Tarkistettu viimeksi: 01/06/2022

Yrityssivuston perustaminen

Verkkotunnukset

Verkkotunnus tarkoittaa uudelleenohjausta IP-osoitteesta (internetin protokollaosoite), joka on numerosarja (esimerkiksi 136.173.60.59 tai 91.194.202.11). Hyvä verkkotunnus toimii verkkokaupan digitaalisena sisäänkäyntinä ja jää hyvin mieleen, kuten europarl.europa.eu. Kannattaa valita käyttäjäystävällinen ja yksinkertainen verkkotunnus.

Kun olet valinnut yrityksellesi sopivan verkkotunnuksen, sinun on rekisteröitävä se. Rekisteröinnillä varmistetaan, että tunnus säilyy vain yrityksesi sivuston käytössä.

Yhteystietojen ja muiden tärkeiden tietojen näyttäminen sivustolla

Yritys on lain mukaan velvollinen antamaan asiakkaille verkkosivustollaan seuraavat tiedot:

Jos yritykseesi sovelletaan ammattipätevyyteen liittyviä vaatimuksia, sinun on noudatettava niiden maiden vaatimuksia, joissa tarjoat palveluja. Kukin kansallinen yhteyspiste en antaa lisätietoja vaatimuksista. Tässä tapauksessa sinun on myös annettava yksityiskohtaiset tiedot vakuutuksestasi tai sovellettavista taloudellisista vakuuksista sekä viittaus ammattiasi koskeviin sääntöihin ja siihen, miten sääntöihin pääsee käsiksi. Jos tarjoat tai haluat tarjota ammattiisi liittyviä palveluja ulkomailla, lisätietoja on saatavilla aiheeseen liittyvässä osiossa.

Vastuuvapauslausekkeet ja muut oikeudelliset huomautukset

Vastuuvapauslauseke on yrityksesi sivustolle sijoitettava oikeudellinen huomautus. Sen tarkoituksena on rajoittaa yrityksesi vastuuta sivuston käytön seurauksista. Vastuuvapauslauseke on tarkoitettu yleisiä tietoja varten. Vaikka sillä ei ole täysin mahdollista suojata sivustoa oikeustoimilta, se auttaa seuraavissa asioissa:

Lähes mihin tahansa sivuston sisältöön voidaan soveltaa vastuuvapauslauseketta. Vastuuvapauslauseke näkyy yleensä sivuston jokaisella sivulla (esimerkiksi kunkin sivun alatunnisteessa näkyvän hyperlinkin kautta). Voit pyytää käyttäjää lukemaan vastuuvapauslausekkeen kokonaan, kun hän käyttää yrityksesi palveluja.

Vastuuvapauslausekkeet riippuvat harkinnastasi, ja voit tarkistuttaa ne lakiasiantuntijalla. Ne voivat sisältää esimerkiksi seuraavia seikkoja:

Evästeiden käyttäminen verkkosivustolla

Evästeet ovat tietoja sivuston käyttäjän käynnistä sivustolla. Ne tallennetaan tekstitiedostoon käyttäjän kiintolevylle heti, kun he avaavat sivun. Evästeitä on kahdenlaisia:

Tietynlaisten evästeiden käyttäminen saattaa edellyttää lupaa käyttötarkoituksesta riippuen. Lue nämä tiedot tarkasti ja pyydä evästeiden käyttämiseen käyttäjiltä tarvittaessa lupa.

Perusteettomien maarajoitusten välttäminen

Kun tavaroita ja palveluja myydään sivuston kautta, et voi tarjota epäedullisempia ehtoja tai kieltää asiakkaita pääsemästä tiettyihin kohteisiin pelkästään sijaintinsa tai kansallisuutensa vuoksi, paitsi poikkeustapauksissa, joissa jokin kansallinen laki saattaa edellyttää sitä. Näitä käytäntöjä kutsutaan maarajoituksiksi eli geoblokkaukseksi.

Geoblokkausasetuksella katetaan aineellisten hyödykkeiden, kuten vaatteiden, jalkineiden ja asusteiden verkkomyynti ja tietyt digitaaliset verkkopalvelut (pilvipalvelut, tietovarastointi ja verkkoisännöinti). Jotta maarajoitusten välttäminen voidaan varmistaa, sivuston luomisvaiheessa on noudatettava seuraavia velvoitteita:

+ +

Velvoite Merkitys
Käyttäjien pääsyn salliminen Verkkokaupan tai muiden verkkopalvelujen käyttöä ei saa rajoittaa ainoastaan asiakkaan IP-osoitteen, kansallisuuden tai maantieteellisen sijainnin perusteella. Pääsy voidaan kuitenkin evätä, jos sitä edellytetään erityisessä kansallisessa lainsäädännössä ja esitetään asiaa koskevat perustelut.
Sellaisten lomakkeiden suunnitteleminen, jotka kattavat kaikki sovellettavat maantieteelliset Kun käytät lomakkeita, joilla asiakkaat ilmoittavat laskutusosoitteensa tai yhteystietonsa, asiakkaalle on annettava mahdollisuus täyttää henkilötietonsa muodossa, joka ei rajoitu tiettyyn maahan tai tietylle alueelle. Toimitusosoitteen muoto voidaan kuitenkin rajoittaa vain sellaisiin maihin, joihin tuotteita toimitetaan.
Käyttäjiä ei saa uudelleenohjata Asiakkaalta on saatava suostumus hänen ohjaamisekseen verkkokaupan toiseen, sijaintikohtaiseen versioon. Tässä tapauksessa hänelle olisi myös annettava mahdollisuus palata sivustolle, jolla hän oli alun perin. Tämä suostumus voidaan tallentaa, jos asiakas niin haluaa. Asiakkaan on myös pystyttävä peruuttamaan tämä suostumus milloin tahansa.
Hintoja ei saa muuttaa Verkkokaupan sellaisia tuotetarjouksia, kaupallisia ehtoja tai hintoja, jotka perustuvat asiakkaan maantieteellisiin tietoihin, kuten IP-osoitteeseen, asuinpaikkaan tai maksutapaan, ei saa muuttaa automaattisesti.
Samankaltaisten maksutapojen välillä ei saa tehdä eroa Jos verkkokauppa hyväksyy tietyn maksuvälineen, kuten saman korttiorganisaation pankki- tai luottokortit, tämä koskee kaikkia asiakkaita, joiden kortit on myönnetty EU:ssa tai Euroopan talousalueella. Et voi automaattisesti hylätä maksutapaa vain siksi, että asiakkaalle on myönnetty sen käyttöoikeus tietyllä alueella.

Sivuston käytettävyys ja saavutettavuus

Sähköisten palvelujen saavutettavuus helpottaa verkkosivujen selaamista vammaisten, vanhusten ja teknologisesti vähemmän kehittyneissä paikoissa asuvien henkilöiden kannalta. World Wide Web -konsortio (W3C) on julkaissut ohjeet verkkosisällön saavutettavuuden keskeisistä tekijöistä en . Ohjeiden avulla voit kehittää verkkosivuston, joka on sähköisten palvelujen saavutettavuutta koskevien säännöksien mukainen. Jos olet jo kehittänyt sivuston, voit määrittää sen sähköisten palvelujen saavutettavuuden tason näitä ohjeita käyttämällä.

Kun olet kehittänyt tai päivittänyt sivustosi W3C-ohjeiden mukaisesti ja arvioinut sen sähköisten palvelujen saavutettavuuden tason, voit käyttää sivustollasi erityistä merkintää en , joka osoittaa, että sivusto on vaatimusten mukainen.

Voit myös selvittää Europa Web Guide -oppaasta en , miten EU toteuttaa verkkosivujen saavutettavuutta koskevia vaatimuksia.

Käytettävyydellä kuvataan sitä, miten helppoa sivuston selaaminen on, miten sivusto on muotoiltu, miten sillä näytetään tietoja ja miten mukavaa käyttäjien on käyttää sitä. Parempi käytettävyys parantaa hakukonesijoituksia, lisää käyntien määrää ja laatua ja voi johtaa tuloksellisuuden paranemiseen. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että useampi sivustolla käyvä ostaa verkkokaupastasi jotakin.

Verkkokäytettävyyden tärkeimpiä osatekijöitä ovat

On olemassa useita työkaluja, joiden avulla voit korjata sivuston käytettävyysvirheitä, kuten latausaikaa, kuvien käyttöä ja ohjelmointivirheitä. Euroopan komissio on laatinut käytettävyystestejä en , joiden avulla voit parantaa sivustoasi.

Tarvitsetko apua?

<span>Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi</span>

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Voit hakea neuvontapalveluja myös tukipalveluhaku avulla.

Jaa tämä sivu: