Tarkistettu viimeksi: 15/09/2022

Valmisteverojen maksaminen

Valmisteverot ovat välillisiä veroja, joita kannetaan tiettyjen tuotteiden, kuten alkoholin, tupakan ja energiatuotteiden myynnistä tai käytöstä.

EU-säännöissä määritetään, mitkä tuotteet ovat valmisteveron alaisia ja miten valmisteveroa on sovellettava niihin.

EU:n lainsäädännössä vahvistetaan myös sovellettavat valmisteveron vähimmäisverokannat. Kukin EU-maa (Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata) voi halutessaan soveltaa korkeampia valmisteverokantoja. Maksettava valmistevero lasketaan yleensä määrän perusteella (esim. kilogrammaa, hehtolitraa (hl) tai alkoholiprosenttia kohti).

Milloin valmisteveroa on maksettava?

On merkittävää erottaa toisistaan hetki, jolloin tuotteesta tulee valmisteveron alainen, ja hetki, jolloin valmistevero on maksettava. Useimmat tuotteet ovat valmisteveron alaisia heti, kun ne on valmistettu tai tuotu EU:hun. Valmistevero voidaan kuitenkin suspendoida (väliaikainen valmisteverottomuus), mikä tarkoittaa, että vero ei tule maksuun ennen kuin tuote on luovutettu kulutukseen.

Jos valmisteveron alainen tuote häviää tai katoaa odottamattomasta syystä tai luonnonkatastrofin vuoksi ennen kuin se on luovutettu kulutukseen, ei valmisteveroa tarvitse maksaa.

Kuka maksaa valmisteveron?

Tämä riippuu siitä, kenelle tuote myydään. Valmisteveron maksaa

Esimerkkitapaus

Valmistaja ei aina vastaa valmisteveron maksamisesta

Emilyn yritys myy Irlannissa viiniä, joka lähetetään Ranskasta. Viinin valmistaa ranskalainen yritys, joka pitää sitä valtuutetussa varastossa ennen kuin se lähettää viinin Irlantiin ns. väliaikaisen valmisteverottomuuden järjestelmässä. Tämä tarkoittaa, että ranskalaisyrityksen ei tarvitse maksaa valmisteveroa Ranskassa. Kun Emilyn yritys vastaanottaa lähetyksen, viini luovutetaan kulutukseen ja väliaikainen valmisteverottomuus päättyy. Emilyn yrityksen on maksettava viinistä vero Irlannin valmisteverokannan mukaan.

Tarkista liikekumppanin valmisteveronumero

Valmisteveronumeron antaa sen maan toimivaltainen viranomainen, johon yritys on sijoittautunut. Se annetaan rekisteröidyille elinkeinonharjoittajille, valtuutetuille varastonpitäjille ja verottomille varastoille.

Valmisteveron vahvistusjärjestelmästä (SEED) voi helposti tarkistaa, onko valmisteveronumero voimassa.

Jos liikekumppanin valmisteveronumero on voimassa, SEED-järjestelmässä näkyy luettelo tuotteista, joiden kauppaan se on valtuutettu.

Maiden rajojen yli tapahtuva myynti – Missä EU-maassa valmistevero on maksettava?

Useita tekijöitä otetaan huomioon, kun määritetään, missä maassa valmistevero on maksettava – milloin tuotteet on valmistettu tai tuotu EU:hun, milloin ne on luovutettu kulutukseen ja onko niitä kuljetettu maiden rajojen yli.

Ota selvää, minne valmistevero on maksettava.

Myyn valmisteveron alaisia tuotteita

Tässä tapauksessa sinun on maksettava valmistevero siihen EU-maahan, johon tuotteet toimitetaan (määrämaa). Voit kuitenkin pyytää valmisteveron palautusta sen maan viranomaisilta, jossa valmisteveron alaiset tuotteet luovutettiin ensimmäisen kerran kulutukseen.

Jotta olisit oikeutettu palautukseen, sinun on ilmoitettava oman maasi viranomaisille

Tuotteet on mahdollista viedä ja maksaa niistä valmistevero ainoastaan määrämaassa. Tässä tapauksessa valmisteveron maksaa määrämaassa oleva ostaja siellä sovellettavan verokannan mukaan. Jos käytät tuotteiden vientiin tätä menettelyä, sinun on säilytettävä niiden vapautus valmisteverosta (väliaikainen valmisteverottomuus).

Kuljetukseen liittyvien riskien vakuus

Tuotteiden lähetysmaan viranomaisille on annettava koko EU:n alueella voimassa oleva vakuus kuljetukseen liittyviä riskejä vastaan. Vakuuden voi antaa tuotteiden

EU-maa, josta tuotteet lähetetään, voi olla vaatimatta tätä vakuutta, jos kuljetus tapahtuu sen rajojen sisällä.

Vakuutta ei myöskään tarvita energiatuotteiden siirrossa EU:ssa, jos siirto tapahtuu meritse tai kiinteässä putkijohdossa ja jos asianomaiset EU-maat ovat siitä yksimielisiä.

Sähköinen hallinnollinen asiakirja (e-AD)

Vakuuden lisäksi on toimitettava myös sähköinen hallinnollinen asiakirja (e-AD) valmisteverosta vastaavalle kansalliselle viranomaiselle valmisteveron alaisten tuotteiden tietojenvaihtojärjestelmän (EMCS) de en fr kautta.

Viranomainen

Ennen kuljetuksen alkamista e-AD on tulostettava hallinnollisine viitekoodeineen ja annettava kuljetusyritykselle, tai viitekoodi on sisällytettävä kaupalliseen kuljetusasiakirjaan, kuten CMR-asiakirjaan.

E-AD:n voi peruuttaa milloin tahansa ennen kuljetuksen alkamista. Kuljetuksen aikana määränpään voi muuttaa EMCS-järjestelmän kautta.

Jos EMCS-järjestelmään ei ole pääsyä, tuotteet voi kuitenkin kuljettaa ilman valmisteveroa sillä edellytyksellä, että

Tuotteiden vastaanotto

Ostajan on viiden työpäivän kuluessa vahvistettava tuotteiden vastaanotto EMCS-järjestelmässä. Sen jälkeen

Sen jälkeen, kun myyjä on saanut tämän raportin, se voi pyytää vakuuden vapauttamista.

Vastaanottoraporttiin merkityn määrän kanssa on oltava tarkkana. Se ilmaisee vahvistetun määrän, josta valmisteveroa ei tarvitse maksaa.

Kadonneet tai vahingoittuneet tuotteet

Jos tuotteita katoaa tai vahingoittuu kuljetuksen aikana, vastaanotetun ja vahvistetun määrän voi muuttaa asiakirjoihin. Sen maan viranomaisten, jossa tuotteiden katoaminen tai vahingoittuminen havaittiin, on vahvistettava asia.

Jos valmisteveron alaisia tuotteita myydään verkkokaupassa tai etämyynnissä toisessa EU-maassa asuvalle kuluttajalle, valmistevero maksetaan siinä maassa, jossa tuotteet on ostettu (tuotteiden määrämaassa).

Myyjä vastaa valmisteverojen maksamisesta. Tämä tarkoittaa, että vaikka myydyistä tuotteista on jo maksettu valmistevero myyjän kotimaassa, myyjän on maksettava valmistevero myös tuotteiden määrämaassa.

Valmisteveron takaisinmaksu

Voit pyytää valmisteveron palautusta sen EU-maan viranomaisilta, jossa valmisteveron alaiset tuotteet luovutettiin ensimmäisen kerran kulutukseen. Jotta olisit oikeutettu palautukseen, sinun on ilmoitettava oman maasi viranomaisille

Veroedustaja

Myyjän on yleensä nimettävä veroedustaja siinä EU-maassa, jossa hän myy valmisteveron alaisia tuotteita. Tutustu myös kansallisiin valmisteveromenettelyihin de en fr ennen kuin lähetät valmisteveron alaisia tuotteita kuluttajille.

Tuotteiden lähettäminen

Ennen tuotteiden lähettämistä myyjän on

Tupakkatuotteet

Useimmat EU-maat eivät salli tupakkatuotteiden maiden rajojen yli tapahtuvaa etämyyntiä kuluttajille. Jos EU-maa sallii tupakkatuotteiden etämyynnin, myyjän on

EU-maihin assosioituneet alueet

Valmisteveroa koskevia EU-sääntöjä ei sovelleta seuraavilla alueilla:

EU-maa Assosioitunut alue
Tanska Färsaaret, Grönlanti
Suomi Ahvenanmaa
Ranska Ranskan merentakaiset alueet, Guadeloupe, Ranskan Guayana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin
Saksa Helgolandin saari, Büsingenin alue
Italia Livigno, Campione d'Italia, Luganonjärven Italialle kuuluvat vesialueet
Alankomaat Alankomaiden Antillit
Espanja Ceuta, Melilla, Kanariansaaret

Joissakin tapauksissa maksettavat valmisteverot määräytyvät toisen maan verokannan mukaan:

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

<span>Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi</span>

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Voit hakea neuvontapalveluja myös tukipalveluhaku avulla.

Jaa tämä sivu: