Sivuston työkalut

Kielivalikko

EU:n lippu

Navigointipolku

Valikko

Päivitetty : 12/05/2017

Vanhempainvastuu

Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitus unionista eroamisesta (SEU-sopimuksen 50 artikla): Lisää tietoa

Yhdistynyt kuningaskunta on edelleen EU:n täysivaltainen jäsen, ja jäsenyydestä johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia sovelletaan edelleen täysimääräisesti.

 • EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteinen raportti 8.12.2017 – kysymyksiä ja vastauksiaEnglish
 • Brexit-aiheisia EU:n julkaisujaEnglish
 • Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen brexit-tiedotteet ja –ohjeetEnglish

Vanhemmilla on vastuu lastensa kasvatuksesta, koulutuksesta ja omaisuudesta. Heillä on myös oikeus edustaa lapsiaan oikeudessa.

Kaikissa EU-maissa lapsen äidillä sekä äidin kanssa naimisissa olevalla isällä on automaattisesti vastuu lapsistaan. Useimmissa tapauksissa vastuu on yhteinen.

Sen sijaan isän velvollisuudet ja oikeudet silloin, kun hän ei ole naimisissa lastensa äidin kanssa, vaihtelevat eri maissa.

Lisätietoa vanhempainvastuusta maittain

Valitse maa:

Huoltajuus ja tapaamisoikeus

Jokaisessa EU-maassa on omat huoltajuutta ja tapaamisoikeutta koskevat säännöt. Kansallisessa lainsäädännössä määritellään:

 • kenellä on huoltajuus
 • onko kyseessä yksin- vai yhteishuoltajuus
 • kuka päättää lapsen koulutuksesta
 • kuka huolehtii lapsen omaisuudesta ja vastaavista seikoista.

Kaikissa EU-maissa kuitenkin tunnustetaan, että lapsilla on oikeus henkilökohtaiseen suhteeseen ja suoraan yhteyteen molempiin vanhempiinsa silloinkin, kun vanhemmat asuvat eri maissa.

Asumus- tai avioerotapauksessa on tärkeää päättää, asuvatko lapset vain toisen vanhemman luona vai vuorotellen molempien luona. Voit yrittää päästä yhteiseen sopimukseen asiasta entisen puolisosi kanssa.

Lasten huoltajuutta ja tapaamisoikeutta koskeva tuomioistuinkäsittely

Jos ette pääse yhteisymmärrykseen lapsen huoltajuudesta tai tapaamisoikeudesta, on asia todennäköisesti vietävä oikeuteen.

Tilanteissa, joissa on mukana useampia maita (esimerkiksi silloin, jos vanhemmat eivät asu samassa maassa), vanhempainvastuuta koskevat asiat käsitellään sen EU-maan tuomioistuimessa, jossa lapsi asuu vakituisesti.

Voit sopia puolisosi kanssa, että avioerostanne päättävä tuomioistuin tekee päätökset myös eroon liittyvissä vanhempainvastuuta koskevissa asioissa.

Tuomioistuin tekee lapsen etuun perustuvan päätöksen hänen huoltajuudestaan, asuinpaikastaan ja tapaamisjärjestelyistä.

Tunnustaminen ja täytäntöönpano

Jonkin EU-maan tuomioistuimen päätös vanhempainvastuuta koskevassa asiassa tunnustetaanilman eri menettelyä kaikissa EU-maissa.

Päätökset pannaan täytäntöön vakiomenettelyllä.

Lue lisää jossakin EU-maassa tehtyjen vanhempainvastuuta koskevien päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta toisissa EU-maissa .

Saat tapaukseesi soveltuvia lisätietoja ja neuvoja oman maasi viranomaisilta. Hae avioliittoa ja lasten huoltoa koskevista asioista vastaavia viranomaisia.

Poikkeus – Tanska

Vanhempainvastuuta koskevia EU-sääntöjä (mm. tuomioistuinten toimivallasta sekä päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta) ei sovelleta Tanskassa.

Julkiset kuulemismenettelyt
  Tarvitsetko asiantuntija-apua?
  Apua ja neuvontaa