Tarkistettu viimeksi: 12/09/2022

Rajat ylittävät alv-asiat

EU:hun sijoittautuneella yrityksellä on erilaisia alv-velvoitteita riippuen siitä, mistä se ostaa tavaroita tai palveluita ja mihin se myy niitä. Myös liiketoiminnan kohde (tavarat tai palvelut) vaikuttaa alv-velvoitteisiin.

Jos yritys esimerkiksi myy tuotteen toiseen EU-maahan sijoittautuneelle alv-velvolliseksi rekisteröityneelle yritykselle, se ei laskuta myynnistä arvonlisäveroa. Jos yritys myy saman tuotteen EU:ssa asuvalle kuluttajalle, se voi joutua laskuttamaan arvonlisäveron kyseisen maan alv-kannan mukaisesti.

Tutustu alv-sääntöihin seuraavassa olevien vaihtoehtojen avulla.

Haluan lisätietoa rajat ylittävästä liiketoiminnasta ja alv:stä

Tavaroiden myynti toiseen EU-maahan sijoittautuneelle yritykselle

Jos yritys myy tavaroita toiselle yritykselle ja tavarat lähetetään toiseen EU-maahan, yritys ei laskuta niistä arvonlisäveroa, jos asiakasyrityksellä on voimassa oleva alv-numero EU:ssa.

Myyjäyritys saa vähentää omassa verotuksessaan arvonlisäveron, jonka se on itse maksanut tavaroiden myyntiin liittyvistä kustannuksista (kyseistä myyntiä varten ostetut tavarat ja palvelut).

Jos asiakasyrityksellä ei ole voimassa olevaa alv-numeroa, myyjän on yleensä laskutettava tavaroista arvonlisävero sijoittautumismaansa arvonlisäverokannan mukaisesti.

Tärkeää

Perussääntöihin on useita merkittäviä poikkeuksia de en fr .

Tavaroiden myynti toisessa EU-maassa asuville kuluttajille

EU-maissa oleville asiakkaille suunnattuun etämyyntiin sovelletaan arvonlisäveron osalta 10 000 euron raja-arvoa. Tätä raja-arvoa pienempien summien osalta televiestintäpalvelut, radio- ja televisiolähetyspalvelut ja sähköiset palvelut sekä tavaroiden etämyynti EU:ssa voivat olla arvonlisäveron alaisia siinä EU-maassa, johon verovelvollinen on sijoittautunut.

Jos olet verkkomyyjä tai myyt verkossa toimivilla markkinapaikoilla tai alustoilla, voit rekisteröityä alv:n ilmoittamista ja maksamista varten yhdessä EU-maassa kaiken tavaroiden etämyynnin ja EU:ssa oleville asiakkaille toimitettavien rajat ylittävien palveluiden osalta.

Tärkeää

Perussääntöihin on useita merkittäviä poikkeuksia de en fr .

Lisäksi jos yritys myy valmisteveron alaisia tuotteita tai uusia kulkuneuvoja (autoja, veneitä tai ilma-aluksia), myyntiin sovelletaan erityissääntöjä.

Palvelujen myynti toiseen EU-maahan sijoittautuneelle yritykselle

Jos yritys myy palveluita toiseen EU-maahan sijoittautuneelle yritykselle, sen ei yleensä tarvitse laskuttaa asiakkaalta arvonlisäveroa. Yritysasiakkaat maksavat vastaanottamistaan palveluista arvonlisäveroa sijoittautumismaansa alv-kannan mukaisesti (soveltaen käännettyä verovelvollisuusmenettelyä).

Myyjäyritys saa vähentää omassa verotuksessaan arvonlisäveron, jonka se on itse maksanut palveluiden myyntiin liittyvistä kustannuksista (kyseistä myyntiä varten ostetut tavarat ja palvelut).

Tärkeää

Perussääntöihin on useita merkittäviä poikkeuksia de en fr .

Palvelujen myynti toisessa EU-maassa asuville kuluttajille

Yrityksen on yleensä laskutettava kuluttajalta arvonlisävero oman maansa alv-kannan mukaisesti, lukuun ottamatta televiestintä-, lähetys- ja sähköisiä palveluja, joita verotetaan aina asiakkaan sijoittautumismaassa (maa, jossa yksityishenkilön kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka sijaitsee tai jonne henkilö, joka ei ole verovelvollinen, on sijoittautunut).

Tärkeää

Perussääntöihin on useita merkittäviä poikkeuksia de en fr .

Tavaroiden ostaminen toisesta EU-maasta

Jos yritys ostaa ja vastaanottaa liiketoimintaansa varten tavaroita toisesta EU-maasta, sen on tilitettävä hankinnasta alv sijoittautumismaansa alv-kannan mukaisesti samaan tapaan kuin jos se olisi myynyt tavarat itse.

Yritys voi yleensä vähentää maksamansa arvonlisäveron määrän myöhemmin tekemässään alv-ilmoituksessa.

Tärkeää

Perussääntöihin on useita merkittäviä poikkeuksia de en fr .

Palvelujen ostaminen toisesta EU-maasta

Jos yritys ostaa ja vastaanottaa liiketoimintaansa varten palveluita toisesta EU-maasta (Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata), sen on tilitettävä tarjotuista palveluista alv sijoittautumismaansa alv-kannan mukaisesti samaan tapaan kuin jos se olisi itse myynyt kyseiset palvelut (tällöin sovelletaan käännettyä verovelvollisuusmenettelyä).

Yritys voi yleensä vähentää maksamansa arvonlisäveron määrän myöhemmin tekemässään alv-ilmoituksessa.

Tärkeää

Perussääntöihin on useita merkittäviä poikkeuksia de en fr .

Alv-sääntöjä on sovellettava koko EU:ssa. Poikkeuksena ovat jäsenmaille kuuluvat tai niihin liittyvät erityisalueet, joissa sääntöjä ei sovelleta. Näitä ovat seuraavat:

Erityisalueet

 • Ahvenanmaa
 • Ranskan merentakaiset departementit fr
 • Büsingenin alue
 • Helgolandin saari
 • Athosvuori
 • Campione d'Italia
 • Luganonjärven Italialle kuuluvat vesialueet
 • Livigno
 • Kanariansaaret
 • Ceuta
 • Melilla

EU:n alv-sääntöjä sovelletaan EU:n ulkopuolella seuraavissa paikoissa:

 • Monaco

Tavaroiden myynti EU:n ulkopuolelle sijoittautuneille asiakkaille

Jos yritys myy tavaroita EU:n ulkopuolelle sijoittautuneille asiakkaille, se ei laskuta tavaroista arvonlisäveroa, vaikka se saakin vähentää omassa verotuksessaan arvonlisäveron, jonka se on itse maksanut tavaroiden myyntiin liittyvistä kustannuksista (kyseistä myyntiä varten ostetut tavarat ja palvelut).

Palvelujen myynti EU:n ulkopuolelle sijoittautuneille asiakkaille

Jos yritys tarjoaa palveluita EU:n ulkopuolelle sijoittautuneille asiakkaille, se ei yleensä laskuta palveluista arvonlisäveroa. Jos palvelua kuitenkin käytetään toisessa EU-maassa, kyseinen maa voi päättää kantaa arvonlisäveroa.

Myyjäyritys saa vähentää omassa verotuksessaan arvonlisäveron, jonka se on itse maksanut palveluiden myyntiin liittyvistä kustannuksista (kyseistä myyntiä varten ostetut tavarat ja palvelut).

Tavaroiden ostaminen EU:n ulkopuolelta

Jos yritys ostaa liiketoimintaansa varten tavaroita EU:n ulkopuolelle sijoittautuneelta toimittajalta, sen on yleensä maksettava tavaroista arvonlisäveroa tuontipaikassa de en fr . Linkki johtaa toiselle sivustolle

Yritys voi yleensä vähentää maksamansa arvonlisäveron määrän myöhemmin tekemässään alv-ilmoituksessa, jos sillä on ollut verollista myyntiä.

Palvelujen ostaminen EU:n ulkopuolelta

Jos yritys vastaanottaa liiketoimintaansa varten palveluita EU:n ulkopuolelle sijoittautuneelta palveluntarjoajalta, sen on yleensä maksettava palveluista arvonlisäveroa oman maansa alv-kannan mukaisesti samaan tapaan kuin jos se olisi itse tarjonnut palveluita (tällöin sovelletaan nk. käännettyä verovelvollisuusmenettelyä).

Yritys voi yleensä vähentää maksamansa arvonlisäveron määrän myöhemmin tekemässään alv-ilmoituksessa.

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

<span>Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi</span>

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Voit hakea neuvontapalveluja myös tukipalveluhaku avulla.

Jaa tämä sivu: