Twettiq ta' negozju
L-aħħar verifika: 08/04/2019

Kura medika ppjanata f'pajjiż ieħor

Deċiżjoni tar-Renju Unit li tinvoka l-Artikolu 50 tat-TUE: Aktar informazzjoni

F'ċerti cirkustanzi, skont il-liġi tal-UE, int għandek dritt li tippjana kura medika bħal ma hi konsultazzjoni ma' speċjalista, operazzjoni jew kura għal kundizzjoni speċifika, f' pajjiżi tal-UE oħrajn. Qabel ma tippjana dan, kun żgur li tifhem bis-sħiħ sa fejn jaslu d-drittijiet tiegħek u l-proċeduri li trid issegwi.

Sib aktar tagħrif dwar:

Ara wkoll:

Ikkondividi din il-paġna: