Podnikanie
Posledná kontrola: 09/12/2021

Plánovaná zdravotná starostlivosť v zahraničí

Podľa právnych predpisov EÚ máte za určitých okolností právo vyhľadať lekárske ošetrenie, ako je napr. konzultácia so špecialistom, chirurgický zákrok alebo liečba určitého ochorenia, v iných krajinách EÚ. Ešte pred tým, ako tak urobíte, mali by ste vedieť, aký je rozsah vašich práv a aké postupy by ste mali dodržať.

Viac informácií:

Pozri tiež:

Zdieľať túto stránku: