Nazadnje pregledano: 23/06/2021

Sistemi socialne varnosti v EU

Ali ima brexit posledice za vas?

Pravila in pogoji, predstavljeni na tej strani, se še naprej uporabljajo za državljane in državljanke EU v Združenem kraljestvu ter za državljane in državljanke Združenega kraljestva v EU, pod pogojem, da so njihove pravice zaščitene s sporazumom o izstopu med EU in Združenim kraljestvom.

Če ste pravice iz socialne varnosti (denimo pravico do zdravstvenega varstva, denarno nadomestilo za brezposelnost, pokojnino) pridobili pred 31. decembrom 2020, sporazum o izstopu Združenega kraljestva določa splošna pravila za zaščito teh pravic. Več o pravicah državljanov EU v Združenem kraljestvuen.

Če pri uveljavljanju svojih pravic naletite na težave in potrebujete nasvet, se obrnite na našo službo za pomoč.

Državljani in državljanke EU, ki se nahajajo v Združenem kraljestvu, morajo pritožbe najprej nasloviti na pristojne organe Združenega kraljestva. Če težave ne rešijo, lahko kršitev pravic sporočijo neodvisnemu nadzornemu organu Združenega kraljestvaen.

Če ste državljan Združenega kraljestva v EU in se želite pritožiti, lahko težavo sporočite Evropski komisiji.

Sistemi socialnega in zdravstvenega varstva ter druge socialne storitve so po posameznih državah EU organizirani zelo različno.

Vsaka država EU ima lastno zakonodajo, ki določa:

Opozorilo

Pravila EU urejajo zgolj to,kateri sistem socialnega varstva se uporablja v primerih, ki zadevajo več držav.

Po pravilih se v posameznem obdobju uporablja zakonodaja samo ene države in tudi prispevke plačujete samo v tej državi; ta država vas mora obravnavati enako kot svoje državljane.

Opozorilo

Sistem socialnega varstva v državi gostiteljici se morda razlikuje od sistema, ki ste ga navajeni doma. Nesporazumi imajo lahko resne posledice, zato dobro preverite, do katerih nadomestil ste upravičeni v državi gostiteljici.

Praktični primer

Države imajo različna pravila za dodeljevanje nadomestil

Danka Line je prebivala in delala na Cipru. Ko je izgubila delo, je na Cipru zaprosila za nadomestilo za brezposelnost.

Razočarana je ugotovila, da lahko nadomestilo prejema le 156 dni. Na Danskem bi nadomestilo lahko prejemala 4 leta. Nikoli si ne bi mislila, da so razlike lahko tako velike.

Uporabni obrazci

Da bi pravice iz sistema socialne varnosti ene države prenesli v drugo, morate ob prihodu v državo predložiti obrazce, s katerimi dokažete svoje pravice iz sistema socialne varnosti.

Pozanimajte se o standardnih obrazcih za uveljavljanje pravic iz sistema socialne varnosti.

Informacije za posamezne države so na voljo spodaj.

Imate vprašanja o posamezni državi?

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: