Pēdējā pārbaude: 02/01/2023

Darba līgumi

Ja pieņemat darbā darbiniekus, jums ir jāievēro minimālās prasības, kas ES darba tiesībās noteiktas attiecībā uz darbinieku nodarbināšanas nosacījumiem, izmaiņām darba līgumos un apspriešanos ar darbiniekiem.

Papildus pilna darba laika līgumiem varat piedāvāt saviem darbiniekiem citu veidu darba līgumus. Jums ir jāpatur prātā, ka ir jāievēro nediskriminēšanas princips, ja liekat lietā nestandarta nodarbināšanas formas. Nestandarta vai citu veidu darba līgumi var būt, piemēram, šādi:

Jums ir konkrēti pienākumi darbinieku kolektīvas atlaišanas gadījumā. Ja pieņemat darbā gados jaunus darba ņēmējus, jums ir jāievēro īpaši noteikumi par 18 gadus nesasniegušu darba ņēmēju nodarbināšanu.

Uzmanību

Dažu ES valstu tiesību aktos darba ņēmējiem var būt paredzēts augstāks aizsardzības līmenis. Lai pārliecinātos, ka pilnībā izprotat savus kā darba devēja pienākumus, sazinieties ar iestādi, kas jūsu valstī pārzina nodarbinātību.

Kopīgot šo lapu: