Tarkistettu viimeksi: 20/05/2019

Valmisteverojen maksaminen

Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitus unionista eroamisesta (SEU-sopimuksen 50 artikla): Lisää tietoa

Myynti muille liiketoiminnan harjoittajille

Maksettavat valmisteverot

On merkittävää erottaa toisistaan hetki, jolloin tuotteesta tulee valmisteveron alainen, ja hetki, jolloin valmistevero on maksettava.

Useimmat tuotteet ovat valmisteveron alaisia heti, kun ne on valmistettu tai tuotu EU:hun.

Vero ei kuitenkaan tule maksuun ennen kuin tuote on luovutettu kulutukseen. Tämä tarkoittaa hetkeä, jolloin tuotteet eivät enää ole väliaikaisen valmisteverottomuuden järjestelmässä. On myös huomattava, että valmisteveron alaisten tuotteiden valmistaminen ja säilyttäminen ilman valmisteveroa edellyttää kyseisen maanfrdeen myöntämää erityislupaa.

Jos valmisteveron alainen tuote häviää tai katoaa odottamattomasta syystä tai luonnonkatastrofin vuoksi ennen kuin se on luovutettu kulutukseen, ei valmisteveroa tarvitse maksaa.

Kuka maksaa valmisteveron?

Valmisteveron maksaa

Tavaroiden kuljettaminen toiseen EU-maahan maksamatta veroa

Jos myyjä haluaa viedä tuotteita mutta samalla säilyttää niiden vapautuksen valmisteverosta (valmisteveron maksaa sen sijaan kohdemaassa oleva ostaja kohdemaan verokannan mukaan), sen on noudatettava seuraavassa esitettyjä sääntöjä.

Sääntö 1 – Kuljetukseen liittyvien riskien vakuus

EU-maa, josta tavarat lähetetään, vaatii, että niillä on koko EU:n alueella voimassa oleva vakuus kuljetukseen liittyviä riskejä vastaan.

Vakuuden voi antaa myyjä (varastonpitäjä tai rekisteröity lähettäjä), kuljettaja tai ostaja – tai usea niistä.

EU-maa, josta tavarat lähetetään, voi olla vaatimatta tätä vakuutta, jos kuljetus tapahtuu sen rajojen sisällä.

Vakuutta ei myöskään tarvita energiatuotteiden siirrossa EU:ssa, jos siirto tapahtuu meritse tai kiinteässä putkijohdossa ja jos asianomaiset EU-maat ovat siitä yksimielisiä.

Sääntö 2 – Sähköinen hallinnollinen asiakirja (e-AD)

Vakuuden lisäksi on toimitettava myös sähköinen hallinnollinen asiakirja (e-AD) valmisteverosta vastaavalle kansalliselle viranomaiselle valmisteveron alaisten tuotteiden tietojenvaihtojärjestelmän (EMCS)frdeen kautta.

Viranomainen

  • tarkistaa e-AD:n tietojen pätevyyden (esim. myyjän ja ostajan valmisteveroluvan numeron) ja antaa niille viitekoodin
  • toimittaa e-AD:n eteenpäin viranomaiselle siinä EU-maassa, jossa ostaja on (ja tämän maan viranomainen toimittaa e-AD:n ostajalle).

Ennen kuljetuksen alkamista e-AD on tulostettava hallinnollisine viitekoodeineen ja annettava kuljetusyritykselle.

E-AD:n voi peruuttaa milloin tahansa ennen kuljetuksen alkamista. Kuljetuksen aikana määränpään voi muuttaa EMCS-järjestelmän kautta.

Jos EMCS-järjestelmään ei ole pääsyä, tavarat voi kuitenkin kuljettaa ilman valmisteveroa sillä edellytyksellä, että

  • niiden mukana on paperille laadittu asiakirja, jossa on samat tiedot kuin e-AD:ssa
  • asiasta ilmoitetaan sen maan viranomaisille, josta tavarat lähetetään. Joissakin maissa edellytetään, että tavaroille on etukäteen myönnetty lupa lähteä.

Sääntö 3 – Tavaroiden vastaanotto

Ostajan on viiden työpäivän kuluessa vahvistettava tavaroiden vastaanotto EMCS-järjestelmässä. Sen jälkeen

  • sen EU-maan, johon tavarat toimitettiin, vastuuviranomainen tarkistaa vahvistuksen pätevyyden
  • se rekisteröi vastaanottoraportin ja toimittaa raportin sen maan viranomaiselle, josta tavarat on lähetetty (ja tämä viranomainen toimittaa sen myyjälle).

Sen jälkeen, kun myyjä on saanut tämän raportin, se voi pyytää vakuuden vapauttamista.

Jos myyjä noudattaa näitä kolmea sääntöä, sen ei tarvitse maksaa valmisteveroa viemistään tavaroista.

Vastaanottoraporttiin merkityn määrän kanssa on oltava tarkkana. Se ilmaisee vahvistetun määrän, josta valmisteveroa ei tarvitse maksaa.

Jos tuotteita katoaa tai vahingoittuu kuljetuksen aikana, vastaanotettun ja vahvistetun määrän voi muuttaa asiakirjoihin. Sen maan viranomaisten, jossa tuotteiden katoaminen tai vahingoittuminen havaittiin, on vahvistettava asia.

Tarkista liikekumppanin valmisteveronumero

Valmisteveron vahvistusjärjestelmästä (SEED) voi helposti tarkistaa, onko liikekumppanin valmisteveronumero voimassa.

Jos liikekumppanin valmisteveronumero on voimassa, SEED-järjestelmässä näkyy luettelo tuotteista, joiden kauppaan se on valtuutettu.

Yksityisasiakkaille myynti

Jos valmisteveron alaisia tavaroita myydään suoraan yksityisille asiakkaille ja myynti tapahtuu omassa maassa, on valmisteveroa maksettava oman maan verokannan mukaan.

Yksityishenkilöillä ei ole osto- eikä tuontirajoituksia EU-maiden välillä matkustettaessa, jos tavarat on tarkoitettu omaan käyttöön eivätkä jälleenmyyntiin, lukuun ottamatta uusia ajoneuvoja. Verot (arvonlisä-defren ja valmisteverotdefren) sisältyvät tuotteesta ostomaassa maksettuun hintaan, eikä siitä tarvitse muissa EU-maissa maksaa lisää veroja.

Tupakka ja alkoholi

Tiettyihin valmisteveron alaisiin tuotteisiin, kuten alkoholijuomiin ja tupakkatuotteisiin, sovelletaan kuitenkin erityissääntöjä. Jos yksityishenkilö ostaa tällaisia tuotteita yhdessä EU-maassa ja vie ne toiseen EU-maahan, valmisteveroa ei tarvitse maksaa kohdemaassa edellyttäen, että

Sen määrittämiseksi, onko tuotteet tarkoitettu omaan käyttöön, EU-maiden on otettava huomioon kaikki asiaan liittyvät tekijät, muun muassa tuotteiden määrän. EU-maat voivat asettaa ohjetasot, joiden mukaan määritetään, onko tavarat tarkoitettu yksityishenkilön omaan käyttöön. Ohjetasojen vähimmäismäärät ovat seuraavat:

a) Tupakkatuotteet

b) Alkoholijuomat

EU-maat voivat rajoittaa sellaisista EU-maista tuotujen savukkeiden määrää, jotka eivät vielä sovella savukkeisiin vähimmäisvalmisteveroja. Määrällinen rajoitus on vähintään 300 savuketta.

Tällä hetkellä Irlanti, Italia, Itävalta, Kroatia, Ruotsi, Saksa, Slovenia ja Tanska soveltavat tätä vähimmäisrajoitusta Bulgariasta, Kroatiasta, Latviasta, Liettuasta, Romaniasta ja Unkarista tuleviin matkustajiin.

Internet- ja etämyynti

Jos valmisteveron alaisia tavaroita myydään yksityisasiakkaille internetinkautta, on valmistevero maksettava asiakkaan asuinmaahan ja sen verokantojen mukaisesti.

Useimmissa EU-maissa yrityksen on nimettävä veroedustaja, joka huolehtii veronmaksusta sen puolesta. Järjestelyn on oltava kyseisen maan viranomaistenfrdeen hyväksymä.

Ennen tavaroiden toimittamista myyjän on:

Valmisteveron takaisinmaksu

Jos myydyistä tavaroista on jo maksettu valmistevero myyjän kotimaassa, maksetun veron voi saada takaisin, jotta vältytään kaksinkertaiselta maksulta. Sitä varten on:

Tupakkatuotteet

Tupakkatuotteiden verkkokauppaan voidaan joissakin EU-maissa soveltaa seuraavia vaatimuksia:

EU-maat voivat kieltää tupakkatuotteiden maiden rajojen yli tapahtuvan etämyynnin kuluttajille.

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi

Paikalliset yritystukipalvelut - Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Jaa tämä sivu: