Podnikanie
Posledná kontrola : 20/06/2022

DPH pri kúpe alebo predaji auta

Overte si, akú DPH musíte zaplatiť pri kúpe alebo predaji auta v EÚ alebo pri kúpe auta mimo EÚ s cieľom doviezť ho do EÚ.

Táto stránka poskytuje informácie o pravidlách DPH, keď kupujete alebo predávate auto ako súkromná osoba, uvedené informácie sa netýkajú transakcií medzi podnikmi.

Kupujete alebo predávate auto?

Kde ho kupujete?

Pri kúpe auta od predajcu z inej krajiny EÚ nemusíte zaplatiť clo, ak auto privážate do krajiny svojho bydliska.

Kto je predajca?

Ak kupujete auto od súkromného predajcu, DPH v krajine nákupu platiť nemusíte. Naopak, povinnosť zaplatiť DPH pre vás vyplýva v krajine, v ktorej auto prihlasujete do evidencie. DPH by sa mala vypočítať z celkovej ceny auta – vrátane príslušenstva alebo pridružených nákladov, ako sú poplatky za dodanie.

Súkromný predajca bude schopný získať naspäť určitú časť DPH z krajiny, v ktorej auto pôvodne kúpil. Výšku vratnej DPH spravidla vypočítajú daňové orgány a bude zodpovedať dĺžke obdobia, počas ktorého predajca automobil v krajine EÚ používal. Pokiaľ chce predajca získať podrobnosti o pravidlách, ktoré sa týkajú povinností predajcu, ako aj o postupe vrátenia DPH, musí kontaktovať vnútroštátne daňové orgány .

DPH za auto platiť nemusíte.

Povinnosť zaplatiť DPH pre vás vyplýva v krajine, v ktorej auto prihlasujete do evidencie. DPH by sa mala vypočítať z celkovej ceny auta – vrátane príslušenstva alebo pridružených nákladov, ako sú poplatky za dodanie.

Ak kupujete auto v jednej krajine EÚ a máte v úmysle ho doviezť a prihlásiť do evidencie v inej krajine EÚ, musíte o tom informovať predajcu automobilu, aby ste na mieste nemuseli zaplatiť DPH.

Ak ste DPH zaplatili dvakrát, teda v krajine nákupu aj v krajine evidencie auta, máte nárok na vrátenie DPH. Musíte to najskôr vybaviť s predajcom alebo, ako druhý krok, s daňovými orgánmi v krajine, v ktorej ste auto kúpili.

Príklad

Mario žije v Taliansku a rozhodne sa, že si v Nemecku kúpi nové auto. Keďže ide o nové auto, DPH by sa mala zaplatiť v Taliansku, kde Mario chce auto zaevidovať. Predajca však zodpovedá za úhradu DPH nemeckým daňovým orgánom a musí preukázať, že auto bolo určené na prepravu a evidenciu v inej krajine EÚ. Od Maria preto vyžaduje, aby ako záruku zaplatil nemeckú DPH.

Len čo Mario zaeviduje svoje auto v Taliansku a zaplatí tam DPH, môže nemeckému predajcovi poslať náležitý doklad a požiadať o vrátenie DPH, ktorú zaplatil v Nemecku.

Upozornenie

Dátum, ktorý sa považuje za dodanie auta, sa líši od krajiny ku krajine. Môže to byť okamih podpísania kúpnej zmluvy alebo okamih vystavenia faktúry.

Keď kupujete ojazdené auto od predajcu automobilov, DPH môže, ale nemusí byť účtovaná a na faktúre uvedená oddelene.

To záleží na tom, aký spôsob výpočtu DPH na dané auto zvolí predajca. Informujte sa o uplatniteľných pravidlách pre DPH en , prípadne sa obráťte na fr v krajine, v ktorej auto kupujete.

DPH za ojazdené auto platiť nemusíte, keď spätne dovážate ojazdené auto do inej krajiny EÚ. Auto však musíte prihlásiť do evidencie v krajine, kde máte trvalý pobyt, a v danej krajine musíte zaplatiť aj poplatok za evidenciu auta a cestnú daň.

Musíte zaplatiť clo a dovoznú DPH, ako pri akomkoľvek inom dovezenom tovare.

Podrobné informácie o colnom vyhlásení, platbe daní a daňových úľavách Vám poskytnú colné orgány en a orgány pre správu DPH .

Ide o nové alebo ojazdené auto?

Ako súkromný predajca nemusíte pri predaji svojho auta účtovať DPH.

Ak predávate zákazníkovi v inej krajine EÚ auto, ktoré označujete ako „nové", kupujúci bude musieť za toto auto zaplatiť DPH v tej krajine EÚ, v ktorej ho prihlási do evidencie. V takomto prípade budete môcť získať naspäť určitú časť DPH z krajiny, v ktorej ste auto pôvodne kúpili.

Výšku vratnej DPH vypočítajú daňové orgány v krajine, kde ste auto pôvodne kúpili, pričom by táto výška vratnej DPH mala zodpovedať dĺžke obdobia, počas ktorého ste auto používali.

Príklad

Požiadanie o vrátenie časti zaplatenej DPH pri predaji nového auta

Sofie si v Dánsku kúpi nové auto za 30 000 EUR a ďalších 7 500 EUR zaplatí na DPH (25 %). Za 4 mesiace na aute najazdí 7 000 km. Potom sa rozhodne, že ho za 16 000 EUR predá Jonasovi. Auto sa na daňové účely stále považuje za nové.

Jonas dovezie auto do Rakúska, kde žije. Rakúskym daňovým orgánom zaplatí DPH vo výške 3 200 EUR (20 %, sadzba DPH v Rakúsku).

Sofie ako predajca by mala vedieť, že časť DPH môže získať naspäť. Ak by sa DPH z druhého predaja účtovala v Dánsku, bolo by nutné zaplatiť sumu 4 000 EUR (25 % zo 16 000 EUR). Keďže sa auto stále považuje za nové, Sofie má nárok požiadať dánske orgány o vrátenie časti dane (4 000 EUR z pôvodnej sumy DPH), ktorú zaplatila pri kúpe auta (7 500 EUR).

Upozornenie

Dátum, ktorý sa považuje za dodanie auta, sa líši od krajiny ku krajine. Môže to byť okamih podpísania kúpnej zmluvy alebo okamih vystavenia faktúry.

Ako súkromný predajca nemusíte pri predaji účtovať DPH.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: