Pēdējā pārbaude: 11/02/2022

Sociālā nodrošinājuma sistēmas ES

Ir lielas atšķirības tajā, kā ES valstis organizē pabalstus, veselības aprūpi un citus sociālās nodrošināšanas pakalpojumus.

Katrai ES valstij ir savi tiesību akti, kas nosaka:

Uzmanību

ES noteikumi tikai nosaka, kuras valsts sociālais nodrošinājums ir piemērojams, ja ir iesaistītas divas vai vairākas valstis.

Principā ir piemērojami tikai vienas valsts likumi un iemaksas jāveic tikai tajā valstī; pret citas ES valsts pilsoni tur jāizturas tāpat kā pret vietējiem.

Uzmanību

Uzņēmējvalsts pabalstu sistēma var būt pilnīgi citāda nekā izcelsmes valstī. Pārpratumi var radīt nopietnas sekas, — tāpēc noteikti noskaidrojiet, kādi pabalsti jums pienākas jaunajā mītnes valstī.

Piemērs no dzīves

Katrā valstī ir savi noteikumi par pabalstu piešķiršanu

Līne no Dānijas dzīvoja un strādāja Kiprā. Tad viņa darbu zaudēja un tur pieteicās bezdarbnieka pabalsta saņemšanai.

Viņa bija vīlusies, uzzinot, ka šo pabalstu viņa var saņemt tikai 156 dienas. Dānijā šis pabalsts tiktu maksāts līdz pat četriem gadiem. Viņai nebija ne jausmas, ka atšķirība varētu būt tik liela.

Noderīgas veidlapas

Lai varētu pāriet no vienas valsts pabalstu sistēmas uz citu, jums, kad ieradīsities, var nākties iesniegt aizpildītas veidlapas, kas apliecina jūsu pabalstu situāciju.

Lasiet par sociālā nodrošinājuma standarta veidlapām.

Zemāk varat piekļūt informācijai par valstīm

Izvēlieties valsti

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: