Tarkistettu viimeksi: 04/08/2021

Työsuhteen ehdot

Brexitin vaikutukset

Kun työntekijä otetaan palvelukseen, työnantajan on annettava hänelle kirjallisesti tiedot työsuhteen ehdoista. Tiedot on annettava uusille työntekijöille mieluiten ensimmäisenä työpäivänä tai jo sitä ennen. Joissakin EU-maissa (Tässä tapauksessa EU:n 28 jäsenmaata) määräaika tietojen antamiselle on pidempi. Se voi vaihdella yhdestä viikosta kahteen kuukauteen.

Työsopimuksiin tai muihin kirjallisiin ilmoituksiin, joissa vahvistetaan työsuhteen ehdot, on sisällyttävä vähintään seuraavat tiedot tai sovellettavien lakien viitetiedot:

Vuosilomien, irtisanomisaikojen, työajan ja palkkauksen osalta riittää, että työntekijälle annetaan niitä koskevien lakien ja hallinnollisten määräysten viitetiedot.

Tärkeää

Joissakin EU-maissa sovelletaan yksinkertaistettuja sääntöjä ja järjestelyjä, jos työsuhde kestää alle 1 kuukauden tai jos työntekijä työskentelee vähemmän kuin 8 tuntia/viikko.

Lisätietoa EU-maiden yksinkertaistetuista säännöistä ja järjestelyistä:

Valitse maa:

 • Itävaltaatdeen
 • Belgia*be
 • Bulgaria*bg
 • Kroatiacrhr
 • Kypros*cy
 • Tšekki*cz
 • Tanskadken
 • Viroeeeten
 • Suomi*fi
 • Ranska*fr
 • Norjanoen
 • Puolaplen
 • Portugali*pt
 • Romaniaroroen
 • Slovakiasken
 • Sloveniasien
 • Espanjaesesen
 • Ruotsi*se

* Tiedot eivät ole vielä saatavilla.

Onko sinulla vielä kysyttävää?

Muista EU-maista tulevien työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu

Työnantajalla on oikeus palkata työntekijöitä mistä tahansa EU-maasta. Muista EU-maista tulevia työnhakijoita on kohdeltava samoin kuin kotimaisia työnhakijoita. Heitä ei saa syrjiä esimerkiksi kansalaisuuden perusteella. Muiden EU-maiden kansalaisille on tarjottava myös samat työehdot (esim. palkka ja palkallinen vuosiloma) kuin kotimaisille työntekijöille. EU-kansalaiset eivät tarvitse työlupaa toisessa EU-maassa.

Toisesta EU-maasta tulevaa työnhakijaa voidaan pyytää todistamaan työn edellyttämä kielitaito, mutta kielitaitovaatimusten on oltava kohtuullisia suhteessa työtehtävään.

Muista EU-maista tulevien työntekijöiden rekrytointiin voi saada apua EURES-portaalin kautta.

EURES-palvelusta voi myös saada neuvoja naapurimaan puolelta päivittäin työhön tulevien työntekijöiden hallinnollisen aseman suhteen.

Muita vastaavia aiheita

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi

Eures-neuvojat Linkki johtaa toiselle sivustolle

Eures-neuvojat antavat tietoa työehdoista ja -olosuhteista ja työhönottomenettelyistä omassa EU-maassasi ja rajaseutualueilla.

Paikalliset yritystukipalvelut

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen , esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Lisää neuvontapalveluja

Jaa tämä sivu: