Twettiq ta' negozju
L-aħħar verifika : 08/10/2018

Karta għall-parkeġġ tal-UE għal nies b'diżabilità

Jekk għandek diżabilità li twassal għal mobilità mnaqqsa, tista' tkun intitolat għal karta għall-parkeġġ tal-UE fil-pajjiż ta' residenza tiegħek, li jeħtiġilha tkun rikonoxxuta fil-pajjiżi kollha tal-UE.

Meta tkun qed tivvjaġġa f'pajjiż barrani, din il-karta għall-parkeġġ tal-UE għandha tagħtik aċċess għal numru ta' drittijiet u ta' faċilitajiet għall-parkeġġ li huma speċifiċi għall-pajjiż li tkun qed iżżur.

L-awtorità rilevanti fil-pajjiż ta' residenza tiegħek hi responsabbli għal ħruġ tal-karta, abbażi tal-mudell standardizzat tal-karta għall-parkeġġ tal-UE, skont il-proċeduri lokali.

L-użu tal-karta għall-parkeġġ tal-UE

Meta tuża l-karta tiegħek jeħtieġlek turiha fuq quddiem tal-vettura. In-naħa ta' quddiem tal-karta għandha tkun viżibbli b'mod ċar għall-finijiet ta' ċċekkjar.

Barra minn hekk, meta tuża l-karta tiegħek f'pajjiż ieħor tal-UE tista' turi l-avviż li joqgħod wieqaf waħdupdfen maġenbha, li juri n-naħa bil-lingwa(i) mitkellma fil-pajjiż li qed iżżur.

Qabel ma tivvjaġġa f'pajjiż ieħor tal-UE, għandek tiċċekkja l-kundizzjonijiet applikabbli f'dak il-pajjiż.

Agħżel il-pajjiż

* Informazzjoni li għadha ma ġietx ipprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali

Leġiżlazzjoni tal-UE

Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: