Tarkistettu viimeksi: 07/09/2021

Vuokratyö

Yhtäläiset työehdot

Työnantajan on taattava vuokratyöntekijöille vähintään samat perustyöolot ja -ehdot kuin vakinaiselle henkilöstölle. Vaatimus koskee esimerkiksi palkkaa, työaikaa, ylitöitä, taukoja, lepoaikoja, yötyötä ja lomia. Vuokratyöntekijöille on taattava mahdollisuus käyttää samoja henkilöstön palveluja kuin vakinaisen henkilöstön, kuten ruokaloita, lastenhoitopalveluja ja liikennepalveluja, ellei erilaiselle kohtelulle ole objektiivisia syitä.

Työnantajan on ilmoitettava vuokratyöntekijöille, jos yrityksessä avautuu työpaikkoja. Kun työntekijän välittäjäyrityksen kautta saama tehtävänanto on päättynyt, hänet voidaan palkata suoraan yrityksen palvelukseen.

Poikkeukset

Tietyt poikkeukset sallitaan tiukoin edellytyksin, esim.

Työterveys ja -turvallisuus

Työnantajan on ennen työn alkamista ilmoitettava vuokratyöntekijälle työhön mahdollisesti liittyvistä riskeistä sekä mahdollisesti tarvittavasta erityispätevyydestä, ammattitaidosta ja terveydentilan seurannasta.

Tärkeää

Belgiassa, Espanjassa, Kreikassa, Kroatiassa, Portugalissa, Puolassa, Ranskassa ja Sloveniassa ei saa käyttää vuokratyöntekijöitä tietyissä työtehtävissä, joita pidetään erityisen vaarallisina työterveyden ja -turvallisuuden kannalta. Tällaisia työtehtäviä ovat esimerkiksi asbestipurkutyöt, kaasutusaineiden käyttö sekä säteilylle tai karsinogeenisille, mutageenisille tai myrkyllisille aineille altistavat tehtävät.

Muita vastaavia aiheita

EU-lainsäädäntö

Brexitin vaikutukset

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi

Eures-neuvojat Linkki johtaa toiselle sivustolle

Eures-neuvojat antavat tietoa työehdoista ja -olosuhteista ja työhönottomenettelyistä omassa EU-maassasi ja rajaseutualueilla.

Paikalliset yritystukipalvelut

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen , esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Lisää neuvontapalveluja

Jaa tämä sivu: