Tarkistettu viimeksi : 06/09/2018

Sosiaaliturva ulkomailla

Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitus unionista eroamisesta (SEU-sopimuksen 50 artikla): Lisää tietoa

Yhdistynyt kuningaskunta on edelleen EU:n täysivaltainen jäsen, ja jäsenyydestä johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia sovelletaan edelleen täysimääräisesti.

 • EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteinen raportti 8.12.2017 – kysymyksiä ja vastauksiaen
 • Brexit-aiheisia EU:n julkaisuja
 • Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen brexit-tiedotteet ja –ohjeeten

Maa, jonka sosiaaliturvajärjestelmään kuulut, määräytyy seuraavien 2 tekijän perusteella:

Et voi itse valita, minkä maan järjestelmän piiriin kuulut.

Kun asut tai työskentelet ulkomailla, olet oikeutettu joko kotimaasi tai kohdemaasi sosiaaliturvaan. Toiseen maahan muuttavalta edellytetään joka tapauksessa tiettyjä toimenpiteitä, jotta oikeus sosiaaliturvaan säilyy keskeytymättä.

Ota selvää kohdemaasi sosiaaliturvasta jo etukäteen, jotta vältyt mahdollisilta ongelmilta ja väärinkäsityksiltä.

Sosiaaliturvan edellytykset eri tilanteissa

Ulkomailla asuvat ja työskentelevät

Jos olet vierastyöläisenä toisessa EU-maassa joko toisen palveluksessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana, sinun on liityttävä kohdemaasi sosiaaliturvajärjestelmään.

Sen jälkeen myös huollettavasi kuuluvat kyseisen maan sosiaaliturvajärjestelmän piiriin. Sosiaalietuutesi, kuten sairausturva, perhe-etuudet, työttömyysturva, eläkkeet, työtapaturmiin ja ammattitauteihin liittyvät etuudet, varhaiseläke-etuudet ja avustukset kuolemantapausten yhteydessä, määräytyvät paikallisen lainsäädännön mukaan.

Aikarajat

Monissa maissa etuudet, joihin olet oikeutettu, riippuvat siitä, kuinka pitkään olet maksanut sosiaaliturvamaksuja.

Maan, josta haet etuuksia, on otettava huomioon kaikki ajanjaksot, jotka olet työskennellyt, tai kaikki maksamasi sosiaaliturvamaksut muissa EU-maissa aivan kuin jos olisit ollut koko ajan kyseisen maan sosiaaliturvan piirissä.

Jos näin ei tehdä, pyydä apua EU:n neuvontapalvelusta.

Esimerkkitapaus

Etuuksiin vaikuttavat kaikki työjaksot EU:ssa

Puolalainen Ania oli kuusi vuotta töissä Puolassa ja muutti sen jälkeen Saksaan, jossa hän ehti olla töissä kahden vuoden ajan.

Sitten hän joutui auto-onnettomuuteen ja menetti liikuntakykynsä, jolloin hän haki työkyvyttömyyseläkettä sekä Puolasta että Saksasta.

Saksan viranomaiset hylkäsivät hänen hakemuksensa, koska hän ei ollut työskennellyt maassa viittä vuotta, joka on Saksan työkyvyttömyyseläkkeen myöntämiseen vaadittu vähimmäisaika.

Anian työvuosia laskiessaan viranomaisten olisi kuitenkin pitänyt ottaa huomioon myös Puolassa työskennelty aika. Näin työvuosia olisi yhteensä kahdeksan eli reilusti yli Saksan vaatiman vähimmäisajan.

Anialla on siis oikeus saada työkyvyttömyyseläkettä sekä Saksasta että Puolasta siten, että kumpikin maa maksaa osuuden, joka vastaa Anian työskentelyaikaa kyseisessä maassa.

Lyhytaikaisella ulkomaankomennuksella olevat (alle 2 vuotta)

Lähetettynä työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana voit työskennellä väliaikaisesti toisessa EU-maassa ja pysyä kotimaasi sosiaaliturvajärjestelmän piirissä korkeintaan 2 vuoden ajan.

Tämä ei vaikuta sinun tai perheesi sosiaaliturvaoikeuksiin (sairausvakuutus, perhe-etuudet, työkyvyttömyys- tai vanhuuseläke jne.).

Eurooppalainen sairaanhoitokortti takaa sairaanhoidon ulkomailla

Eurooppalainen sairaanhoitokortti (EHIC) helpottaa sairaanhoitopalvelujen saantia maassa, jossa olet väliaikaisesti töissä. Saat kortin kotimaasi sairausvakuutuslaitoksesta tai sosiaaliturvaviranomaisilta.

Jos kuitenkin siirrät virallisen asuinpaikkasi kohdemaahan, pyydä kotimaasi terveydenhuoltoviranomaisilta S1-lomake. Anna S1-lomake kohdemaan (maa, jossa olet työkomennuksella) terveydenhuoltoviranomaisille maahan saapuessasi.

Jos haluat pysyä kotimaasi sosiaaliturvajärjestelmän piirissä, tarvitset A1-lomakkeen.

Lomake on todiste siitä, että olet edelleen kotimaasi järjestelmän piirissä (enintään 2 vuotta).

 • Jos olet palkkatyössä oleva työntekijä, huolehdi siitä, että olet saanut työnantajaltasi A1-lomakkeen.
 • Jos olet itsenäinen ammatinharjoittaja, saat A1-lomakkeen kotimaasi sosiaaliturvalaitoksestapdfen . Lomaketta varten sinun on osoitettava, että toiminta, jota aiot harjoittaa ulkomailla, on vastaavaa kuin kotimaassa harjoittamasi toiminta.

A1-lomake on voitava esittää viranomaisille milloin tahansa ulkomailla oleskelun aikana – myös silloin, jos työsuojeluviranomaiset tekevät tarkastuksen työpaikallesi. Viranomaisten on hyväksyttävä voimassa oleva A1-lomake. Ellet pysty esittämään A1-lomaketta, saatat joutua maksamaan sosiaaliturvamaksuja kyseiseen maahan.

Esimerkkitapaus

Kohdemaan on hyväksyttävä voimassa oleva A1-lomake.

Alan on itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva tšekkiläinen rakennustyöntekijä, joka on lähtenyt Irlantiin töihin. Tarkastajat kävivät rakennustyömaalla, jossa hän työskenteli, ja ilmoittivat, että Alanin A1-lomake ei ollut voimassa. Viranomaiset vaativat, että Alan maksaa sosiaaliturvamaksuja Irlantiin.

EU-lainsäädännön nojalla Alanin työkomennuksen pätevyys ei ole Irlannin viranomaisten päätettävissä. A1-lomake voidaan todeta pätemättömäksi ainoastaan hänen kotimaassaan, jossa hän työskenteli ennen työkomennukselle lähettämistä ja johon hän palaa myöhemmin.

Irlannin viranomaisten oli hyväksyttävä, ettei Alanin tarvitse maksaa sosiaaliturvamaksuja Irlantiin.

Voitko oleskella pidempään kuin 2 vuotta?

Joissakin poikkeustapauksissa työnantajasi voi pyytää alkuperäisen työkomennusjakson pidentämistä siihen saakka, että suunniteltu työ on saatu päätökseen:

 • jos käy ilmi, että ennalta arvaamattomien syiden vuoksi (esim. luonnonkatastrofi, viivästys tavarantoimituksessa) työtäsi ei voi saada päätökseen 2 vuodessa
 • jos olet vakavasti sairaana muutaman kuukauden ajan.

Tällaisissa tapauksissa voit anoa poikkeuslupaa jäädä kotimaasi sosiaaliturvajärjestelmän piiriin työkomennuksen ajaksi. Ajan pidentämistä on haettava A1-lomakkeen antaneelta viranomaiselta ennen ensimmäisen komennusjakson päättymistä.

Poikkeuksen myöntäminen on tapauskohtaista ja siihen tarvitaan kummankin osallistuvan maan viranomaisten hyväksyntä: kotimaasi ja kohdemaasi. Poikkeuslupa on voimassa vain sille määritellyn ajan, ja sitä on anottava ennen kuin työkomennusjakso on päättynyt.

Muissa tapauksissa, joissa jatkat ulkomailla työskentelyä yli 2 vuotta ilman poikkeuslupaa, sinun on siirryttävä paikallisen sosiaaliturvajärjestelmän piiriin ja ryhdyttävä maksamaan sosiaaliturvamaksut kyseiseen maahan.

Ellet halua vaihtaa järjestelmää, sinun on keskeytettävä työskentely ainakin kahdeksi kuukaudeksi sen jälkeen, kun 2 vuoden luvallinen jakso on päättynyt.

Ulkomaille lähetetyt virkamiehet

Jos olet virkamies ja sinut on lähetetty työkomennukselle toiseen EU-maahan (suurlähetystöön, konsulaattiin tai muuhun viralliseen elimeen ulkomaille), kuulut edelleen kotimaasi sosiaaliturvan piiriin.

Sosiaalietuutesi, kuten sairausturva, perhe-etuudet, eläkkeet, työtapaturmiin ja ammattitauteihin liittyvät etuudet, varhaiseläke-etuudet ja avustukset kuolemantapausten yhteydessä, määräytyvät kotimaasi lainsäädännön mukaan.

Säännöt ovat erilaiset, jos joudut työttömäksi ollessasi työkomennuksella.

Rajatyöntekijät

Jos olet ns. rajatyöntekijä (eli käyt säännöllisesti töissä asuinmaasi ulkopuolella) ja toimit joko toisen palveluksessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana,

 • maksat sosiaaliturvamaksut EU-maahan, jossa käyt töissä, ja kuulut sen maan sosiaaliturvan piiriin
 • voit silti saada sairaanhoitoamyös asuinmaassasi
 • sinun on haettava työttömyyskorvausta asuinmaastasi, jos menetät työpaikkasi.

Terveydenhoitoon ja työttömyysturvaan sovelletaan erityissääntöjä. Ota selvää myös, kuinka eläkeoikeutesi ja perhe-etuutesi määräytyvät.

Esimerkkitapaus

Sosiaaliturvamaksuja maksetaan vain työskentelymaahan

Unkarissa asuva Balázs kävi joitakin vuosia töissä Itävallassa. Tuolloin hän maksoi sosiaaliturvamaksunsa Itävaltaan. Unkarin viranomaiset väittävät nyt, että hänen olisi pitänyt maksaa maksut Unkariin.

EU:ssa rajatyöntekijät kuuluvat vain yhden maan – työskentelymaansa – sosiaaliturvajärjestelmään. Unkarin viranomaisten väite ei pidä paikkaansa.

Useammassa maassa työskentelevät

Perussääntö on seuraava: jos työskentelet useassa EU-maassa, mutta teet huomattavan osan työstäsi asuinmaassasi, kuulut asuinmaasi sosiaaliturvajärjestelmään.

" Huomattavaksi osaksi" työstä katsotaan työ, jonka osuus työajasta ja/tai tuloista on vähintään 25 prosenttia.  Itsenäisen ammatinharjoittajan osalta tätä prosenttiosuutta laskettaessa voidaan ottaa huomioon myös liikevaihto ja palvelusuoritusten määrä.

Erityistapaukset

Työskentelytilanne

Sosiaaliturvasta vastaava maa

Työntekijä on palkkatyössä eikä tee "huomattavaa osaa" työstään asuinmaassaan

Maa, jossa on työnantajan päätoimipaikka

Työntekijällä on 2 työnantajaa, joiden päätoimipaikat ovat eri maissa, ja toinen näistä maista on työntekijän asuinmaa, mutta hän ei tee "huomattavaa osaa" työstään asuinmaassaan

Maa, jossa on työnantajan päätoimipaikka tai muu toimipaikka ja joka ei ole työntekijän asuinmaa

Työntekijällä on 2 työnantajaa, joiden päätoimipaikat ovat eri maissa, eikä kumpikaan niistä ole työntekijän asuinmaa, eikä hän tee "huomattavaa osaa" työstään asuinmaassaan

Työntekijän asuinmaa

Itsenäinen ammatinharjoittaja, joka ei tee "huomattavaa osaa" työstään asuinmaassaan

Maa, jossa on ammatinharjoittajan toiminnan keskuspaikka

Työntekijä on palkkatyössä yhdessä maassa ja hän toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana toisessa maassa

Maa, jossa työntekijä on palkkatyössä

Työnhakijat

Saatko työttömyyskorvausta?

Jos saat työttömyyskorvausta EU-maasta, jossa jäit työttömäksi, matkustaminen ulkomaille työnhakuun ei vaikuta sinun tai perheesi sosiaaliturvaoikeuksiin (sairausvakuutukseen, perhe-etuuksiin, työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkkeeseen jne.).

Jos haluat varmistaa, että sinä ja perheesi olette sairausvakuutuksen piirissä väliaikaisen ulkomailla oleskelun ajan, muista hankkia eurooppalainen sairaanhoitokortti (EHIC-kortti).

Kun saat työpaikan, sinuun voidaan soveltaa eri maissa erilaisia sosiaaliturvasääntöjä.

Sosiaaliturvasäännöt maittain

Oletko työtön, mutta et saa työttömyyskorvausta?

Jos et saa työttömyyskorvausta maasta, jossa jouduit työttömäksi, ja muutat työnhakuun toiseen EU-maahan, sosiaaliturvaviranomaiset ratkaisevat, mikä maa vastaa sosiaaliturvastasi (sairausvakuutus, perhe-etuudet yms.).

Tämä määritellään seuraavien kriteerien perusteella:

 • oleskelun kesto
 • siviilisääty ja perhesiteet
 • asumistilanne
 • paikka, jossa viimeksi harjoitit ansiotoimintaa tai muuta kuin ansiotoiminnaksi katsottavaa toimintaa
 • ansiotoiminnan luonne
 • paikka, jossa sinun katsotaan verotuksellisesti asuvan.

Sosiaaliturvastasi vastaavan maan sääntöjen mukaan etuudet voivat riippua siitä, kuinka pitkään olet maksanut sosiaaliturvamaksuja. Tällöin on kuitenkin otettava huomioon kaikki työskentelyajanjaksot tai kaikki maksamasi sosiaaliturvamaksut muissa EU-maissa, aivan kuin olisit ollut koko ajan kyseisen maan sosiaaliturvan piirissä.

Jos näin ei tehdä, pyydä apua EU:n neuvontapalvelusta.

Kun muutat ensi kertaa johonkin EU-maahan työnhakuun, sinulla on oikeus asua maassa enintään 6 kuukautta tai kauemminkin, jos pystyt osoittamaan, että etsit edelleen työtä ja että työnsaantimahdollisuutesi ovat hyvät.

Siksi on tärkeää säilyttää kopiot seuraavista:

 • työhakemukset
 • työhaastattelukutsut
 • työnantajien vastausviestit.

EU-säännöt eivät velvoita kohdemaata myöntämään toimeentulotukea tai muuta sosiaaliturvaa työnhakijoille, jotka ovat maassa ensi kertaa työnhaussa.

Esimerkkitapaus

Selvitä, maksaako kohdemaasi toimeentulotukea työnhakijoille

Saksalaiselle Björnille oli maksettu työttömyyskorvausta Saksasta Belgiaan. U2-lomakkeen (entinen E303-lomake) voimassaoloajan päätyttyä hän päätti jäädä Belgiaan ja hakea sieltä toimeentulotukea.

Belgian viranomaiset kuitenkin hylkäsivät Björnin hakemuksen. Belgian lainsäädännön mukaan Björnillä ei ole oikeutta saada toimeentulotukea Belgiasta, sillä hän ei ole ollut koskaan siellä töissä.

EU-sääntöjen mukaan työnhakija ei ole automaattisesti oikeutettu toimeentulotukeen tai muihin avustuksiin, jos hän hakee ensi kertaa töitä jostakin EU-maasta. Joissakin maissa työnhakijalla on silti tässäkin tapauksessa oikeus sosiaaliturvaan kansallisen lainsäädännön nojalla, joten asiaa kannattaa tiedustella paikallisilta viranomaisilta.

Usein kysyttyä

EU-lainsäädäntö

Lisätietoja säännöistä eri EU-maissa

Tarvitsetko asiantuntija-apua?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaa tämä sivu: