Sivuston työkalut

Kielivalikko

EU:n lippu

Navigointipolku

Valikko

Päivitetty : 03/07/2017

Tutkijoiden apurahat ja työpaikat

Ei kansallisia rajoituksia

Kaikki tutkijat EU:ssa voivat hakea kansallisista stipendeistä ja apurahoista rahoitettua koulutusta ja työpaikkoja riippumatta siitä, ovatko he kyseisen maan kansalaisia tai asuvatko he siellä.

Tutkijoiden, jotka eivät ole EU-kansalaisia, kannattaa tutustua ns. tiedeviisumipaketinEnglish mukaisiin maahanpääsyn edellytyksiin ja menettelyihin sekä tutkimusmahdollisuuksiin.

EU:n tutkijoille myöntämä tuki

Voit saada EU-rahoitusta tutkijankoulutuksesi ja urakehityksesi tueksi esimerkiksi seuraavissa muodoissa:

Muita eurooppalaisia tutkijan paikkoja/Marie Curie -apurahojaEnglish.

Tutkimusalan työpaikkoja ja apurahoja maittain:

Tutkijat voivat hakea tutkijan töitäEnglish ja rahoitusmahdollisuuksiaEnglish myös muista EU-maista.

Julkiset kuulemismenettelyt
    Tarvitsetko asiantuntija-apua?
    Apua ja neuvontaa