L-aħħar verifika: 02/01/2023

It-tikkettar tal-prodotti tal-ikel

Il-prodotti kollha tal-ikel u tax-xorb mibjugħa fl-UE huma meħtieġa jippreżentaw informazzjoni essenzjali li tgħin lill-konsumatur aħħari jagħmel għażliet infurmati waqt ix-xiri. Jekk qed tippjana li timmanifattura, timporta jew tbigħ ikel fl-UE, skopri x'inhuma r-responsabbiltajiet tiegħek fir-rigward tat-tikkettar:

Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni tipprovdi informazzjoni dwar il-kontenut ta' enerġija u nutrijenti ta' prodott. Dan huwa meħtieġ għall-ikel u x-xorb kollu ppakkjat minn qabel mibjugħ fl-UE.

Jekk il-prodotti tal-ikel li tbigħ fihom l-addittivi, trid tikkonforma mar-rekwiżiti speċifiċi tat-tikkettar skont is-suq maħsub tiegħek. Skopri x'inhuma l-obbligi tiegħek:

Is-supplimenti tal-ikel huma sorsi kkonċentrati ta' nutrijenti jew sustanzi oħra b'effett nutrittiv jew fiżjoloġiku, li l-għan tagħhom huwa li jissupplimentaw dieta normali. Sew jekk timmanifattura, sew jekk tbigħ jew timporta s-supplimenti tal-ikel, għandek bżonn li tiżgura li l-prodott jikkonforma mar-regoli tal-UE.

Jekk in-negozju tiegħek jista' jagħti prova xjentifika li l-prodott tal-ikel tiegħek għandu benefiċċji nutrittivi u/jew ta' saħħa, japplikaw regoli speċifiċi sabiex jintwerew dawn l-indikazzjonijiet.

Ikkondividi din il-paġna: