Sivuston työkalut

Kielivalikko

EU:n lippu

Navigointipolku

Valikko

Päivitetty : 18/04/2017

Eurooppalainen ammattikortti (EPC)

Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitus unionista eroamisesta (SEU-sopimuksen 50 artikla): Lisää tietoa

Yhdistynyt kuningaskunta on edelleen EU:n täysivaltainen jäsen, ja jäsenyydestä johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia sovelletaan edelleen täysimääräisesti.

 • EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteinen raportti 8.12.2017 – kysymyksiä ja vastauksiaEnglish
 • Brexit-aiheisia EU:n julkaisujaEnglish
 • Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen brexit-tiedotteet ja –ohjeetEnglish

Eurooppalainen ammattikortti (European Professional Card, EPC) on sähköinen todistus, joka helpottaa ammattipätevyyden tunnustamista toisessa EU-maassa. Sähköisen ammattikortin hankinta käy helpommin ja nopeammin kuin tutkinnon tunnustaminen perinteisellä tavalla. Menettely on myös läpinäkyvämpi: voit seurata ammattikorttihakemuksesi etenemistä verkossa ja käyttää uudestaan järjestelmään jo tallentamiasi asiakirjoja, jos käynnistät uuden hakumenettelyn eri maassa.

Ammattikorttia voivat toistaiseksi käyttää vain seuraavien ammattien edustajat:

 • yleissairaanhoidosta vastaava sairaanhoitaja
 • proviisori
 • fysioterapeutti
 • vuoristo-opas
 • kiinteistönvälittäjä.

Muissa ammateissa toimivien on haettava ammattipätevyyden tunnustamista perinteisillä menettelyillä. Tulevaisuudessa ammattikorttia saatetaan alkaa käyttää myös muissa ammateissa.

Voit hakea eurooppalaista ammattikorttia, kun

 • haluat harjoittaa ammattiasi toisessa EU-maassa väliaikaisesti ja satunnaisesti (ns. väliaikainen liikkuvuus)

Esimerkki:

 • Belgialainen kiinteistönvälittäjä on menossa Unkariin auttamaan asiakastaan, joka etsii asuntoa Budapestista.
 • Saksalainen vuoristo-opas aikoo mennä hiihtolomasesongin aikaan töihin Ranskan Alpeille.

TAI

 • haluat asettua toiseen maahan ja harjoittaa ammattiasi siellä pysyvästi (sijoittautuminen).

Esimerkki:

 • Suomalainen yleissairaanhoitaja, joka on muuttamassa perheineen Ruotsiin, haluaa harjoittaa ammattiaan uudessa kotimaassaan.
 • Puolalainen proviisori, joka on opiskellut tutkintonsa Saksassa, on nyt palaamassa Puolaan harjoittamaan ammattiaan.

Ammattikortti ei ole konkreettinen kortti sanan varsinaisessa merkityksessä. Se on sähköinen todistus siitä, että ammattihenkilö on läpäissyt hallinnolliset tarkistukset ja hänen ammattipätevyytensä on tunnustettu maassa, jossa hän haluaa työskennellä (ns. vastaanottava maa) tai että hän täyttää edellytykset tarjota palveluja tilapäisesti kyseisessä maassa.Kun ammattikorttihakemus on hyväksytty, voit luoda pdf-muotoisen ammattikorttitodistuksen. Todistuksessa on viitenumero, jonka avulla työnantajat voivat tarkistaa verkossa ammattikortin voimassaolon.

Jos et ole varma, onko sinun tapauksessasi kyseessä väliaikainen liikkuvuus vai sijoittautuminen, tiedustele asiaa kansallisilta viranomaisiltaEnglish .

Jos aiot asettua uuteen maahan pidemmäksi aikaa (sijoittautuminen), voit joutua rekisteröitymään ammatillisen elimen ylläpitämään rekisteriin. Joskus tehdään myös lisätarkistuksia ennen kuin ammatin harjoittamisen voi aloittaa. Selvitä kansallisilta viranomaisiltaEnglish , onko tämä tarpeen sinun tapauksessasi.

EU:n ulkopuolella hankittu ammattipätevyys

Jos olet hankkinut ammattipätevyytesi EU:n ulkopuolella, voit hakea eurooppalaista ammattikorttia, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • ammattipätevyytesi on jo tunnustettu jossakin EU-maassa
 • olet tunnustamisen jälkeen harjoittanut ammattiasi kyseisessä maassa vähintään 3 vuotta.

Eurooppalaisen ammattikortin edut

 • Kotimaasi viranomaiset auttavat sinua ammattikorttihakemuksen tekemisessä ja tarkistavat, että se sisältää kaikki vaadittavat tiedot. Ne myös todistavat asiakirjojen aitouden ja voimassaolon.
 • Jos myöhemmin haet toisesta maasta oikeutta pysyvään sijoittautumiseen tai väliaikaiseen palveluntarjontaan, voit hyödyntää järjestelmässä jo olevia tietoja eikä samoja asiakirjoja tarvitse ladata uudelleen. Tämä säästää aikaa.
 • Jos vastaanottavan maan viranomaiset eivät tee hakemustasi koskevaa päätöstä määräajassa, ammattipätevyys tunnustetaan automaattisesti ja voit luoda hakujärjestelmän avulla ammattikorttitodistuksen.

Menettely ja määräajat

Säännöt eri tilanteissa

Väliaikainen liikkuvuus: Ammatin harjoittaminen ulkomailla väliaikaisesti ja satunnaisesti

Ammattikorttihakemuksen käsittely etenee seuraavasti:

Viimeistään viikon kuluttua hakemuksen jättämisestä: Kotimaasi viranomainen vahvistaa vastaanottaneensa hakemuksen, huomauttaa, jos hakemuksesta puuttuu asiakirjoja, ja ilmoittaa mahdollisista maksuista.

Myös vastaanottavan maan viranomainen tarkistaa hakemuksen, jos kyseessä on ammatti, jolla voi olla kansanterveyteen ja yleiseen turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia ja joka ei kuulu automaattisen tunnustamisen piiriin.

Jos vastaanottavan maan tarkistusta ei tarvita, kotimaasi viranomainen käsittelee hakemuksen ja tekee lopullisen päätöksen viimeistään 3 viikon kuluttua.

Jos vastaanottavan maan tarkistus tarvitaan, kotimaasi viranomaisen on käsiteltävä hakemus ja siirrettävä se vastaanottavan maan viranomaiselle viimeistään 1 kuukauden kuluttua.

Vastaanottava maa tekee lopullisen päätöksen viimeistään 3 kuukauden kuluttua (määräaika on 2 kuukautta, ja sitä voidaan jatkaa kahdesti 2 viikolla).

Jos vastaanottavan maan viranomaiset katsovat, että koulutuksesi ja työkokemuksesi eivät täytä kyseisen maan vaatimuksia, ne voivat pyytää sinua suorittamaan kelpoisuuskokeen tai valvotun harjoittelujakson (ns. sopeutumisaika).

Sijoittautuminen: Asettuminen toiseen maahan ja ammatin harjoittaminen siellä pysyvästi

Ammattikorttihakemuksen käsittely etenee seuraavasti:

Viimeistään viikon kuluttua hakemuksen jättämisestä: Kotimaasi viranomainen vahvistaa vastaanottaneensa hakemuksen, ilmoittaa, jos hakemuksesta puuttuu asiakirjoja, ja tiedottaa mahdollisista maksuista.

Kotimaasi viranomaisen on tarkistettava hakemus ja siirrettävä se vastaanottavan maan viranomaiselle viimeistään 1 kuukauden kuluttua.

Jos olet proviisori tai sairaanhoitaja, joiden ammattipätevyys tunnustetaan automaattisesti, vastaanottava maa tekee lopullisen päätöksen viimeistään 2 kuukauden kuluttua (määräaika on 1 kuukausi, ja sitä voidaan jatkaa kahdesti 2 viikollaEnglish).

Jos harjoitat ammattia, jonka osalta ammattipätevyyttä ei tunnusteta automaattisesti, vastaanottava maa tekee lopullisen päätöksen viimeistään 3 kuukauden kuluttua (määräaika on 2 kuukautta, ja sitä voidaan jatkaa kahdesti 2 viikollaEnglish).

Jos vastaanottavan maan viranomaiset katsovat, että koulutuksesi ja työkokemuksesi eivät täytä kyseisen maan vaatimuksia, ne voivat pyytää sinua suorittamaan kelpoisuuskokeen tai valvotun harjoittelujakson (ns. sopeutumisaika).

Jos vastaanottavan maan viranomaiset eivät tee päätöstä määräajassa, pätevyys katsotaan tunnustetuksi ja voit tulostaa ammattikorttitodistuksen järjestelmän käyttäjätililtäsi.

Jos viranomaiset hylkäävät hakemuksen, niiden on perusteltava päätöksensä ja kerrottava, miten päätöksestä voi valittaa.

Ammattikortin voimassaolo

Eurooppalainen ammattikortti on voimassa

 • pysyvästi, jos ammattihenkilö asettuu maahan pidemmäksi aikaa (sijoittautuminen)
 • yleensä 18 kuukautta, jos ammattihenkilö tarjoaa palveluja väliaikaisesti, tai 12 kuukautta, jos ammatilla voi olla kansanterveyteen tai yleiseen turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia (joissakin maissa esim. fysioterapeutit ja vuoristo-oppaat).

Ammattikortin hakeminen

Kun haluat hakea eurooppalaista ammattikorttia, sinun on kirjauduttava EU Login -järjestelmäänEnglish (Euroopan komission todennuspalvelu). Luo itsellesi ensin EU Login -tili, jos sinulla ei sitä vielä ole.

Sen jälkeen voit luoda ammattikorttijärjestelmään käyttäjäprofiilin, johon kirjataan henkilötiedot ja yhteystiedot. Tämä vie vain muutamia minuutteja.

Kun käyttäjätiedot on kirjattu, voit luoda ammattikorttihakemuksen, lisätä siihen skannatut kopiot liiteasiakirjoista ja lähettää sen kotimaasi viranomaiselle.

Kukin asiakirja on skannattava ja tallennettava erillisenä tiedostona.

Voit päivittää käyttäjäprofiilisi yhteystietoja (sähköpostiosoite, puhelinnumero) milloin vain. Kun ensimmäinen hakemus on lähetetty, et pääse enää itse muuttamaan henkilötietojasi (henkilötodistuksen tai passin numero, sukunimi ja kansalaisuus, jotka näkyvät ammattikorttitodistuksessa). Tarvittaessa sinun on pyydettävä hakemusta käsittelevää viranomaista muuttamaan niitä.

Sekä kotimaasi että vastaanottavan maan viranomaiset voivat veloittaa maksun hakemuksesi käsittelystä. Jos maksuja veloitetaan, kukin viranomainen lähettää niistä erillisen laskun.

Viranomaiset voivat myös pyytää sinulta oikeaksi todistettuja kopioita asiakirjoista, jos ne eivät voi muuten tarkistaa asiakirjojen oikeellisuutta.

Selvitä vaadittavat asiakirjat ja maksut etukäteen

Simulaattorit

Jos simulaattorin valikoista puuttuu joitakin vaihtoehtoja, se johtuu siitä, että kyseiset maat eivät ole vielä toimittaneet kaikkia tietoja. Voit tästä huolimatta siirtyä EPC-järjestelmään ja tehdä ammattikorttihakemuksen. Viranomaiset ilmoittavat sinulle, mitä asiakirjoja tarvitaan ja mitä maksuja veloitetaan.

Ammattisi ei ole vastaanottavassa maassa säännelty ammatti.
Kansallisten viranomaisten antamia tietoja käsitellään

SIIRRY EUROOPPALAISEN AMMATTIKORTIN HAKUMENETTELYYN

Ammattikortin voimassaolon tarkistaminen

Työnantajat, ammatilliset järjestöt ja muut tahot voivat tarkistaa verkossa ammattikortin voimassaolon ammattikorttitodistuksessa olevan viitenumeron avulla.

Tarkistusta varten tarvitaan myös kortin haltijan henkilökohtaiset tunnistetiedot (henkilötodistuksen tai passin numero), jotka on ilmoitettu hakemuksen yhteydessä.

TARKISTA AMMATTIKORTIN VOIMASSAOLO

Julkiset kuulemismenettelyt
  Tarvitsetko asiantuntija-apua?
  Apua ja neuvontaa