Kansalaisena Euroopassa
Tarkistettu viimeksi: 24/06/2022

Vaihtoehtoinen/verkkovälitteinen riidanratkaisu

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu

Ratkaisu kuluttajan kanssa syntyneeseen riitaan voi löytyä vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn en avulla. Se on yleensä nopeampaa, yksinkertaisempaa ja kustannuksiltaan edullisempaa kuin asian vieminen tuomioistuimeen. Vaihtoehtoisen riidanratkaisun käsitettä käytetään kuvaamaan kaikkia menettelyjä, joissa valitus pyritään ratkaisemaan ilman tuomioistuinkäsittelyä. Sen eri muotoja ovat esimerkiksi välitys, sovittelu, välimiesmenettely ja kuluttaja-asiamiehen tai kuluttajariitalautakunnan palveluiden käyttö.

Joko sinä tai kuluttaja voi pyytää puolueetonta kolmatta osapuolta toimimaan välittäjänä kiistassanne. Tätä puolueetonta ulkopuolista tahoa kutsutaan riidanratkaisuelimeksi. Tämä elin voi ehdottaa ratkaisua riita-asiaan, määrätä molempia osapuolia sitovan ratkaisun tai vain saattaa osapuolet yhteen, jotta nämä keskustelisivat ratkaisusta keskenään.

EU-lainsäädäntö edellyttää, että jäsenmaat arvioivat riidanratkaisuelinten toimintaa, ja niille on asetettu useita laatuvaatimuksia, jotta voidaan varmistaa niiden tehokkuus, oikeudenmukaisuus, puolueettomuus, riippumattomuus ja avoimuus. Ratkaisu saadaan tavallisesti aikaan 90 päivän kuluessa.

Riidanratkaisuelimiin voi turvautua kaikissa sopimusriidoissa, joita yritykselläsi voi olla asiakkaiden kanssa missä tahansa EU:n alueella. Vaihtoehtoiset riidanratkaisuelimet eri EU-maissa

Vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely säästää oikeudenkäyntikustannuksia sekä helpottaa tavaroiden ja palvelujen myyntiä kotimaassa ja ulkomailla, verkossa tai muulla tavoin. Se voi myös auttaa yritystä säilyttämään maineensa ja hyvät asiakassuhteensa.

Verkkovälitteinen riidanratkaisu

Verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi on tarkoitettu ainoastaan kuluttajien ja yritysten välisten riitojen ratkaisuun.

Jos riita-asiassa on toisena osapuolena verkko-ostoksen tehnyt kuluttaja ja haluat välttää tuomioistuinkäsittelyn, voi verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi auttaa sinua nopeasti ja edullisesti. Foorumin kautta voit tehdä valituksen asiakkaasta (esim. laskun jättäminen maksamatta) tai asiakkaasi voi tehdä valituksen sinusta.

Foorumin interaktiivinen sivusto on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä maksutta. Jokin foorumiin rekisteröityneistä toimivaltaisista riidanratkaisuelimistä ottaa tapauksesi käsiteltäväkseen. Riidanratkaisu tapahtuu kokonaisuudessaan verkossa.

Ks. infografiikka verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin toiminnasta sekä elinkeinonharjoittajan velvollisuuksista.

Miten järjestelmä toimii?

Jos teet valituksen EU:n verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin en kautta, sinun ja asiakkaasi on sovittava vaihtoehtoisesta riidanratkaisuelimestä, joka käsittelee valituksen. Huomaa, että kullakin elimellä on omat sääntönsä ja menettelynsä ja niiden palvelut saattavat olla maksullisia.

Riita-asian käsittelyn aikana riidanratkaisuelin voi ottaa sinuun yhteyttä ja pyytää lisätietoja tai asiakirjoja tai kutsua sinut tapaamiseen.

Voit nimetä itsellesi edustajan, joka voi tehdä valituksen tai seurata asiaa puolestasi.

Voit pyytää tietoa tai apua, missä tahansa vaiheessa menettelyä. Jokaisessa EU-maassa on kansallinen yhteyspiste, joka auttaa sinua valituksesi kanssa.

Tärkeää

Jotkin yhteyspisteet voivat auttaa vain maiden rajat ylittävissä riita-asioissa.

Linkittäminen verkkovälitteiseen riidanratkaisufoorumiin (ODR)

Verkkomyyntiä harjoittavan yrityksen sivustolla on oltava linkki verkkovälitteiseen riidanratkaisufoorumiin. Myös yrityksen sähköpostiosoitteen on oltava selvästi näkyvissä sen verkkosivuilla.

Jos yritys on velvollinen käyttämään jotain tiettyä riidanratkaisuelintä (lainsäädännön, jonkin kaupan alan riidanratkaisujärjestelmän jäsenyyden tai sopimuksen perusteella), sen on

Yritys voi luoda linkin verkkovälitteiseen riidanratkaisufoorumiin web-bannereidemme en avulla.

Consumer Law Ready -kurssit

Consumer Law Ready -ohjelma tarjoaa kuluttajansuojalainsäädäntöä käsitteleviä maksuttomia kursseja mikro- ja pk-yrityksille EU:ssa. Voit hakea kurssille omassa maassasi ja oppia lisää kuluttajansuojasta ja siihen liittyvistä oikeuksista.

Jos haluat mieluummin opiskella omaan tahtiisi, voit ja saada oppimateriaalin käyttöösi. Sähköisen kokeen suoritettuasi saat kurssitodistuksen.

Tutustu Consumer Law Ready -portaaliin en ja rekisteröidy.

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

<span>Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi</span>

Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely

Tavarantoimittajien ja asiakkaiden riita-asioiden ratkaisu eri EU-maiden välillä (enintään 2 000 euron suuruiset vaatimukset).

Euroopan oikeusasiamies>

Tee kantelu EU:n toimielimestä, elimestä, toimistosta tai virastosta.

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Voit hakea neuvontapalveluja myös tukipalveluhaku avulla.

Jaa tämä sivu: