Podnikanie
Posledná kontrola: 10/04/2019

DPH pri kúpe alebo predaji auta

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Overte si, akú DPH musíte zaplatiť pri kúpe alebo predaji auta v EÚ alebo pri kúpe auta mimo EÚ s cieľom doviezť ho do EÚ.

Táto stránka poskytuje informácie o pravidlách DPH, keď kupujete alebo predávate auto ako súkromná osoba. Tieto informácie sa netýkajú oblasti transakcií medzi podnikmi.

 

Kupujete alebo predávate auto?

 

Kde ho kupujete?

 

Pri kúpe auta od predajcu z inej krajiny EÚnemusíte platiť clo na dovoz, ak auto privážate do krajiny svojho bydliska.

Kto je predajca?

 

 

Ak kupujete auto od súkromného predajcu, DPH v krajine nákupuplatiť nemusíte. DPH musíte zaplatiť v krajine, v ktorej ste auto zaevidovali. Zvyčajne ide o krajinu, kde žijete.

Musíte zaplatiť DPH z celkovej ceny auta – vrátane príslušenstva a pridružených nákladov, ako sú poplatky za dodanie.

Ak ste DPH zaplatili dvakrát, teda v krajine nákupu aj v krajine evidencie vozidla, máte nárok na vrátenie DPH. Musíte to vybaviť s predajcom alebo s daňovými orgánmifrdeen v krajine, v ktorej ste auto kúpili.

 

DPH za auto platiť nemusíte.

 

 

DPH musíte zaplatiť v krajine, v ktorej ste auto zaevidovali. Zvyčajne ide o krajinu, kde žijete.

Musíte zaplatiť DPH z celkovej ceny auta – vrátane príslušenstva a pridružených nákladov, ako sú poplatky za dodanie.

Ak ste DPH zaplatili dvakrát, teda v krajine nákupu aj v krajine evidencie vozidla, máte nárok na vrátenie DPH. Musíte to vybaviť s predajcom alebo s daňovými orgánmifrdeen v krajine, v ktorej ste auto kúpili.

Príklad

Mario žije v Taliansku a rozhodne sa, že si v Nemecku kúpi nové auto. Keďže ide o nové auto, DPH by sa mala zaplatiť v Taliansku, kde Mario chce auto zaevidovať. Predajca však zodpovedá za úhradu DPH nemeckým daňovým orgánom a musí preukázať, že auto bolo určené na prepravu a evidenciu v inej krajine EÚ. Od Maria preto vyžaduje, aby ako kauciu zaplatil nemeckú DPH.

Keď Mario zaeviduje svoje auto v Taliansku a zaplatí tam DPH, môže nemeckému predajcovi poslať náležitý doklad a požiadať o vrátenie DPH, ktorú zaplatil v Nemecku.

Dátum, ktorý sa považuje za dodanie vozidla sa líši od krajiny ku krajine. Môže to byť okamih podpísania kúpnej zmluvy alebo okamih vystavenia faktúry.

DPH platíte so sadzbou platnou v krajine, kde auto kupujete. Pozrite si sadzby DPH, ktoré sú platné vo všetkých krajinách EÚ.

 

DPH za ojazdené auto platiť nemusíte. Auto budete musieť zaevidovať v krajine, kde žijete a platíte poplatok za registráciu vozidiel a cestnú daň.

Predajca môže účtovať DPH len zo zisku z predaja.

V takom prípade sa na faktúre, ktorú vám dá predávajúci, DPH neuvedie. Tento systém (úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar) využíva väčšina predajcov automobilov.

Podrobné informácie o podmienkach vo vašej krajine vám poskytnú colné orgány a orgány pre správu DPHfrdeen .

 

Musíte zaplatiť clo a dovoznú DPH, ako pri akomkoľvek inom dovezenom tovare.

Podrobné informácie o colnom vyhlásení, platbe daní a daňových úľavách vám poskytnú colné orgányen a orgány pre správu DPHfrdeen .

 

Ide o nové alebo ojazdené auto?

 

Ako súkromný predajca nemusíte pri predaji svojho auta účtovať DPH.

Ak predávate zákazníkovi v inej krajine EÚ auto, ktoré označujete ako „nové", kupujúci bude musieť za toto auto zaplatiť DPH v tej krajine EÚ, v ktorej ho zaeviduje. V takom prípade budete môcť získať naspäť časť DPH z krajiny, v ktorej ste auto pôvodne kúpili.

Výšku vratnej DPH vypočítajú daňové orgány v krajine, kde ste auto pôvodne kúpili, pričom by táto výška mala zodpovedať dĺžke obdobia, počas ktorého ste auto používali.

Príklad

Pri predaji nového auta môžete požiadať o vrátenie DPH zaplatenej pri kúpe

Sofie si v Dánsku kúpila nové auto za 30 000 EUR a ďalších 7 500 EUR zaplatila na DPH (25 %). Za 4 mesiace na aute najazdila 7 000 km. Potom sa rozhodla, že ho za 16 000 EUR predá Jonasovi. Auto sa na daňové účely stále považuje za nové.

Jonas previezol auto do Rakúska, kde momentálne žije. Rakúskym daňovým orgánom zaplatí DPH vo výške 3 200 EUR (20 %, sadzba DPH v Rakúsku).

Sofie ako predajca by mala vedieť, že časť DPH môže získať naspäť. Ak by sa DPH z druhého predaja účtovala v Dánsku, bolo by nutné zaplatiť sumu 4 000 EUR (25 % zo 16 000 EUR). Keďže sa auto stále považuje za nové, Sofie má nárok požiadať dánske orgány o vrátenie časti dane (4 000 EUR z pôvodnej sumy DPH), ktorú zaplatila pri kúpe auta (7 500 EUR).

Dátum, ktorý sa považuje za dodanie vozidla sa líši od krajiny ku krajine. Môže to byť okamih podpísania kúpnej zmluvy alebo okamih vystavenia faktúry.

 

Ako súkromný predajca nemusíte účtovať DPH z predaja.

 

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: