L-aħħar verifika: 08/02/2019

Il-konjuġi u wliedek mhux mill-UE

Deċiżjoni tar-Renju Unit li tinvoka l-Artikolu 50 tat-TUE: Aktar informazzjoni

Jekk int ċittadin tal-UE li mort toqgħod f'pajjiż ieħor tal-UE biex tgħix, taħdem jew tistudja, ir-regoli tal-UE jagħmluha eħfef għall-membri ta' familtek biex jakkumpanjawk. F'din il-paġna ssib kif il-konjuġi tiegħek, uliedek u n-neputijiet jistgħu jiġu miegħek, anke jekk mhumiex ċittadini tal-UE.

Madankollu, jekk inti ċittadin tal-UE u qatt ma għext f'pajjiż ieħor tal-UE, se japplikaw biss ir-regoli nazzjonali.

Jekk int miżżewweġ persuna tal-istess sess u tmur toqgħod f'pajjiż ieħor tal-UE, il-pajjiż ġdid tiegħek irid jirrispetta d-drittijiet ta' residenza ta' martek jew żewġek f'dak il-pajjiż. Din ir-regola tapplika anke jekk il-pajjiż ġdid tiegħek ma jirrikonoxxix iż-żwieġ bejn persuni tal-istess sess.

Meta tgħix sa 3 xhur barra pajjiżek

il-konjuġi, uliedek u n-neputijiet mhux mill-UE jistgħu joqogħdu miegħek f' pajjiż ieħor tal-UE. Jekk dawn joqogħdu għal inqas minn 3 xhur, kulma jkun jeħtiġilhom hu passaport validu u kultant, skont il-pajjiż li ġejjin minnu, viża tad-dħul.

Aqra aktar dwar ir-rekwiżiti/l-eżenzjonijiet għal viża tad-dħul.

Qabel ma titlaq, jekk jogħġbok iċċekkja mal- konsulat tal-pajjiż li sejjer fih biex tara jekk il-membri ta' familtek li mhumiex mill-UE jeħtiġilhomx viża tad-dħul, u jekk iva, kemm iddum biex tinħarġilhom.

Irrapporta l-preżenza

Ċerti pajjiżi tal-UE jeħtieġu lil konjuġi, uliedek u n-neputijiet li mhumiex mill-UE li jirrapportaw il-preżenza tagħhom lill-awtoritajiet relevanti f'perjodu raġonevoli ta' żmien wara li jaslu u jistgħu jimponu penali, bħal multa, jekk ma jagħmlux dan.

Qabel tmur fil-pajjiż li se jospitak, jekk jogħġbok iċċekkja l-iskadenzi ta' żmien u l-kundizzjonijiet rilevanti biex tirrapporta l-preżenza lill- awtoritajiet nazzjonali.

Il-konjuġi tiegħek, uliedek jew in-neputijiet għandhom dejjem iżommu l-passaport tagħhom fuqhom.

F'xi pajjiżi tal-UE, jistgħu jiġu mmultati jew arrestati temporanjament jekk iħallu dawn id-dokumenti warajhom, iżda ma jistgħux jintbagħatu lura f'pajjiżhom minħabba f'hekk biss.

Trattament ugwali

Meta jkunu hemm, il-konjuġi tiegħek, uliedek u n-neputijiet għandhom ikunu trattati daqs ċittadini tal-pajjiż li qed jospitakom, speċjalment f'dak li jirrigwarda l-aċċess għall-impjieg, paga, benefiċċji li jagħmluha faċli li jingħatalhom ix-xogħol, u reġistrazzjoni fl-iskejjel.

Anke jekk ikunu hemm bħala turisti, ma għandhomx, pereżempju, iħallsu aktar flus biex iżuru l-mużewijiet jew meta jixtru biljetti tat-trasport.

Eċċezzjoni: Jekk int pensjonant, ċerti pajjiżi tal-UE jistgħu jiddeċiedu li ma jagħtux lilek u lil familtek għajnuna finanzjarja għall-ewwel 3 xhur f'dak il-pajjiż.

Deportazzjoni.

Il-pajjiż il-ġdid tiegħek jista', f'każijiet eċċezzjonali, jiddeċiedi li jiddeporta lill-konjuġi tiegħek jew uliedek jew neputijiet li mhumiex mill-UE għal raġunijiet ta' politika pubblika, ta' sigurtà pubblika, jew ta' saħħa pubblika - iżda biss jekk ikun jista' juri li huma ta' theddida serja.

Id-deċiżjoni ta' deportazzjoni għanda tingħatalhom bil-miktub. Għandha tiddikjara r-raġunijiet kollha għad-deportazzjoni u tispeċifika kif jistgħu jappellaw u sa meta.

Meta tgħix barra pajjiżek għal aktar minn 3 xhur

Jekk int ħaddiem

Jekk qed taħdem f'pajjiż ieħor tal-UE, bħala impjegat, għal rasek jew stazzjonat, il-konjuġi tiegħek, uliedek u n-neputijiet mhux mill-UE li jiddependu minnek jistgħu joqogħdu miegħek hemm mingħajr bżonn li jissodisfaw kwalunkwe kundizzjoni oħra.

<3>Jekk int pensjonant

Jekk int pensjonant li qed tgħix f'pajjiż ieħor, il-konjuġi tiegħek, uliedek u n-neputijiet jistgħu joqgħodu wkoll hemm miegħek jekk għandek għalik u għal familtek kollha:

Jekk int student

Jekk int student li tgħix f'pajjiż ieħor tal-UE, il-konjuġi tiegħek, uliedek u n-neputijiet dipendenti jistgħu joqogħdu miegħek hemm jekk int:

Karta ta' residenza

Il-konjuġi tiegħek, uliedek u n-neputijiet li mhumiex mill-UE għandhom japplikaw għal dokument ta' residenza mal-awtoritajiet fil-pajjiż li qed jospitak (ta' spiss l-uffiċċju muniċipali jew l-għassa tal-pulizija lokali) fi żmien 3 xhur mill-wasla tagħhom.

Skopri kif tikseb karta ta' residenza għall-membri tal-familja tiegħek li mhumiex mill-UE.

Trattament ugwali

Matul iż-żmien li jkunu qed joqogħdu fil-pajjiż ġdid tiegħek, il-konjuġi tiegħek, uliedek u n-neputijiet għandhom ikunu trattati bħaċ-ċittadini tal-pajjiż, speċjalment f'dak li jirrigwarda l-aċċess għall-impjieg, paga u l-benefiċċji li jagħmluha faċli li jingħatalhom ix-xogħol u r-reġistrazzjoni fl-iskejjel.

Talba ta' tluq u deportazzjoni

Il-konjuġi tiegħek, uliedek u n-neputijiet jistgħu jgħixu fil-pajjiż li qed jospitak sakemm jibqgħu jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta' residenza. Jekk ma jibqgħux jagħmlu dan, l-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jitolbuhom jitilqu.

F'każijiet eċċezzjonali, il-pajjiż li qed jospitak jista' jiddeċiedi li jkeċċihom għal raġunijiet ta' politika pubblika jew ta' sigurtà pubblika - iżda biss jekk ikun jista' juri li huma ta' theddida serja.

Id-deċiżjoni ta' deportazzjoni jew it-talba biex jitilqu għanda tingħatalhom bil-miktub. Għandha tiddikjara r-raġunijiet kollha għad-deportazzjoni u tispeċifika kif jistgħu jappellaw u sa meta.

Storja bħala eżempju

Irina hi Ġermaniża u tgħix fl-Irlanda. Ommha li hi Russa applikat għal karta ta' residenza fl-Irlanda, li għaliha kienet mitluba tippreżenta l-passaport tagħha.

L-awtoritajiet Irlandiżi qalu lil Irina li jistgħu jdumu sa sena biex joħorġu l-karta ta' residenza. Omm Irina kienet inkwetata li jekk ma tiħux il-passaport lura malajr, ma tkunx tista' tmur lura r-Russja għall-Milied, jew titħalla tidħol lura l-Irlanda wara.

Fil-fatt, id-drittijiet ta' residenza ta' membri tal-familja li mhumiex ċittadini tal-UE jfisser li l-awtoritajiet Irlandiżi kellhom joħorġu karta ta' residenza fi żmien 6 xhur u ma jistgħux iżommu l-passaport matul dak il-perjodu.

Mewt

Jekk qed tgħix f'pajjiż ieħor tal-UE u tmut qabel ma takkwista residenza permanenti fih, il-konjuġi tiegħek, uliedek u n-neputijiet li mhumiex mill-UE jistgħu jibqgħu hemm jekk ikun ilhom jgħixu fih għal tal-anqas sena qabel mewtek.

Biex ikunu jistgħu jibqgħu, il-membri ta' familtek li mhumiex mill-UE għandhom ukoll jissodisfaw l-istess kundizzjonijiet għal residenza bħala ċittadini tal-UE.

Iċċekkja l-kundizzjonijiet u l-formalitajiet għal:

Divorzju

Jekk tieħu d-divorzju qabel ma tkun akkwistajt residenza permanenti fil-pajjiż ospitanti (li normalment jirrikjedi li tgħix fih għal 5 snin), il-konjugi tiegħek, uliedek u n-neputijiet mhux mill-UE jistgħu joqgħodu hemm jekk:

Biex ikunu jistgħu jibqgħu, il-membri ta' familtek li mhumiex mill-UE għandhom ukoll jissodisfaw l-istess kundizzjonijiet għal residenza bħala ċittadini tal-UE.

Iċċekkja l-kundizzjonijiet u l-formalitajiet għal:

Residenza permanenti

il-konjuġi tiegħek, uliedek u n-neputijiet mhux mill-UE jiksbu d-dritt ta' residenza permanenti jekk ikunu għexu legalment fil-pajjiż ospitanti għal perjodu ta' 5 snin konsekuttivi.

Imbagħad jistgħu joqogħdu fih kemm iridu, anki jekk ma jaħdmux u għandhom bżonn għajnuna finanzjarja. Għandhom igawdu mill-istess drittijiet, benefiċċji u vantaġġi bħaċ-ċittadini tal-pajjiż.

Il-kontinwità ta' residenza tagħhom mhix affettwata minn:

Huma jistgħu jitilfu d-dritt tagħhom għal residenza permanenti jekk jgħixu barra l-pajjiż għal aktar minn sentejn konsekuttivi.

Mewt

Jekk impjegat jew taħdem għal rasek f'pajjiż ieħor tal-UE u tmut qabel ma tkun akkwistajt residenza permanenti fih, il-konjuġi tiegħek, uliedek u n-neputijiet jistgħu joqogħdu b'mod permanenti jekk:

Karta ta' residenza permanenti

Skopri kif tikseb karta ta' residenza permanenti biex tiċċertifika d-dritt tal-membri tal-familja tiegħek biex jibqgħu hemm bla kondizzjonijiet.

Talba ta' tluq u deportazzjoni

Il-konjuġi tiegħek, uliedek u n-neputijiet li mhumiex mill-UE jistgħu joqogħdu miegħek f'pajjiż ieħor tal-UE sakemm jibqgħu jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta' residenza. Jekk ma jibqgħux jagħmlu dan, l-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jitolbuhom jitilqu.

F'każijiet eċċezzjonali, il-pajjiż il-ġdid tiegħek jista' jiddeċiedi li jiddeportahom għal raġunijiet ta' politika jew ta' sigurtà pubblika, jekk ikun ippruvat li huma ta' theddida serja ħafna.

Id-deċiżjoni ta' deportazzjoni jew it-talba biex jitilqu għanda tingħatalhom bil-miktub. Għandha tiddikjara r-raġunijiet kollha għad-deportazzjoni u tispeċifika kif jistgħu jappellaw u sa meta.

Leġiżlazzjoni tal-UE

Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: