. Musíte to vybaviť s predajcom alebo s daňovými orgánmifrançaisDeutschEnglish v krajine, v ktorej auto kupujete.

Príklad

Mario žije v Taliansku a rozhodne sa, že si v Nemecku kúpi nové auto. Keďže ide o nové auto, DPH by sa mala zaplatiť v Taliansku, kde Mario chce auto zaevidovať. Predajca však zodpovedá za úhradu DPH nemeckým daňovým orgánom a musí preukázať, že auto bolo určené na prepravu a evidenciu v inej krajine EÚ. Od Maria preto vyžaduje, aby ako kauciu zaplatil nemeckú DPH.

Keď Mario zaeviduje svoje auto v Taliansku a zaplatí tam DPH, môže nemeckému predajcovi poslať náležitý doklad a požiadať o vrátenie DPH, ktorú zaplatil v Nemecku.

Dátum, ktorý sa považuje za dodanie vozidla sa líši od krajiny ku krajine. Môže to byť okamih podpísania kúpnej zmluvy alebo okamih vystavenia faktúry.

DPH za auto platiť nemusíte.

Dátum, ktorý sa považuje za dodanie vozidla sa líši od krajiny ku krajine. Môže to byť okamih podpísania kúpnej zmluvy alebo okamih vystavenia faktúry.

DPH platíte so sadzbou platnou v krajine, kde auto kupujete. Pozrite si sadzby DPH, ktoré sa uplatňujú v každej krajine EÚ.

Predajca si môže vybrať, či bude účtovať DPH:

  • len zo zisku z predaja

    V takom prípade sa na faktúre, ktorú vám dá predávajúci, DPH neuvedie. Tento systém (úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar) využíva väčšina predajcov automobilov.

  • z celkovej ceny predaja, t. j. z celkovej sumy, ktorú ste za auto zaplatili

Dátum, ktorý sa považuje za dodanie vozidla sa líši od krajiny ku krajine. Môže to byť okamih podpísania kúpnej zmluvy alebo okamih vystavenia faktúry.

Musíte zaplatiť clo a dovoznú DPH, ako pri akomkoľvek inom dovezenom tovare.

Podrobné informácie o colnom vyhlásení, platbe daní a daňových úľavách vám poskytnú colné orgányEnglish a orgány pre správu DPHfrançaisDeutschEnglish .

Ako súkromný predajca nemusíte pri predaji svojho auta účtovať DPH.

Ak predávate nové auto zákazníkovi v inej krajine EÚ, kupujúci bude musieť za toto auto zaplatiť DPH v tej krajine EÚ, v ktorej ho zaeviduje. V takom prípade budete môcť získať naspäť časť DPH z krajiny, v ktorej ste auto pôvodne kúpili.

Výšku vratnej DPH vypočítajú daňové orgány v krajine, kde ste auto pôvodne kúpili, pričom by táto výška mala zodpovedať dĺžke obdobia, počas ktorého ste auto používali.

Príklad

Pri predaji nového auta môžete požiadať o vrátenie DPH zaplatenej pri kúpe

Sofie si v Dánsku kúpila nové auto za 30 000 EUR a ďalších 7 500 EUR zaplatila na DPH (25 %). Za 4 mesiace na aute najazdila 7 000 km. Potom sa rozhodla, že ho za 16 000 EUR predá Jonasovi. Auto sa na daňové účely stále považuje za nové.

Jonas previezol auto do Rakúska, kde momentálne žije. Rakúskym daňovým orgánom zaplatí DPH vo výške 3 200 EUR (20 %, sadzba DPH v Rakúsku).

Sofie ako predajca by mala vedieť, že časť DPH môže získať naspäť. Ak by sa DPH z druhého predaja účtovala v Dánsku, bolo by nutné zaplatiť sumu 4 000 EUR (25 % zo 16 000 EUR). Keďže sa auto stále považuje za nové, Sofie má nárok požiadať dánske orgány o vrátenie časti dane (4 000 EUR z pôvodnej sumy DPH), ktorú zaplatila pri kúpe auta (7 500 EUR).

Dátum, ktorý sa považuje za dodanie vozidla sa líši od krajiny ku krajine. Môže to byť okamih podpísania kúpnej zmluvy alebo okamih vystavenia faktúry.

Ako súkromný predajca nemusíte účtovať DPH z predaja.

Dátum, ktorý sa považuje za dodanie vozidla sa líši od krajiny ku krajine. Môže to byť okamih podpísania kúpnej zmluvy alebo okamih vystavenia faktúry.

Verejné konzultácie
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo