Tarkistettu viimeksi: 21/10/2021

Sosiaaliturva ulkomailla

Maa, jonka sosiaaliturvajärjestelmään kuulut, määräytyy seuraavien 2 tekijän perusteella:

Et voi itse valita, minkä maan järjestelmän piiriin kuulut.

Kun asut tai työskentelet ulkomailla, olet oikeutettu joko kotimaasi tai kohdemaasi sosiaaliturvaan. Toiseen maahan muuttavalta edellytetään joka tapauksessa tiettyjä toimenpiteitä, jotta oikeus sosiaaliturvaan säilyy keskeytymättä.

Ota selvää kohdemaasi sosiaaliturvasta jo etukäteen, jotta vältyt mahdollisilta ongelmilta ja väärinkäsityksiltä.

Sosiaaliturvan edellytykset eri tilanteissa

Ulkomailla asuvat ja työskentelevät

Jos olet vierastyöläisenä toisessa EU-maassa joko toisen palveluksessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana, sinun on liityttävä kohdemaasi sosiaaliturvajärjestelmään.

Sen jälkeen myös huollettavasi kuuluvat kyseisen maan sosiaaliturvajärjestelmän piiriin. Sosiaalietuutesi, kuten sairausturva, perhe-etuudet, työttömyysturva, eläkkeet, työtapaturmiin ja ammattitauteihin liittyvät etuudet, varhaiseläke-etuudet ja avustukset kuolemantapausten yhteydessä, määräytyvät paikallisen lainsäädännön mukaan.

Aikarajat

Monissa maissa etuudet, joihin olet oikeutettu, riippuvat siitä, kuinka pitkään olet maksanut sosiaaliturvamaksuja.

Maan, josta haet etuuksia, on otettava huomioon kaikki ajanjaksot, jotka olet työskennellyt, tai kaikki maksamasi sosiaaliturvamaksut muissa EU-maissa, aivan kuin jos olisit ollut koko ajan kyseisen maan sosiaaliturvan piirissä.

Jos näin ei tehdä, pyydä apua EU:n neuvontapalvelusta.

Esimerkkitapaus

Etuuksiin vaikuttavat kaikki työjaksot EU:ssa

Puolalainen Ania oli kuusi vuotta töissä Puolassa ja muutti sen jälkeen Saksaan, jossa hän ehti olla töissä kahden vuoden ajan.

Sitten hän joutui auto-onnettomuuteen ja menetti liikuntakykynsä, jolloin hän haki työkyvyttömyyseläkettä sekä Puolasta että Saksasta.

Saksan viranomaiset hylkäsivät hänen hakemuksensa, koska hän ei ollut työskennellyt maassa viittä vuotta, joka on Saksan työkyvyttömyyseläkkeen myöntämiseen vaadittu vähimmäisaika.

Anian työvuosia laskiessaan viranomaisten olisi kuitenkin pitänyt ottaa huomioon myös Puolassa työskennelty aika. Näin työvuosia olisi yhteensä kahdeksan eli reilusti yli Saksan vaatiman vähimmäisajan.

Anialla on siis oikeus saada työkyvyttömyyseläkettä sekä Saksasta että Puolasta siten, että kumpikin maa maksaa osuuden, joka vastaa Anian työskentelyaikaa kyseisessä maassa.

Lyhyellä ulkomaankomennuksella olevat

Jos olet palkkatyössä oleva työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja, voit työskennellä väliaikaisesti lähetettynä työntekijänä toisessa EU-maassa ja pysyä kotimaasi sosiaaliturvajärjestelmän piirissä.

Tämä ei vaikuta sinun tai perheesi sosiaaliturvaoikeuksiin (sairausvakuutus, perhe-etuudet, työkyvyttömyys- tai vanhuuseläke).

Terveydenhoitopalvelujen saanti

Väliaikaisella työkomennuksella toisessa EU-maassa olevan kannattaa hankkia eurooppalainen sairaanhoitokortti (EHIC), joka helpottaa terveydenhoitopalvelujen saantia. Saat kortin kotimaasi sairausvakuutuslaitoksesta tai sosiaaliturvaviranomaisilta.

Jos kuitenkin siirrät virallisen asuinpaikkasi kohdemaahan, sinun tai työnantajasi on pyydettävä kotimaasi terveydenhuoltoviranomaisilta S1-asiakirjaPdf-asiakirja. Toimita se kohdemaan terveydenhuoltoviranomaisille rekisteröitäväksi maahan saapuessasi.

Kotimaan sosiaaliturvan säilyttäminen

A1-asiakirjalla voit osoittaa, että pysyt edelleen kotimaasi sosiaaliturvan piirissä ollessasi työkomennuksella toisessa EU-maassa. Tämä asiakirja voidaan myöntää enintään 24 kuukaudeksi. Jos työkomennus kestää tätä kauemmin, sinä voit tai työnantajasi voi pyytää A1-asiakirjan voimassaolon pidentämistä. Kotimaasi ja kohdemaan viranomaiset sopivat keskenään mahdollisesta voimassaolon pidennyksestä.

Jos olet palkkatyössä oleva työntekijä, varmista, että työnantajasi ilmoittaa tulostasi kohdemaan sosiaaliturvalaitokselle etukäteen ja pyytää A1-asiakirjan.

Jos olet itsenäinen ammatinharjoittaja, sinun on ilmoitettava tulostasi kohdemaan sosiaaliturvalaitokselle etukäteen ja pyydettävä A1-asiakirja kotimaasi sosiaaliturvalaitokseltaPdf-asiakirjaen. Jotta voit saada A1-asiakirjan, sinun on osoitettava, että toiminta, jota aiot harjoittaa ulkomailla, on vastaavaa kuin kotimaassa harjoittamasi toiminta. Tämä edellyttää seuraavaa:

 • olet työskennellyt itsenäisenä ammatinharjoittajana kotimaassasi vähintään vaaditun ajan, joka vaihtelee eri EU-maissa (vähimmillään 2 kuukautta)
 • voit jatkaa työtä itsenäisenä ammatinharjoittajana, kun palaat kotimaahasi.

A1-asiakirja on voitava esittää viranomaisille milloin tahansa ulkomailla oleskelun aikana – esimerkiksi silloin, jos työsuojeluviranomaiset tekevät tarkastuksen työpaikallesi. Viranomaisten on hyväksyttävä voimassa oleva A1-asiakirja.

Yli 24 kuukautta kestävä työkomennus

A1-asiakirja on voimassa vain 24 kuukautta. Jos työkomennus toisessa EU-maassa kestää tätä pidempään, voit joko

 • liittyä kohdemaan sosiaaliturvajärjestelmään ja ryhtyä maksamaan sosiaaliturvamaksuja kyseiseen maahan tai
 • pyytää kotimaasi viranomaisilta sosiaaliturvaoikeuksiesi voimassaolon jatkamista ja pysyä kotimaasi sosiaaliturvan piirissä.

Sosiaaliturvaoikeuksien voimassaoloa voidaan jatkaa, jos kotimaasi ja kohdemaan viranomaiset sopivat asiasta keskenään ja jos jatkaminen on etusi mukaista. Jos haluat hakea voimassaolon jatkamista, sinun ja työnantajasi on otettava yhteyttä A1-asiakirjan myöntäneeseen viranomaiseen ennen asiakirjan voimassaolon päättymistä.

Kun palaat kotimaahasi, kuulut edelleen sen sosiaaliturvajärjestelmään. Voit lähteä työkomennukselle johonkin muuhun maahan vasta tietyn ajan – yleensä 2 kuukauden – kuluttua paluustasi.

Ulkomaille lähetetyt virkamiehet

Jos olet virkamies ja sinut on lähetetty työkomennukselle toiseen EU-maahan (suurlähetystöön, konsulaattiin tai muuhun viralliseen elimeen ulkomaille), kuulut edelleen kotimaasi sosiaaliturvan piiriin.

Sosiaalietuutesi, kuten sairausturva, perhe-etuudet, eläkkeet, työtapaturmiin ja ammattitauteihin liittyvät etuudet, varhaiseläke-etuudet ja avustukset kuolemantapausten yhteydessä, määräytyvät kotimaasi lainsäädännön mukaan.

Säännöt ovat erilaiset, jos joudut työttömäksi ollessasi työkomennuksella.

Rajatyöntekijät

Jos olet ns. rajatyöntekijä (eli käyt säännöllisesti töissä asuinmaasi ulkopuolella) ja työskentelet joko toisen palveluksessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana,

 • maksat sosiaaliturvamaksut EU-maahan, jossa käyt töissä, ja kuulut sen maan sosiaaliturvan piiriin
 • voit silti saada sairaanhoitoamyös asuinmaassasi
 • sinun on haettava työttömyyskorvausta asuinmaastasi, jos menetät työpaikkasi.

Tärkeää

Terveydenhoitoon ja työttömyysturvaan sovelletaan erityissääntöjä. Ota selvää myös, kuinka eläkeoikeutesi ja perhe-etuutesi määräytyvät.

Esimerkkitapaus

Sosiaaliturvamaksuja maksetaan vain työskentelymaahan

Unkarissa asuva Balázs kävi joitakin vuosia töissä Itävallassa. Tuolloin hän maksoi sosiaaliturvamaksunsa Itävaltaan. Unkarin viranomaiset väittävät nyt, että hänen olisi pitänyt maksaa maksut Unkariin.

EU:ssa rajatyöntekijät kuuluvat vain yhden maan – työskentelymaansa – sosiaaliturvajärjestelmään. Unkarin viranomaisten väite ei pidä paikkaansa.

Useammassa maassa työskentelevät

Perussääntö on seuraava: jos työskentelet useassa EU-maassa, mutta teet huomattavan osan työstäsi asuinmaassasi, kuulut asuinmaasi sosiaaliturvajärjestelmään.

Tärkeää

" Huomattavaksi osaksi" työstä katsotaan työ, jonka osuus työajasta ja/tai tuloista on vähintään 25 prosenttia.  Itsenäisen ammatinharjoittajan osalta tätä prosenttiosuutta laskettaessa voidaan ottaa huomioon myös liikevaihto ja palvelusuoritusten määrä.

Erityistapaukset

Työskentelytilanne

Sosiaaliturvasta vastaava maa

Työntekijä on palkkatyössä eikä tee "huomattavaa osaa" työstään asuinmaassaan

Maa, jossa on työnantajan päätoimipaikka

Työntekijällä on 2 työnantajaa, joiden päätoimipaikat ovat eri maissa, ja toinen näistä maista on työntekijän asuinmaa, mutta hän ei tee "huomattavaa osaa" työstään asuinmaassaan

Maa, jossa on työnantajan päätoimipaikka tai muu toimipaikka ja joka ei ole työntekijän asuinmaa

Työntekijällä on 2 työnantajaa, joiden päätoimipaikat ovat eri maissa, eikä kumpikaan niistä ole työntekijän asuinmaa, eikä hän tee "huomattavaa osaa" työstään asuinmaassaan

Työntekijän asuinmaa

Itsenäinen ammatinharjoittaja, joka ei tee "huomattavaa osaa" työstään asuinmaassaan

Maa, jossa on ammatinharjoittajan toiminnan keskuspaikka

Työntekijä on palkkatyössä yhdessä maassa ja hän toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana toisessa maassa

Maa, jossa työntekijä on palkkatyössä

Työnhakijat

Saatko työttömyyskorvausta?

Jos saat työttömyyskorvausta EU-maasta, jossa jäit työttömäksi, matkustaminen ulkomaille työnhakuun ei vaikuta sinun tai perheesi sosiaaliturvaoikeuksiin (sairausvakuutukseen, perhe-etuuksiin, työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkkeeseen jne.).

Jos haluat varmistaa, että sinä ja perheesi olette sairausvakuutuksen piirissä väliaikaisen ulkomailla oleskelun ajan, muista hankkia eurooppalainen sairaanhoitokortti (EHIC-kortti).

Kun saat työpaikan, sinuun voidaan soveltaa eri maissa erilaisia sosiaaliturvasääntöjä.

Sosiaaliturvasäännöt maittain

Oletko työtön, mutta et saa työttömyyskorvausta?

Jos et saa työttömyyskorvausta maasta, jossa jouduit työttömäksi, ja muutat työnhakuun toiseen EU-maahan, sosiaaliturvaviranomaiset ratkaisevat, mikä maa vastaa sosiaaliturvastasi (sairausvakuutus, perhe-etuudet yms.).

Tämä määritellään seuraavien kriteerien perusteella:

 • oleskelun kesto
 • siviilisääty ja perhesiteet
 • asumistilanne
 • paikka, jossa viimeksi harjoitit ansiotoimintaa tai muuta kuin ansiotoiminnaksi katsottavaa toimintaa
 • ansiotoiminnan luonne
 • paikka, jossa sinun katsotaan verotuksellisesti asuvan.

Sosiaaliturvastasi vastaavan maan sääntöjen mukaan etuudet voivat riippua siitä, kuinka pitkään olet maksanut sosiaaliturvamaksuja. Tällöin on kuitenkin otettava huomioon kaikki työskentelyajanjaksot tai kaikki maksamasi sosiaaliturvamaksut muissa EU-maissa, aivan kuin olisit ollut koko ajan kyseisen maan sosiaaliturvan piirissä.

Jos näin ei tehdä, pyydä apua EU:n neuvontapalvelusta.

Kun muutat ensi kertaa johonkin EU-maahan työnhakuun, sinulla on oikeus asua maassa enintään 6 kuukautta tai kauemminkin, jos pystyt osoittamaan, että etsit edelleen työtä ja että työnsaantimahdollisuutesi ovat hyvät.

Siksi on tärkeää säilyttää kopiot seuraavista:

 • työhakemukset
 • työhaastattelukutsut
 • työnantajien vastausviestit.

Tärkeää

EU-säännöt eivät velvoita kohdemaata myöntämään toimeentulotukea tai muuta sosiaaliturvaa työnhakijoille, jotka ovat maassa ensi kertaa työnhaussa.

Esimerkkitapaus

Selvitä, maksaako kohdemaasi toimeentulotukea työnhakijoille

Saksalaiselle Björnille oli maksettu työttömyyskorvausta Saksasta Belgiaan. U2-lomakkeen (entinen E303-lomake) voimassaoloajan päätyttyä hän päätti jäädä Belgiaan ja hakea sieltä toimeentulotukea.

Belgian viranomaiset kuitenkin hylkäsivät Björnin hakemuksen. Belgian lainsäädännön mukaan Björnillä ei ole oikeutta saada toimeentulotukea Belgiasta, sillä hän ei ole ollut koskaan siellä töissä.

EU-sääntöjen mukaan työnhakija ei ole automaattisesti oikeutettu toimeentulotukeen tai muihin avustuksiin, jos hän hakee ensi kertaa töitä jostakin EU-maasta. Joissakin maissa työnhakijalla on silti tässäkin tapauksessa oikeus sosiaaliturvaan kansallisen lainsäädännön nojalla, joten asiaa kannattaa tiedustella paikallisilta viranomaisilta.

Tästä saat maakohtaista tietoa.

Onko sinulla kysyttävää jostakin maasta?

Usein kysyttyä

EU-lainsäädäntö

Brexitin vaikutukset

Tässä sivulla esitettyjä sääntöjä ja ehtoja sovelletaan edelleen EU-kansalaisiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisiin EU:ssa siltä osin kuin Yhdistyneen kuningaskunnan erosopimus heitä suojaa.

Jos olet saanut sosiaaliturvaoikeuksia (esim. oikeuden saada sairaanhoitoa, työttömyysetuuksia tai eläkettä) 31.12.2020 edeltävällä ajalla, niihin sovelletaan Yhdistyneen kuningaskunnan erosopimuksen yleissääntöjä. Lisätietoa EU-kansalaisten oikeuksista Yhdistyneessä kuningaskunnassaen.

Jos katsot, että EU:n lainsäädännön mukaisia oikeuksiasi ei kunnioiteta ja tarvitset apua, ota yhteyttä neuvontaamme.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleskelevat EU-kansalaiset: Ongelmatilanteessa käänny ensin Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten puoleen ja pyydä niiltä oikaisua. Jos ongelma ei ratkea, voit ilmoittaa oikeuksiesi rikkomisesta Yhdistyneen kuningaskunnan riippumattomalle valvontaviranomaiselleen

Jos olet Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen EU:ssa ja haluat tehdä valituksen, tee ilmoitus Euroopan komissiolle.

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: