Viimati ajakohastatud: 02/01/2023

Töölepingud

Peate töötajate värbamisel järgima ELi tööhõivealastes õigusaktides töölepingu tingimuste, töölepingute muutmise ja töötajatega konsulteerimise suhtes sätestatud miinimumnõudeid.

Lisaks täistööajaga lepingule võite oma töötajatele pakkuda muud liiki töölepingut. Peate mittestandardsete lepingute kasutamisel kinni pidama mittediskrimineerimise põhimõttest. Mittestandardsete lepingute või muude tööhõivevormide hulka kuuluvad:

Töötajate koondamisel peate täitma kollektiivse koondamise puhul kehtivaid erikohustusi. Kui võtate tööle noori töötajaid, peate järgima alla 18-aastaste värbamisel kehtivaid erieeskirju.

Hoiatus

Mõned ELi riigid võivad oma seadustega kehtestada rangemaid nõudeid töötajate kaitsmiseks. Hoolitsege tööandjana selle eest, et teate kõiki oma kohustusi, ja võtke eeskirjade väljauurimiseks ühendust oma riigi tööhõiveasutustega.

Jaga lehekülge: