Pēdējā pārbaude: 02/07/2020

Sociālā nodrošinājuma sistēmas ES

Vai jūs skar “Brexit”?

Šajā lapā izklāstītie noteikumi un nosacījumi joprojām attiecas uz Apvienoto Karalisti un uz Apvienotās Karalistes pilsoņiem ES.

Ja esat ieguvis tiesības sociālā nodrošinājuma jomā (kā tiesības uz veselības aprūpi, bezdarbnieka pabalstu, pensiju) pirms 2020. gada 31. decembra, uz jums attiecas Apvienotās Karalistes Izstāšanās līgumā izklāstītie vispārīgie noteikumi par šo tiesību aizsardzību. Uzziniet vairāk par savām tiesībām.

Ja jums radušās grūtības panākt, lai jūsu tiesības ievēro, sazinieties ar mūsu palīdzības dienestiem.

Ir lielas atšķirības tajā, kā ES valstis organizē pabalstus, veselības aprūpi un citus sociālās nodrošināšanas pakalpojumus.

Katrai ES valstij ir savi tiesību akti, kas nosaka:

ES noteikumi tikai nosaka, kuras valsts sociālais nodrošinājums ir piemērojams, ja ir iesaistītas divas vai vairākas valstis.

Principā ir piemērojami tikai vienas valsts likumi un iemaksas jāveic tikai tajā valstī; pret citas ES valsts pilsoni tur jāizturas tāpat kā pret vietējiem.

Uzņēmējvalsts pabalstu sistēma var būt pilnīgi citāda nekā izcelsmes valstī. Pārpratumi var radīt nopietnas sekas, — tāpēc noteikti noskaidrojiet, kādi pabalsti jums pienākas jaunajā mītnes valstī.

Piemērs no dzīves

Katrā valstī ir savi noteikumi par pabalstu piešķiršanu

Līne no Dānijas dzīvoja un strādāja Kiprā. Tad viņa darbu zaudēja un tur pieteicās bezdarbnieka pabalsta saņemšanai.

Viņa bija vīlusies, uzzinot, ka šo pabalstu viņa var saņemt tikai 156 dienas. Dānijā šis pabalsts tiktu maksāts līdz pat četriem gadiem. Viņai nebija ne jausmas, ka atšķirība varētu būt tik liela.

Noderīgas veidlapas

Lai varētu pāriet no vienas valsts pabalstu sistēmas uz citu, jums, kad ieradīsities, var nākties iesniegt aizpildītas veidlapas, kas apliecina jūsu pabalstu situāciju.

Lasiet par sociālā nodrošinājuma standarta veidlapām.

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Kopīgot šo lapu: