Tarkistettu viimeksi: 23/06/2022

Työsuhteen ehdot

Kun työntekijä otetaan palvelukseen, työnantajan on annettava hänelle kirjallisesti tiedot työsuhteen ehdoista. Tiedot on annettava uusille työntekijöille mieluiten ensimmäisenä työpäivänä tai jo sitä ennen. Joissakin EU-maissa (Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata) määräaika tietojen antamiselle on pidempi. Se voi vaihdella yhdestä viikosta kahteen kuukauteen.

Työsopimuksiin tai muihin kirjallisiin ilmoituksiin, joissa vahvistetaan työsuhteen ehdot, on sisällyttävä vähintään seuraavat tiedot tai sovellettavien lakien viitetiedot:

Vuosilomien, irtisanomisaikojen, työajan ja palkkauksen osalta riittää, että työntekijälle annetaan niitä koskevien lakien ja hallinnollisten määräysten viitetiedot.

Tärkeää

Joissakin EU-maissa sovelletaan yksinkertaistettuja sääntöjä ja järjestelyjä, jos työsuhde kestää alle 1 kuukauden tai jos työntekijä työskentelee vähemmän kuin 8 tuntia/viikko.

Lisätietoa EU-maiden yksinkertaistetuista säännöistä ja järjestelyistä:

Valitse maa

Muista EU-maista tulevien työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu

Työnantajalla on oikeus palkata työntekijöitä mistä tahansa EU-maasta. Muista EU-maista tulevia työnhakijoita on kohdeltava samoin kuin kotimaisia työnhakijoita. Heitä ei saa syrjiä esimerkiksi kansalaisuuden perusteella. Muiden EU-maiden kansalaisille on tarjottava myös samat työehdot (esim. palkka ja palkallinen vuosiloma) kuin kotimaisille työntekijöille. EU-kansalaiset eivät tarvitse työlupaa toisessa EU-maassa.

Toisesta EU-maasta tulevaa työnhakijaa voidaan pyytää todistamaan työn edellyttämä kielitaito, mutta kielitaitovaatimusten on oltava kohtuullisia suhteessa työtehtävään.

Muista EU-maista tulevien työntekijöiden rekrytointiin voi saada apua EURES-portaalin kautta.

EURES-palvelusta voi myös saada neuvoja naapurimaan puolelta päivittäin työhön tulevien työntekijöiden hallinnollisen aseman suhteen.

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

<span>Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi</span>

Eures-neuvojat

Eures-neuvojat antavat tietoa työehdoista ja -olosuhteista ja työhönottomenettelyistä omassa EU-maassasi ja rajaseutualueilla.

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Voit hakea neuvontapalveluja myös tukipalveluhaku avulla.

Jaa tämä sivu: