L-aħħar verifika : 04/04/2018

Karta Professjonali Ewropea - EPC

Deċiżjoni tar-Renju Unit li tinvoka l-Artikolu 50 tat-TUE: Aktar informazzjoni

Għalissa, ir-Renju Unit għadu membru sħiħ tal-UE u d-drittijiet u l-obbligi għadhom japplikaw bis-sħiħ fir-Renju Unit:

Il- Karta Professjonali Ewropea (EPC) hi proċedura elettronika li tista' tuża biex il-kwalifiki professjonali tiegħek jiġu rikonoxxuti f' pajjiż tal-UE ieħor. Hi aktar faċli u rapida biex tiġi mmaniġġjata mill-proċeduri tradizzjonali ta' rikonoxximent ta' kwalifiki, u aktar trasparenti: tista' żżomm kont tal-applikazzjoni tiegħek onlajn u tuża mill-ġdid dokumenti diġà applowdjati biex tibda' applikazzjonijiet għal pajjiżi differenti.

Għalissa, tista' tuża l-proċedura tal-EPC biss jekk inti:

Il-professjonisti l-oħra se jkollhom jużaw il- proċeduri standard biex jiksbu rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali tagħhom. Fil-futur, hemm mnejn li l-proċedura tal-EPC tiġi estiża għal professjonijiet oħra.

Tista' tuża l-proċedura tal-EPC jekk:

Eżempju:

JEW

Eżempju:

L-EPC mhix karta fiżika. Hi prova elettronika li tkun għaddejt minn kontrolli amministrattivi u l-kwalifiki professjonali tiegħek ikunu ġew rikonoxxuti mill-pajjiż li tixtieq taħdem fih (il-pajjiż ospitanti), jew li ssodisfajt il-kundizzjonijiet biex tipprovdi servizzi b'mod temporanju f'dak il-pajjiż.Meta tiġi approvata applikazzjoni, tkun tista' tiġġenera ċertifikat tal-EPC f'format pdf. Dan se jinkludi wkoll numru ta' referenza li jista' jintuża mill-impjegatur prospettiv tiegħek biex jiċċekkja l-validità tal-EPC tiegħek onlajn.

Jekk m'intix ċert jekk jeħtiġlekx tapplika għal EPC għal mobbiltà temporanja jew għal fini ta' stabbiliment, tista' tistaqsi lill- awtoritajiet nazzjonalien.

Jekk qed tippjana li tistabbilixxi ruħek f'pajjiż għal żmien twil (stabbiliment) hemm mnejn ikollok bżonn tirreġistra ma' korp professjonali u tgħaddi minn kontrolli addizzjonali qabel tibda tipprattika l-professjoni tiegħek. Tista' wkoll tiċċekkja mal- awtoritajiet nazzjonalien dwar jekk dan hux meħtieġ fil-każ tiegħek.

Kwalifiki miksubin barra l-UE

Jekk ksibt il-kwalifika tiegħek barra mill-UE, tista' tapplika għal EPC jekk:

Vantaġġi tal-Karta Professjonali Ewropea

Proċeduri u skadenzi ta' żmien

X'inhi s-sitwazzjoni tiegħek?

Mobbiltà temporanja: trid taħdem barra minn pajjiżek fuq bażi temporanja u okkażjonali

Dan hu x'jiġri hekk kif tibgħat l-applikazzjoni tiegħek:

Fi żmien ġimgħa: l-awtorità tal-pajjiż ta' oriġini tiegħek tikkonferma li waslitilha l-applikazzjoni tiegħek u tinfurmak jekk hemmx xi dokumenti nieqsa, u dwar kwalunkwe tariffa li tapplika

Barra minn hekk, l-awtoritajiet fil-pajjiż ospitanti wkoll se jiċċekkjaw il-fajl tiegħek, jekk il-professjoni tiegħek jistax ikollha impatt fuq is-saħħa u s-sigurtà pubblika u jekk tistax tibbenefika minn rikonoxximent awtomatiku

Jekk il-kontrolli tal-pajjiż ospitanti m'humiex meħtieġa, l-awtorità tal-pajjiż ta' oriġini tiegħek se tirrevedi l-applikazzjoni tiegħek u tieħu deċiżjoni finali fi żmien massimu ta' 3 ġimgħat

Jekk huma meħtieġa l-kontrolli mill-pajjiż ospitanti, l-awtorità tal-pajjiż ta' oriġini tiegħek għandha sa xahar biex teżamina l-applikazzjoni tiegħek u tgħaddiha lill-pajjiż ospitanti

Il-pajjiż ospitanti jieħu deċiżjoni finali fi żmien massimu ta' 3 xhur (xahrejn + żewġ estensjonijiet ta' ġimagħtejn)

Jekk l-awtoritajiet tal-pajjiż ospitanti jsibu li l-edukazzjoni, it-taħriġ u l-esperjenza professjonali tiegħek ma jilħqux l-istandards meħtieġa f'dak il-pajjiż, jistgħu jitolbuk tagħmel test tal-aptitudni jew traineeship ta' adattament.

Stabbiliment: tixtieq tmur tgħix barra pajjiżek u tipprattika l-professjoni tiegħek hemmhekk b'mod permanenti

Dan hu x'jiġri hekk kif tibgħat l-applikazzjoni tiegħek:

Fi żmien ġimgħa: l-awtorità tal-pajjiż ta' oriġini tiegħek tikkonferma li waslitilha l-applikazzjoni tiegħek u tinfurmak jekk hemmx xi dokumenti nieqsa, u dwar kwalunkwe tariffa li tapplika

L-awtorità tal-pajjiż ta' oriġini tiegħek għandha sa xahar biex teżamina l-applikazzjoni tiegħek u tgħaddiha lill-pajjiż ospitanti

Jekk int spiżjar jew infermier u tibbenefika minn rikonoxximent awtomatiku, il-pajjiż ospitanti jieħu deċiżjoni fi żmien massimu ta' xahrejn (xahar + żewġ estensjonijiet ta' ġimagħtejnen) rikonoxximent awtomatiku

Jekk ma tibbenefikax minn rikonoxximent awtomatiku, il-pajjiż ospitanti jieħu deċiżjoni fi żmien massimu ta' 3 xhur (xahrejn + żewġ estensjonijiet ta' ġimagħtejnen)

Jekk l-awtoritajiet tal-pajjiż ospitanti jsibu li l-edukazzjoni, it-taħriġ u l-esperjenza professjonali tiegħek ma jilħqux l-istandards meħtieġa f'dak il-pajjiż, jistgħu jitolbuk tagħmel test tal-aptitudni jew traineeship ta' adattament.

Jekk l-awtoritajiet tal-pajjiż ospitanti ma jiħdux deċiżjoni fi żmien l-iskadenzi ta' żmien legali, il-kwalifiki tiegħek ikunu qed jiġu rikonoxxuti b'mod impliċitu u tista' tiġġenera ċertifikat tal-EPC mill-kont onlajn tiegħek.

Jekk l-awtoritajiet jirrifjutaw l-applikazzjoni tiegħek, għandhom jispjegaw għaliex u kif int tista' tappella.

Għal kemm żmien tista' tuża l-EPC tiegħek?

L-EPC se tkun valida:

Kif tapplika għal EPC

Biex tapplika għal EPC, l-ewwel jeħtieġlek tagħmel is- sign in ma' EU Loginen, is-servizz ta' awtentikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea. Se jkollok bżonn toħloq kont, jekk ma għandekx diġà wieħed.

Se tieħu biss ftit minuti biex timla l-profil tal-EPC tiegħek bl-informazzjoni personali u d-dettalji ta' kuntatt.

Hekk kif tkun imlejt l-informazzjoni tal-profil tiegħek, tista' toħloq applikazzjoni, tapplowdja kopji skenjati elettronikament tad-dokumenti rilevanti u tissottomettihom lill-awtorità tal-pajjiż ta' oriġini tiegħek.

Kull dokument ta' appoġġ għandu jiġi skenjat u mbagħad għandu jiġi applowdjat bħala fajl separat.

Fil-profil tiegħek tista' taġġorna d-dettalji ta' kuntatt tiegħek (email, numru tat-telefown) meta trid. Hekk kif tissottometti l-ewwel applikazzjoni, ma tkunx tista' taġġorna d- dejta personali tiegħek (numru tal-ID jew tal-passaport, il-kunjom jew in-nazzjonalità - li se jidhru fuq iċ-ċeritifikat) int stess, iżda jkollok titlob aġġornament lill-awtorità li tkun qed tieħu ħsieb il-fajl tiegħek.

Għal kull applikazzjoni, jista' jkun li jkollok tħallas tariffa kemm lill-awtoritajiet tal-pajjiż ta' oriġini kif ukoll tal-pajjiż ospitanti biex jeżaminaw il-fajl tiegħek. Jekk jiġri hekk, għandek tirċievi fattura separata mingħand kull awtorità.

L-awtoritajiet jistgħu jitolbuk ukoll kopji ċċertifikati tad-dokumenti tiegħek, jekk ma jistgħux jivverifikaw il-validità tad-dokumenti tiegħek.

Iċċekkja x'dokumenti għandek bżonn, tariffi

Simulatur

Jekk is-simulatur ma joffrilekx ċerti opzjonijiet, dan ifisser li l-pajjiżi kkonċernati għadhom ma pprovdewx l-informazzjoni rilevanti. Inti tista' taċċessa l-proċedura tal-EPC u tissottometti applikazzjoni; l-awtoritajiet jinfurmawk dwar ir-rekwiżiti u t-tariffi tad-dokument

Il-professjoni tiegħek mhix regolata fil-pajjiż ospitanti.
L-informazzjoni pprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali qed tiġi pproċessata

AĊĊESS GĦALL-PROĊEDURA TAL-EPC

Ippermetti lil dawk li jħaddmuk jivverifikaw il-validità tal-EPC tiegħek

Dawk li jħaddmuk, l-organizzazzjonijiet professjonali, jew partijiet ikkonċernati oħrajn jistgħu jivverifikaw onlajn il-validità tal-EPC tiegħek billi jużaw in-numru ta' referenza fuq iċ-ċertifikat tiegħek.

Biex jiċċekkjaw l-EPC tiegħek, huma se jkollhom bżonn ukoll id-dejta ta' identifikazzjoni personali (numru tal-ID jew tal-passaport) li tkun tajt meta ssottomettejt l-applikazzjoni tiegħek.

IĊĊEKKJA L-VALIDITÀ TAL-EPC

Leġiżlazzjoni tal-UE

Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: