Viimati ajakohastatud: 24/06/2022

Vaidluste kohtuväline/veebipõhine lahendamine

Vaidluste kohtuväline lahendamine

Kui teil tekib tarbijaga vaidlus ja te soovite vältida kohtumenetlust, võib teile sobida vaidluste kohtuväline lahendamine en . Võrreldes kohtusse pöördumisega, on vaidluste kohtuväline lahendamine tavaliselt kiirem, lihtsam ja odavam. See mõiste kirjeldab vaidluse lahendamise kõiki erinevaid võimalusi, mis ei hõlma kohtusse pöördumist. Vaidluste kohtuvälist lahendamist teatakse ka kui „vahendusmenetlust", „lepitusmenetlust", „vahekohtumenetlust", „ombudsmani" või „tarbijakaitseameti" teenust.

Teie või tarbija võtate sõltumatu kolmanda osapoolega ühendust ning palute tal sekkuda ja tegutseda teievahelise vahendajana. Seda sõltumatut kolmandat osapoolt nimetatakse vaidluste lahendamise üksuseks. Vahendaja võib seoses teie kaebusega esitada lahendusettepaneku, määrata mõlemale osapoolele lahenduse või viia teid lihtsalt lahenduse leidmise arutamiseks kokku.

ELi õigusaktide kohaselt hindavad vaidluste lahendamise üksusi liikmesriigid ning need peavad vastama mitmetele kvaliteedinõuetele, et tagada nende tõhus, õiglane, erapooletu, sõltumatu ja läbipaistev tegutsemine teie vaidluste lahendamisel. Tulemus saavutatakse tavaliselt 90 päeva jooksul.

Teil on juurdepääs neile üksustele kõigi lepingutega seotud vaidluste puhul, mis teil võivad tekkida oma klientidega mis tahes ELi liikmesriigis. Leidke vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus oma riigis.

Vaidluste kohtuväline lahendamine võib aidata teil säästa kohtukulusid ning hõlbustada kaupade ja teenuste müüki oma koduriigis või välismaal, interneti teel või internetiväliselt. Samuti võib see aidata teil säilitada teie ettevõtte mainet ja häid suhteid klientidega.

Vaidluste veebipõhine lahendamine

See platvorm on mõeldud ainult ettevõtjate ja tarbijate vaheliste vaidluste lahendamiseks.

Kui teil on tarbijaga vaidlus seoses veebipõhise ostuga ja te soovite vältida kohtusse pöördumist, võib vaidluste veebipõhise lahendamise platvorm osutuda õigeks vahendiks kiire ja ökonoomse lahenduseni jõudmisel. Võite seda platvormi kasutada kaebuse esitamiseks kliendi kohta (nt tasumata jätmine) või tema võib seda kasutada kaebuse esitamiseks teie kohta.

See interaktiivne platvorm on tõlgitud kõikidesse ELi keeltesse ning selle kasutamine on tasuta. Teie kaebus saadetakse ühele platvormi juures registreeritud pädevale vaidluste lahendamise üksusele, mis hakkab seda käsitlema. Kogu menetlus toimub internetis.

Saate alla laadida infograafiku, mis annab ülevaate vaidluste veebipõhise lahendamise platvormi toimimisest ja teie kui kaupmehe kohustustest.

Millised on menetluse etapid?

Kui kaebus esitatakse vaidluste veebipõhise lahendamise platvormi vahendusel, siis peate tarbijaga kokku leppima, milline vaidluste lahendamise üksus hakkab kaebust käsitlema. Pidage meeles, et igal vaidluste lahendamise üksusel on oma eeskirjad ja menetlused, mis võivad olla tasulised.

Vaidluse menetlemise ajal võib vaidluste lahendamise üksus teiega ühendust võtta, et küsida lisateavet või -dokumente või kutsuda teid koosolekule.

Võite määrata esindaja end abistama. See tähendab, et võite paluda kellelgi teie nimel kaebuse esitada või menetlust jälgida.

Menetluse igas etapis saate taotleda teavet või abi. Igas ELi liikmesriigis on olemas riiklik kontaktpunkt, mis võib teid seoses teie kaebusega aidata.

Hoiatus

Pidage meeles, et mõned kontaktpunktid saavad teid aidata üksnes piiriüleste vaidluste puhul.

Link vaidluste veebipõhise lahendamise platvormile teie veebisaidil

Kui tegelete äritegevusega internetis, siis peate oma veebisaidil esitama otselingi vaidluste veebipõhise lahendamise platvormile. Lisaks sellele peab teie veebisaidil olema selgelt esitatud teie e-posti aadress.

Kui teil on (seaduse, liikmelisuse või lepingu alusel) kohustus kasutada konkreetset vaidluste lahendamise üksust, siis peate teatama tarbijatele:

Saate esitada lingi vaidluste veebipõhise lahendamise platvormile meie veebibännerite en abil.

Consumer Law Ready

Consumer Law Ready on kogu ELi hõlmav programm, mis pakub mikroettevõtjatele ja VKEdele tarbijakaitse õigusnormide kohta tasuta kursusi. Taotlege oma riigis koolitusel osalemist, et teie VKE oleks valmis järgima tarbijakaitse õigusnorme.

Kui eelistate õppida teile sobivas tempos, siis peaksite õppematerjalidele juurdepääsu saamiseks registreeruma. Seejärel saate sooritada e-testi ja teile antakse koolituse läbimist kinnitav tunnistus.

Uurige portaalist Consumer Law Ready en , kuidas registreeruda.

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Euroopa väiksemate nõuete menetlus

Vaidluste lahendamine teisest ELi riigist pärit tarnijate või klientidega nõuete puhul, mille suurus ei ületa 2000 eurot.

Euroopa Ombudsman>

Kui soovite esitada kaebust ELi institutsiooni, ameti, büroo või agentuuri kohta.

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: