L-aħħar verifika: 16/09/2022

Indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa

Il-manifatturi u l-importaturi għandhom il-permess jippromwovu l-benefiċċji tan-nutrizzjoni u/jew tas-saħħa tal-prodotti tal-ikel tagħhom jekk:

L-indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa ma jistgħux:

Il-manifatturi u l-importaturi għandu jkollhom (u jissottomettu lill-awtoritajiet nazzjonali fuq talba) dokumentazzjoni xjentifika li tiċċertifika l-indikazzjoni dwar il-prodott.

Indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni

Il-liġi tal-UE tippermetti ċerti indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni, li tista' tuża jekk:

Indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni awtorizzati skont il-liġi tal-UE

Indikazzjonijiet dwar is-saħħa

Lista aġġornata regolarment ta' indikazzjonijiet dwar is-saħħa awtorizzati u mhux awtorizzati hija disponibbli fir- Reġistru tal-UE tal-Indikazzjonijiet dwar in-Nutrizzjoni u s-Saħħa en . In-negozji tal-ikel attivi fl-UE jistgħu jużaw l-indikazzjonijiet dwar is-saħħa awtorizzati biss jekk jikkonformaw mar-rekwiżiti speċifiċi u ġenerali. L-awtoritajiet nazzjonali jimmonitorjaw l-użu tal-indikazzjonijiet permezz ta' spezzjonijiet u leġiżlazzjoni.

Awtorizzazzjoni għal indikazzjonijiet ġodda

Tixtieq tagħmel talba għal indikazzjoni li ma tidhirx diġà fir-Reġistru tal-UE tal-Indikazzjonijiet dwar in-Nutrizzjoni u s-Saħħa? In-negozju tiegħek jista' japplika għall-awtorizzazzjoni: l-informazzjoni li se jkollok tipprovdi hija elenkata fl-Artikolu 15 tar- Regolament tal-UE . Hemm aktar informazzjoni dwar il-proċedura ta' awtorizzazzjoni fuq il- portal tal-ikel tal-Kummissjoni Ewropea en .

Informazzjoni meħtieġa għal applikazzjonijiet għal indikazzjoni dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa

Awtoritajiet nazzjonali għas-sottomissjoni ta' applikazzjonijiet għal indikazzjoni dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa en

Regoli dwar it-tikkettar

Tista' tuża l-indikazzjoni dwar is-saħħa biss jekk turiha flimkien mal-informazzjoni li ġejja fuq it-tikketta, il-preżentazzjoni u r-reklamar tal-prodott:

Ara wkoll

Leġiżlazzjoni tal-UE

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn.

Tista’ tuża wkoll l-faċilità għas-sejbien tas-servizzi tal-assistenza biex issib l-għajnuna t-tajba għalik.

Ikkondividi din il-paġna: