Tarkistettu viimeksi: 02/04/2022

Rekisteröidyt parisuhteet

Useissa EU-maissa voit virallistaa parisuhteesi ilman avioliittoa rekisteröimällä sen.

Rekisteröidyllä parisuhteella tarkoitetaan, että kaksi keskinäisessä parisuhteessa elävää henkilöä rekisteröi suhteensa asuinmaansa viranomaisella.

EU-maiden välillä on tässä suhteessa hyvin suuria eroja esimerkiksi seuraavissa keskeisissä kysymyksissä:

Tarkista, mitä sääntöjä sinun tapauksessasi sovelletaan

Onko kysymys EU-maiden rajat ylittävästä tapauksesta – esimerkiksi muutatte toiseen maahan parisuhteen rekisteröinnin jälkeen tai parisuhde rekisteröidään ulkomailla?

Rekisteröidyssä parisuhteessa olevien oikeudet kumppaninsa omaisuuteen tai elatukseenvaihtelevat eri EU-maissa – yhdessä maassa myönnetyt oikeudet eivät välttämättä päde toisessa maassa.

Tarkista, minkä maan lainsäädäntöä parisuhteeseenne sovelletaanLinkki johtaa toiselle sivustolle – sillä on merkittäviä vaikutuksia oikeuksiinne ja velvollisuuksiinne rekisteröidyn parisuhteen osapuolina.

Rekisteröityjen parisuhteiden tunnustaminen

Joissakin EU-maissa katsotaan rekisteröidyt parisuhteet samanarvoisiksi avioliiton kanssa tai sitä vastaaviksi.

Kaikki maat, jotka sallivat samaa sukupuolta olevien henkilöiden välisen avioliiton, tunnustavat myös muissa maissa solmitut samaa sukupuolta olevien henkilöiden väliset rekisteröidyt parisuhteet.

Maissa, joissa ei sallita samaa sukupuolta olevien henkilöiden välisiä avioliittoja, mutta joissa on käytössä jonkinmuotoinen rekisteröity parisuhde, ulkomailla solmittu samaa sukupuolta olevien henkilöiden välinen avioliitto takaa yleensä samat oikeudet kuin rekisteröity parisuhde.

Seuraavien EU-maiden lainsäädännössä ei säädetärekisteröidyistä parisuhteista:

Ulkomaille muutto kumppanin kanssa

Maissa, joissa rekisteröity parisuhde katsotaan samanarvoiseksi avioliiton kanssa tai avioliittoa vastaavaksi, sen nojalla saa samanlaiset maahanmuutto-oikeudet: rekisteröidyllä kumppanillasi on oikeus muuttaa kanssasi tällaiseen maahan.

Jos aiotte muuttaa sellaiseen EU-maahan, joka ei tunnusta minkäänlaisia rekisteröityjä parisuhteita, katsotaan parisuhteenne todistetusti pitkäaikaiseksi suhteeksi. Uuden asuinmaanne on tällöinkin myönnettävä kumppanillesi maahantulo- ja oleskeluoikeus.

Lisätietoa oikeudestanne oleskella ulkomailla

Esimerkkitapaus

Rekisteröidyn parisuhteen takaama oleskeluoikeus

Nina, EU-maasta A kotoisin oleva yrittäjä, muutti ulkomaille tutkimaan mahdollisuutta perustaa yritys maahan B ja halusi rekisteröidyn kumppaninsa Hansin – joka oli sillä hetkellä työtön – muuttavan kanssaan.

Maassa B ei tunnusteta rekisteröityjä parisuhteita, mutta tällaisen parisuhteen olemassaolo kelpasi kuitenkin todisteeksi siitä, että Ninalla ja Hansilla oli pitkäaikainen parisuhde, ja Hans sai muuttaa Ninan mukana, vaikkei hänellä ollut muuta elantoa.

Usein kysyttyä

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: