Tarkistettu viimeksi: 08/09/2022

Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely

Menettelyn tarkoitus

Eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä voi esittää vaatimuksen, jonka kohteena on

Menettely koskee enintään 5 000 euron suuruisia vaatimuksia (ilman kuluja) kaikissa EU-maissa paitsi Tanskassa, jossa se ei ole käytettävissä.

Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely on vaihtoehto kansallisille menettelyille. Vaatimusmenettelyssä annettu tuomioistuimen tuomio tunnustetaan ja se voidaan panna täytäntöön muissa EU-maissa. Toinen EU-maa voi kieltäytyä täytäntöönpanosta ainoastaan, jos tuomio on ristiriidassa kyseisessä maassa samojen asianosaisten välillä annetun toisen tuomion kanssa.

Edut:

Kustannukset

Tuomioistuin veloittaa yleensä käsittelymaksunLinkki johtaa toiselle sivustolle , joka palautetaan, jos vaatimus hyväksytään.

Rajat ylittävässä tapauksessa voit joutua maksamaan myös lomakkeiden käännöskustannukset. Myös nämä kustannukset palautetaan, jos vaatimus hyväksytään.

Vaatimuksen tekeminen

Vaatimus tehdään vähäisten vaatimusten vakiolomakkeillaLinkki johtaa toiselle sivustolle .

  1. Täytä A-lomake ja lähetä se toimivaltaiselle tuomioistuimelle, joka käsittelee vaatimuksen. Toimivaltainen tuomioistuin voi olla siinä maassa, johon yrityksesi on sijoittautunut, tai tapaukseen liittyvässä toisessa EU-maassa.
  2. Lomakkeen saatuaan tuomioistuin täyttää oman osuutensa vastauslomakkeesta.
  3. Tuomioistuin saattaa pyytää täyttämään B-lomakkeen, jos se tarvitsee lisätietoja.
  4. Tuomioistuimen on annettava vaatimuslomakkeesi jäljennös ja vastauslomake vastaajalle tiedoksi 14 päivän kuluessa vaatimuslomakkeen vastaanottamisesta.
  5. Vastaajan on täytettävä oma osuutensa vastauslomakkeesta 30 päivän kuluessa.
  6. Tuomioistuimen on toimitettava vastauksen jäljennös kantajalle 14 päivän kuluessa.
  7. Tuomioistuimen on 30 päivän kuluessa vastaajan mahdollisesti antaman vastauksen vastaanottamisesta joko

Täytäntöönpano

Täytäntöönpanoviranomaiset panevat tuomion täytäntöön kansallisten sääntöjen mukaisesti.

Tuomioistuin voi kieltäytyä panemasta tuomiota täytäntöön vain, jos se on ristiriidassa yrityksesi ja vastaajan välillä samassa asiassa aiemmin annetun tuomion kanssa.

Tuomio on lainvoimainen kaikissa EU-maissa paitsi Tanskassa.

Lisätietoa menettelystä

Lisätietoa vaatimuksen esittämisestä on käyttäjän oppaassa en .

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

<span>Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi</span>

Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely

Tavarantoimittajien ja asiakkaiden riita-asioiden ratkaisu eri EU-maiden välillä (enintään 2 000 euron suuruiset vaatimukset).

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Voit hakea neuvontapalveluja myös tukipalveluhaku avulla.

Jaa tämä sivu: