Tarkistettu viimeksi: 20/10/2022

Tuotteiden myynti EU:ssa

EU:ssa kauppaa käyvät yritykset hyötyvät EU:n sisämarkkinoista ja tietyistä kauppajärjestelyistä muiden Euroopan maiden kanssa. Useimmat tavarat voivat liikkua vapaasti EU:n alueella ilman lisäkustannuksia tai määrällisiä rajoituksia. Tätä kutsutaan tavaroiden vapaaksi liikkuvuudeksi. Tiettyihin tavaroihin, kuten valmisteveron alaisiin tavaroihin ja kemikaaleihin sovelletaan kuitenkin erityissääntöjä. Myös myyjien alv-velvollisuudet vaihtelevat sen mukaan, mitä tavaraa myydään ja kenelle ja minne tavarat kuljetetaan.

Tärkeää

Tullimuodollisuudet on täytettävä, kun tavaroita tuodaan tai viedään en EU:n ja jonkin EU:n ulkopuolisen maan välillä (mukaan lukien tavaroiden vapaan liikkuvuuden piiriin kuuluvat maat, tässä tapauksessa Euroopan talousalue, Sveitsi, Turkki, Andorra ja San Marino).

Tuotteisiin liittyvät EU:n säännöt ja määräykset

Ennen tuotteiden tuontia EU:n markkinoille elinkeinonharjoittajan on varmistettava, että ne täyttävät EU:n vaatimukset, jotka koskevat ihmisten ja eläinten terveyttä, ympäristöä ja kuluttajien oikeuksia. Nämä voivat olla joko EU:ssa yhdenmukaistettuja tai kunkin EU-maan hallinnoimia ja EU:n tunnustamia sääntöjä ja vaatimuksia (nk. vastavuoroinen tunnustaminen). Lisätietoa on Tuotesäännöt ja -vaatimukset -sivulla.

Asiakkaat ovat yhdenvertaisia koko EU:ssa

Myyjä voi vapaasti määritellä myyntiä koskevat yleiset sopimusehdot, kuten toimituksiin liittyvät rajoitukset. Kaikilla EU:ssa asuvilla asiakkailla on kuitenkin oltava samat mahdollisuudet hankkia tuotteita kuin paikallisilla asiakkailla.

Jos myyjä tarjoaa erikois- tai tarjoushintaa tai erityisiä myyntiehtoja, niiden olisi oltava kaikkien asiakkaiden saatavilla EU:ssa heidän asuinmaastaan, kansallisuudestaan tai yrityksen sijaintipaikasta riippumatta.

Sääntöjä sovelletaan verkossa ja sen ulkopuolella tapahtuvaan kaupankäyntiin, kun palvelu/tuote myydään loppukäyttäjälle (yksityishenkilö tai yritys, joka ei aio myydä palvelua/tuotetta edelleen eikä myöskään muuttaa, jalostaa tai vuokrata sitä tai tehdä sitä koskevaa alihankintasopimusta).

Pääsy verkkorajapintoihin

Asiakkaiden on voitava käyttää kaikkia myyjän verkkosivuston versioita. Jos Italiassa asuva asiakas esimerkiksi valitsee myyjän verkkosivuston Espanjan version URL-osoitteen, häntä ei saa automaattisesti ohjata verkkosivuston Italian versioon. Asiakkaan on annettava suostumuksensa uudelleenohjaukseen, ja hänellä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

Tuotteiden myynti ilman toimitusta

Jos myyjä tarjoaa noutopalvelun, hänen on varmistettava, että sellaisissa EU-maissa asuvilla asiakkailla, joissa myyjä ei tarjoa toimituspalvelua, on oikeus tilata tuotteita myyjän verkkosivustolta ja järjestää itse niiden toimitus tai nouto.

Tavaranliikkeistä ilmoittaminen

Jos yritys vie ja/tai tuo EU-maasta toiseen tavaroita, joiden yhteisarvo ylittää tietyn summan, sen on tehtävä EU:n sisäistä vientiä ja/tai tuontia koskevat tilastoilmoitukset.

Kukin EU-maa asettaa kynnysarvot, joiden ylittävästä viennistä ja/tai tuonnista vaaditaan ilmoitus. Kynnysarvot ilmoitetaan yleensä vuoden viimeisellä neljänneksellä, ja ne ovat voimassa koko seuraavan kalenterivuoden ajan. Viennissä ja tuonnissa sovelletaan eri kynnysarvoja, jotka voivat poiketa toisistaan.

Ilmoitusten kynnysarvot

INTRASTAT: Ilmoitusten kynnysarvot maittain 2021 – Saapuvat tavarat – euroa 2021 – Saapuvat tavarat – kansallisessa valuutassa 2021 – Vientilähetykset – euroa 2021 – Vientilähetykset – kansallisessa valuutassa
AT 750 000 750 000 750 000 750 000
BE 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000
BG 219 856  430 000 138 049  270 000
CY 180 000 180 000 55 000 55 000
CZ 480 000 12 000 000 480 000 12 000 000
DE 800 000 800 000 500 000 500 000
DK 967 000 7 200 000 699 000 5 200 000
EE 230 000 230 000 130 000 130 000
GR 150 000 150 000 90 000 90 000
ES 400 000 400 000 400 000 400 000
FI 600 000 600 000 600 000 600 000
FR 460 000 460 000 460 000 460 000
HR 333 333 2 500 000 173 333 1 300 000
HU 471 600 170 000 000 277 400 100 000 000
IE 500 000 500 000 635 000 635 000
IT 800 000 800 000 400 000 400 000
LT 250 000 250 000 150 000 150 000
LU 200 000 200 000 150 000 150 000
LV 230 000 230 000 120 000 120 000
MT 700 700 700 700
NL 800 000 800 000 1 000 000 1 000 000
PL 930 665 4 000 000 486 333 2 000 000
PT 350 000 350 000 250 000 250 000
RO 189 970 900 000 189 970 900 000
SE 860 000 9 000 000 430 000 4 500 000
SI 140 000 140 000 220 000 220 000
SK 200 000 200 000 400 000 400 000

Milloin ilmoitusvelvollisuus alkaa?

Kukin EU-maa asettaa omat kynnysarvonsa, jotka koskevat kokonaista kalenterivuotta.

Esimerkki: Yrityksen sijoittautumismaa on asettanut vuodeksi 2019 tuonnin kynnysarvoksi 100 000 euroa. Jos yritys toi vuonna 2018 tavaraa enemmän kuin 100 000 euron arvosta, sen on tehtävä ilmoitus tammikuusta 2019 alkaen.

Esimerkki: Yrityksen sijoittautumismaa on asettanut vuodeksi 2018 tuonnin kynnysarvoksi 100 000 euroa. Yrityksen tuonnin arvo oli tammi–kesäkuussa 2018 yhteensä 90 000 euroa. Heinäkuussa se toi tavaraa lisäksi 15 000 euron arvosta. Koska raja-arvo ylittyi heinäkuussa 2018, ilmoitus on annettava tästä kuukaudesta alkaen. Yrityksen ensimmäinen Intrastat-ilmoitus koskee näin ollen heinäkuun tuontia, jonka arvo on 15 000 euroa.

Yritys voi joutua tekemään ilmoituksia tavaranliikkeistä EU-maihin tai EU-maista, joihin se ei itse ole sijoittautunut.

Esimerkkitapaus

Tavaranliikkeistä ilmoittaminen

Itävaltalainen vaatetusalan yritys toi yhden kalenterivuoden aikana 400 000 euron arvosta tavaroita Yhdysvalloista Itävaltaan Portugalissa sijaitsevan Leixõesin sataman kautta.

Portugalista Itävaltaan toimitettujen tavaroiden arvo ylitti Portugalin asettaman kynnysarvon vientilähetyksistä ilmoittamiselle (250 000 euroa), joten itävaltalaisyrityksen oli toimitettava tilastoilmoitus Portugalin viranomaisille. Yrityksen ei kuitenkaan tarvinnut tehdä ilmoitusta Itävallan viranomaisille maahan kyseisen kalenterivuoden aikana saapuneista tavaroista, koska Itävallan kynnysarvo saapuvista tavaroista ilmoittamiselle on 750 000 euroa, mikä on enemmän kuin kyseisten tavaroiden arvo.

Vaikka yritys on sijoittautunut Itävaltaan, sen toimitti tässä tapauksessa ilmoituksen ainoastaan Portugalin viranomaisille.

Kenen on tehtävä ilmoitus?

Ilmoitusvelvollisia ovat tavaroita lähettävät ja/tai vastaanottavat yritykset ja yksityishenkilöt, jotka on rekisteröity arvonlisäverovelvollisiksi. Niiden on tehtävä ilmoitus, kun viennin tai tuonnin arvo ylittää asetetun vuotuisen kynnysarvon.

Ilmoitusvelvollinen voi käyttää asiamiestä, joka tekee vienti- ja tuonti-ilmoitukset sen puolesta.

Milloin ilmoitus on tehtävä?

Minkätyyppisestä viennistä ja/tai tuonnista on ilmoitettava?

Ilmoitus on tehtävä EU:n sisällä tapahtuvasta viennistä ja tuonnista, jossa tavara fyysisesti liikkuu lähetys- ja määrämaan välillä.

Jos yrityksellä on lupa sisäisen jalostuksen tullimenettelyyn, jossa jalostamattomat tai jalostetut tavarat liikkuvat EU-maiden välillä, on myös tällaisista tavaran liikkeistä ilmoitettava.

Huom: Rajat ylittävää palvelujen kauppaa, johon ei liity tavaroiden vientiä ja/tai tuontia, ei tarvitse ilmoittaa Intrastat-järjestelmässä.

Mitä tietoja on ilmoitettava?

Kuukausittaisissa Intrastat-ilmoituksissa on oltava seuraavat tiedot:

(Jos arvo liittyy jalostustoimintaan, yrityksen on jalostettujen tuotteiden arvon perusteella määritettävä jalostamattomien tuotteiden arvo sekä jalostuksessa (esimerkiksi materiaaleista ja palkoista) aikaansaatu arvonlisäys.)

Esimerkki: Yritys on tehnyt sopimuksen, jonka mukaisesti se pinnoittaa metalliputkia, jotka lähetetään toisesta EU-maasta. Sen on ilmoitettava tuonnin arvoksi jalostamattomien putkien arvo. Viennin arvoksi sen on ilmoitettava jalostettujen (pinnoitettujen) putkien arvo (joka muodostuu jalostamattomien putkien arvosta sekä lisäkustannuksista eli työstä ja materiaaleista).

Yritystä saatetaan vaatia toimittamaan myös täydentäviä tietoja, kuten sopimukseen sisältyvät tavaroiden toimitusehdot (esim. EXW, CIF, FOB) tai kuljetusmuoto (esim. meri-/maantie-/rautatiekuljetus).

Kansalliset viranomaiset tarjoavat välineitä, joiden avulla yritykset voivat täyttää Intrastat-raportointivelvoitteensa. Tietoa Intrastat-järjestelmän soveltamisesta eri EU-maissa on seuraavilla verkkosivuilla:

Valitse maa

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

<span>Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi</span>

Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely

Tavarantoimittajien ja asiakkaiden riita-asioiden ratkaisu eri EU-maiden välillä (enintään 2 000 euron suuruiset vaatimukset).

Tuoteyhteyspiste

Tuoteyhteyspiste tarjoaa tietoa kansallisesta tuotelainsäädännöstä ja opastaa pääsyssä jonkin toisen EU-maan kansallisille markkinoille.

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Voit hakea neuvontapalveluja myös tukipalveluhaku avulla.

Jaa tämä sivu: