Tarkistettu viimeksi: 04/01/2023

Tietoa rajat ylittävistä sijoituksista EU:ssa

Mitä tarkoittaa sijoitus toiseen EU-maahan?

Jos EU:ssa toimiva yrityksesi sijoittaa pääomaa toiseen EU-maahan esimerkiksi kiinteistöjen tai osakkeiden ostamiseksi, yrityksen etuja suojaavat EU:n sijoitussuojasäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan seuraavissa tapauksissa:

Sijoitussuoja EU:ssa

EU:n perussopimukset tarjoavat sijoittajille korkeatasoisen suojan. Tämä tarkoittaa sitä, että EU-maiden toimet, jotka kohtuuttomasti estävät tai hillitsevät sijoituksia, ovat kiellettyjä en erityisissä tapauksissa en . Sijoitussuoja tarkoittaa myös sitä, että voit saada yrityksesi oikeudet tunnustetuiksi riippumattomassa kansallisessa tuomioistuimessa. 

Näillä EU:n yleisillä säännöillä taatun suojan lisäksi yritystäsi suojellaan kaikilla toimialoilla (rahoituspalvelut, liikenne, energia, televiestintä, julkiset hankinnat, ammattipätevyys, teollis- ja tekijänoikeudet ja yhtiöoikeus) toimivana rajat ylittävänä sijoittajana myös näitä aloja koskevilla erityissäännöillä.

EU:n sääntöjen mukaan EU-maat voivat kuitenkin säännellä markkinoita yleisen edun nimissä aloilla, jotka liittyvät turvallisuuteen, terveyteen, sosiaalisiin oikeuksiin, kuluttajansuojaan tai ympäristönsuojeluun. Tällä voi olla seurauksia sijoittajille. Joissakin tapauksissa kansalliset viranomaiset voivat asettaa tiettyjä rajoituksia. Pääomien vapaan liikkuvuuden tai sijoittautumisvapauden rajoitukset ovat kiellettyjä, ellei niitä voida perustella jollakin en EU:n eri säädöksissä en mainituista syistä. Tällaisia kiellettyjä rajoituksia ovat esimerkiksi seuraavat: 

Tärkeää

Sijoituksen tyypistä ja sijoitusmaasta riippuen voi olla olemassa erityisiä kansallisia sääntöjä. Kansalliset viranomaiset voivat asettaa rajoituksia tietyissä olosuhteissa ja tietyin edellytyksin, mutta niiden on aina noudatettava EU:n sääntöjä. 

Sijoitusten elinkaari 

Rajat ylittävää sijoitusta säännellään ja suojataan EU:n sisämarkkinasäännöillä koko sen elinkaaren ajan. Jos yrityksesi sijoittaa toiseen EU-maahan, sillä on oikeus

Miten sijoittaja voi käyttää oikeuksiaan? 

Jos sijoittajana toimiva yrityksesi katsoo, että sen oikeuksia ei ole kunnioitettu, se voi käyttää useita muutoksenhakukeinoja. 

Tuomioistuimen ulkopuoliset ratkaisut 

Yrityksesi oikeuksia suojellaan useilla julkisilla menettelyillä, joiden tarkoituksena on ehkäistä rikkomuksia (EU:n lainsäädännön rikkominen) ja ratkaista ongelmia, joita sijoittajat saattavat kohdata kansallisten viranomaisten kanssa. Voit esimerkiksi käyttää riippumattomien tuomioistuinten ulkopuolisten elinten tarjoamia menettelyjä valituksen ratkaisemiseksi. 

Asian vieminen tuomioistuimeen

Yrityksesi voi turvautua EU:n sääntöjen mukaisiin oikeustoimiin ja nostaa kanteen sijoituksen kohdemaan kansallisissa tuomioistuimissa. Kansallisilla tuomareilla on erityinen rooli ja vastuu sijoitusten suojaamisessa, koska he ovat vastuussa EU:n lainsäädännön täytäntöönpanosta omassa maassaan.

Viralliset kantelut

Yrityksesi voi myös tehdä kantelun Euroopan komissiolle EU:n lainsäädännön rikkomista koskevalla kantelulomakkeella ilmoittaakseen mahdollisista rikkomuksista. Euroopan komissio voi ryhtyä jatkotoimiin käynnistämällä rikkomusmenettelyn en .

Katso myös

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

<span>Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi</span>

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Voit hakea neuvontapalveluja myös tukipalveluhaku avulla.

Jaa tämä sivu: