Yrittäjänä EU:ssa
Tarkistettu viimeksi: 11/07/2022

Kuluttajien käytettävissä olevat oikeustoimet

Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely

Menettelyn tarkoitus

Eurooppalaista vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä voi käyttää enintään 5 000 euron arvoisen vaateen tekemiseen toiseen EU-maahan sijoittautunutta henkilöä, organisaatiota tai yritystä kohtaan.

Tärkeää

Tämä menettely ei ole käytettävissä Tanskassa.

Menettelyä voidaan soveltaa sekä tavaroita että palveluita koskevissa tapauksissa. Menettelyssä voi esimerkiksi vaatia korvausta viallisesta tuotteesta, joka on ostettu toisesta EU-maasta taikka verkossa toisessa EU-maassa asuvalta henkilöltä. Korvausvaatimuksen voi tehdä ilman asianajajan apua.

Huom. Menettely ei kata kaikkia siviili- ja kauppaoikeudellisia asioita. Seuraavat asiat eivät kuulu menettelyn alaan:

Vaatimuksen tekeminen

Vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely on ennen muuta kirjallinen menettely. Vaatimus tehdään vakiomuotoisella A-lomakkeellaLinkki johtaa toiselle sivustolle, jonka oheen liitetään tarvittavat todistusasiakirjat, kuten kuitit tai laskut. Täytetty hakulomake ja liiteasiakirjat toimitetaan joko oman maan tai kyseessä olevan toisen EU-maan toimivaltaiselle tuomioistuimelle.

Vaatimusta tehdessä on syytä tutustua tuomioistuimen sijaintimaan sääntöihin. Toimivaltaisten tuomioistuinten haku.

Tärkeää

Muista, että vaatimuksen arvo voi olla enintään 5 000 euroa (ilman korkoja ja kuluja).

Kun tuomioistuin on saanut vaatimuksesi, se tutustuu hakulomakkeen ja liiteasiakirjojen tietoihin ja päättää, kuuluuko vaatimuksesi menettelyn soveltamisalaan. Tuomioistuin saattaa pyytää sinua täyttämään B-lomakkeenLinkki johtaa toiselle sivustolle, jos se tarvitsee lisätietoja.

Jos asia voidaan ottaa käsiteltäväksi vähäisiä vaatimuksia koskevassa menettelyssä, tuomioistuin ottaa yhteyttä vastaajaan eli siihen osapuoleen, jota vastaan olet tehnyt vaatimuksen. Vastaajalla on 30 päivää aika vastata.

Kun tuomioistuin on saanut vastauksen (jos vastaaja päättää vastata), se joko

Täytäntöönpano

Tuomioistuimen päätös tunnustetaan automaattisesti muissa EU-maissa. Jos vastaaja ei noudata päätöstä, voit ottaa yhteyttä kyseisen maan täytäntöönpanoviranomaisiin.

Sinun on toimitettava

Täytäntöönpanoviranomaiset panevat tuomion täytäntöön kansallisten sääntöjen mukaisesti.

Menettelyn kustannukset

Tuomioistuin veloittaa yleensä käsittelymaksun , joka palautetaan, jos vaatimus hyväksytään. Maksun suuruus riippuu siitä, minkä maan tuomioistuin on kyseessä.

Lisätietoa eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä on Euroopan oikeusportaalissa.

Eurooppalainen maksamismääräys (maksamismääräysmenettely)

Menettelyn tarkoitus

Eurooppalaista maksamismääräystä voi käyttää rahavaateiden perinnässä toisesta EU-maasta. Sitä sovelletaan riitauttamattomiin siviili- ja kauppaoikeudellisiin vaatimuksiin esimerkiksi tapauksissa, joissa vaatimuksesta on jo sovittu tuomioistuimessa ja velallinen on sen hyväksynyt.

Tärkeää

Tämä menettely ei ole käytettävissä Tanskassa.

Vaatimuksen tekeminen

Eurooppalainen maksamismääräys on kokonaan kirjallinen menettely eikä se edellytä läsnäoloa tuomioistuimessa.

Menettely aloitetaan täyttämällä vakiomuotoinen A-lomakeLinkki johtaa toiselle sivustolle, johon merkitään asianosaisten tiedot sekä vaatimuksen luonne ja arvo. Täytetty lomake lähetetään toimivaltaiselle tuomioistuimelle.

Tuomioistuin tutustuu vaatimukseen. Jos asia voidaan ottaa käsiteltäväksi tässä menettelyssä, tuomioistuin antaa eurooppalaisen maksamismääräyksen 30 päivän kuluessa.

Tärkeää

Eurooppalaisia maksamismääräyksiä antavat tuomioistuimet kaikissa EU-maissa lukuun ottamatta Unkaria, jossa se kuuluu notaarien toimivaltaan.

Täytäntöönpano

Kun velallinen (taho, jolta olet vaatimassa maksua) saa eurooppalaisen maksamismääräyksen, sillä on 30 päivää aikaa joko hyväksyä tai riitauttaa vaatimuksesi.

Jos velallinen riitauttaa maksamismääräyksen, asia siirretään tavanomaiseen riita-asioiden käsittelyyn kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Ellei velallinen vastusta vaatimusta, maksamismääräyksestä tulee automaattisesti täytäntöönpanokelpoinen.

Maksamismääräyksen täytäntöönpanoa varten asianomaisen EU-maan viranomaisille on lähetettävä määräyksen jäljennös ja tarvittaessa käännös.

Lisätietoa eurooppalaisesta maksamismääräyksestä on Euroopan oikeusportaalissa.

Muodollinen tuomioistuinmenettely

Jos olet sitä mieltä, että EU-oikeuden mukaisia oikeuksiasi on rikottu ja päätät panna vireille muodollisen tuomioistuinmenettelyn, sinulla on oikeus:

Vaikka palveluntarjoaja tai elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut ulkomaille, voit saada asiasi käsiteltäväksi kotimaassasi, jos yritys harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa maassasi tai sen toiminta on maahasi suunnattua.

Jos sinulla ei ole varaa muodollisiin oikeustoimiin, voit saada oikeusapua. Hae oikeusapua toisessa EU-maassa täyttämällä asianomainen lomake ja toimita se oman maasi tuomioistuimelle, joka lähettää sen toisen EU-maan toimivaltaiselle tuomioistuimelle.

Tärkeää

Näitä sääntöjä sovelletaan EU:n laajuisesti lukuun ottamatta Tanskaa. Tanskan ja eräiden muiden maiden välillä on kuitenkin sopimuksia, joiden mukaisesti oikeusapua koskevia hakemuksia voidaan tietyissä tapauksissa toimittaa.

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: