Tarkistettu viimeksi: 15/07/2022

Eurooppalainen ammattikortti (EPC)

Jos harjoitat säänneltyä ammattia ja haluat hakea ammattipätevyytesi virallista tunnustamista toisesta EU-maasta, voit tehdä sen eurooppalaisen ammattikortin (EPC) avulla. Ammattikorttia haetaan sähköisellä menettelyllä.

Ammattikortti on toistaiseksi käytössä vain seuraavissa ammateissa:

Eurooppalaisen ammattikortin edut

Kotimaasi viranomaiset auttavat ammattikorttihakemuksen tekemisessä ja tarkistavat, että se sisältää kaikki vaadittavat tiedot. Viranomaiset myös todistavat asiakirjojen aitouden ja voimassaolon.

Jos myöhemmin teet uuden hakemuksen, samoja asiakirjoja ei tarvitse ladata uudelleen.

Jos kohdemaan viranomaiset eivät vie hakemuksen käsittelyä päätökseen määräajassa, ammattipätevyys tunnustetaan automaattisesti ja saat ammattikorttitodistuksen hakujärjestelmän käyttäjätililtäsi.

Tärkeää

Jos viranomaiset hylkäävät hakemuksesi, niiden on perusteltava päätöksensä ja kerrottava, miten päätöksestä voi valittaa.

Ammattikortti on tätä nykyä käytössä vain tietyissä ammateissa.

Selvitä, voitko hakea ammattikorttia

Mikä on ammattisi?

Oletko hankkinut ammattipätevyytesi jossakin EU-maassa?

Onko ammattipätevyytesi tunnustettu?

Et voi hakea eurooppalaista ammattikorttia. Pätevyyden tunnustamista on haettava perinteisillä menettelyillä.

Voit hakea ammattikorttia riippumatta siitä, aiotko tarjota palveluja toisessa maassa pysyvästi vai väliaikaisesti.

Sähköisen ammattikortin hankinta käy helpommin ja nopeammin kuin tutkinnon tunnustaminen perinteisellä tavalla. Menettely on myös läpinäkyvämpi: voit seurata ammattikorttihakemuksesi etenemistä verkossa ja käyttää uudestaan järjestelmään aiemmin tallentamiasi asiakirjoja, jos käynnistät uuden hakumenettelyn eri maassa.

Tärkeää

Ammattikortti ei ole konkreettinen kortti sanan varsinaisessa merkityksessä. Se on sähköinen todistus siitä, että ammattihenkilön ammattipätevyys on tarkastettu hallinnollisella menettelyllä ja että hän täyttää edellytykset tarjota palveluja tilapäisesti tai pysyvästi kohdemaassa.

Kun ammattikorttihakemus on hyväksytty, voit luoda ammattikorttitodistuksen pdf-tiedostona. Todistuksessa on viitenumero, jonka avulla työnantajat voivat tarkistaa verkossa ammattikortin voimassaolon.

Jos et ole varma, onko sinun tapauksessasi kyseessä väliaikainen liikkuvuus vai pysyvä sijoittautuminen, tiedustele asiaa eurooppalaisen ammattikortin käyttöoppaassa.

Jos aiot asettua uuteen maahan pidemmäksi aikaa (sijoittautuminen), voit joutua rekisteröitymään ammatillisen elimen ylläpitämään rekisteriin. Joskus tehdään myös lisätarkistuksia ennen kuin ammatin harjoittamisen voi aloittaa. Selvitä kohdemaan viranomaisilta, onko tämä tarpeen sinun tapauksessasi.

Ammattikortin käyttö on vapaaehtoista, joten voit halutessasi hakea pätevyytesi tunnustamista myös perinteisellä menettelyllä (paperilomakkeita ja -kopioita käyttäen).

Et voi hakea eurooppalaista ammattikorttia. Ammattipätevyytesi on tunnustettava jossakin EU-maassa ja sinun on työskenneltävä kyseisessä maassa vähintään 3 vuotta, ennen kuin voit hakea ammattikorttia.

Ammattikorttia voivat hakea vain sairaanhoitajat, proviisorit, fysioterapeutit, kiinteistönvälittäjät ja vuoristo-oppaat. Muiden alojen ammattilaisten on käytettävä perinteistä hakumenettelyä.

Miten ammattikorttia haetaan?

Ammattikorttihakemus tehdään seuraavasti:

Tarkempia tietoja on eurooppalaisen ammattikortin käyttöoppaassaLinkki johtaa toiselle sivustolle.

Tärkeää

Kun ensimmäinen hakemus on lähetetty, et pääse enää itse muuttamaan henkilötietojasi (henkilötodistuksen tai passin numero, sukunimi ja kansalaisuus, jotka näkyvät ammattikorttitodistuksessa). Tarvittaessa sinun on pyydettävä hakemusta käsittelevää viranomaista muuttamaan niitä.

Sekä kotimaasi että kohdemaan viranomaiset voivat veloittaa maksun hakemuksen käsittelystä. Jos maksuja veloitetaan, kukin viranomainen lähettää niistä erillisen laskun.

Viranomaiset voivat myös pyytää sinulta oikeaksi todistettuja kopioita asiakirjoista, jos ne eivät voi muuten tarkistaa asiakirjojen oikeellisuutta.

Eurooppalainen ammattikortti on voimassa

Jos kohdemaan viranomaiset eivät tee päätöstä määräajassa, pätevyys katsotaan tunnustetuksi ja voit tulostaa ammattikorttitodistuksen järjestelmän käyttäjätililtäsi.

Jos viranomaiset hylkäävät hakemuksen, niiden on perusteltava päätöksensä ja kerrottava, miten päätöksestä voi valittaa.

Menettely ja määräajat

Säännöt eri tilanteissa

Muutan pysyvästi toiseen EU-maahan ja haluan harjoittaa siellä ammattiani

Ammattikorttihakemuksen käsittely etenee seuraavasti:

  • Viimeistään viikon kuluttua hakemuksen jättämisestä: Kotimaasi viranomainen vahvistaa vastaanottaneensa hakemuksen, ilmoittaa, jos hakemuksesta puuttuu asiakirjoja, ja tiedottaa mahdollisista maksuista.
  • Kotimaasi viranomaisen on tarkistettava hakemus ja siirrettävä se kohdemaan viranomaiselle viimeistään 1 kuukauden kuluttua.
  • Jos olet proviisori tai sairaanhoitaja, joiden ammattipätevyys tunnustetaan automaattisesti, kohdemaa tekee lopullisen päätöksen viimeistään 2 kuukauden kuluttua (1 kuukauden määräaika ja mahdollisesti kaksi 2 viikon jatkoaikaa).
  • Jos harjoitat ammattia, jonka osalta ammattipätevyyttä ei tunnusteta automaattisesti, kohdemaa tekee lopullisen päätöksen viimeistään 3 kuukauden kuluttua (2 kuukauden määräaika ja mahdollisesti kaksi 2 viikon jatkoaikaa).
  • Jos kohdemaan viranomaiset katsovat, että koulutuksesi ja työkokemuksesi eivät täytä kyseisen maan vaatimuksia, ne voivat pyytää sinua suorittamaan kelpoisuuskokeen tai valvotun harjoittelujakson (ns. sopeutumisaika).

Haluan tarjota palveluja väliaikaisesti toisessa EU-maassa

Ammattikorttihakemuksen käsittely etenee seuraavasti:

  • Viimeistään viikon kuluttua hakemuksen jättämisestä: Kotimaasi viranomainen vahvistaa vastaanottaneensa hakemuksen, huomauttaa, jos hakemuksesta puuttuu asiakirjoja, ja ilmoittaa mahdollisista maksuista.
  • Myös kohdemaan viranomainen tarkistaa hakemuksen, jos kyseessä on ammatti, jolla voi olla kansanterveyteen ja yleiseen turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia ja joka ei kuulu automaattisen tunnustamisen piiriin.
  • Jos kohdemaan tarkistusta ei tarvita, kotimaasi viranomainen käsittelee hakemuksen ja tekee lopullisen päätöksen viimeistään 3 viikon kuluttua.
  • Jos kohdemaan tarkistus tarvitaan, kotimaasi viranomaisen on käsiteltävä hakemus ja siirrettävä se vastaanottavan maan viranomaiselle viimeistään 1 kuukauden kuluttua.
  • Kohdemaa tekee lopullisen päätöksen viimeistään 3 kuukauden kuluttua (2 kuukauden määräaika ja mahdollisesti kaksi 2 viikon jatkoaikaa).

Jos viranomaiset hylkäävät hakemuksen, niiden on perusteltava päätöksensä ja kerrottava, miten päätöksestä voi valittaa.

Jos kohdemaan viranomaiset katsovat, että koulutuksesi ja työkokemuksesi eivät täytä kyseisen maan vaatimuksia, ne voivat pyytää sinua suorittamaan kelpoisuuskokeen tai valvotun harjoittelujakson (ns. sopeutumisaika).

Jos kohdemaan viranomaiset eivät tee päätöstä määräajassa, pätevyys katsotaan tunnustetuksi ja voit tulostaa ammattikorttitodistuksen järjestelmän käyttäjätililtäsi.

Selvitä ammattikorttihakemuksen maakohtaiset vaatimukset

Simulaattori

Tärkeää

Tulokset ovat vain suuntaa-antavia, ja maksut ovat voineet muuttua. Jos simulaattorin valikoista puuttuu joitakin vaihtoehtoja, se johtuu siitä, että kyseiset maat eivät ole vielä toimittaneet kaikkia tietoja. Voit tästä huolimatta siirtyä ammattikortin hakujärjestelmään ja tehdä ammattikorttihakemuksen. Viranomaiset ilmoittavat sinulle, mitä asiakirjoja tarvitaan ja mitä maksuja veloitetaan.

Ammattisi ei ole vastaanottavassa maassa säännelty ammatti.
Kansallisten viranomaisten antamia tietoja käsitellään

Siirry eurooppalaisen ammattikortin hakujärjestelmäänLinkki johtaa toiselle sivustolle

Ammattikortin voimassaolon tarkistaminen

Työnantajat, ammatilliset järjestöt ja muut tahot voivat tarkistaa verkossa, onko ammattikortti voimassa. Tarkistus tehdään ammattikorttitodistuksessa olevan viitenumeron avulla.

Tarkistusta varten tarvitaan myös kortin haltijan henkilökohtaiset tunnistetiedot (henkilötodistuksen tai passin numero), jotka on ilmoitettu hakemuksen yhteydessä.

Tarkista EPC-ammattikortin voimassaolo

EU-lainsäädäntö

Lisätietoja säännöistä eri EU-maissa

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: