Nazadnje pregledano: 19/01/2023

Napoteni delavci

Vaš delodajalec vas lahko začasno napoti na delo v drugo državo EU. V tem času boste imeli status napotenega delavca, za vas bodo veljali enaki osnovni delovni pogoji in pravice, kot veljajo za delavce v državi gostiteljici.

Napotitev lahko traja toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev posebne naloge. Po zaključku napotitve se morate vrniti na svoje delovno mesto v državo EU, iz katere ste bili napoteni.

Delovni pogoji

Za vas bodo veljali delovni pogoji v državi gostiteljici, če so ugodnejši od pogojev v matični državi. Ti delovni pogoji se nanašajo na:

Druge pravice

Če ste napoteni na delo v drugo državo EU:

Dolgotrajna napotitev

Če vaša napotitev traja dlje kot 12 mesecev (oziroma 18 mesecev, če vaš delodajalec nacionalnim organom vaše države gostiteljice predloži obrazloženo obvestilo), za vas veljajo vsi ustrezni delovni pogoji države gostiteljice, razen pogojev v zvezi s prenehanjem pogodb in dodatnimi pokojninami.

Če ste za daljše obdobje napoteni v drugo državo EU, se vam lahko vaša družina pridruži na podlagi njihovih pravic državljanov EU in ne kot vzdrževani družinski člani.

Davek od dohodkov

Če v državi gostiteljici delate manj kot šest mesecev, dohodnine načeloma ne plačujete v državi gostiteljici. Toda EU nima predpisov, ki bi določali, katera država lahko obdavči vaš dohodek v času napotitve v tujino. To urejajo nacionalni predpisi in sporazumi o obdavčevanju med državami EU.

Socialna varnost med napotitvijo v tujino

Če kot napoteni delavec želite ostati vključeni v sistem socialne varnosti v svoji državi, mora vaš delodajalec zahtevati obrazec PD A1 en pri nosilcu socialne varnosti v matični državi in o tem obvestiti organe države gostiteljice. Če napotitev traja dlje kot dve leti, se lahko bodisi:

Več informacij o zavarovanju v sistemu socialne varnosti med napotitvijo v drugo državo EU.

Pred napotitvijo

Vaš delodajalec bo morda moral za organe v državi gostiteljici izpolniti prijavo in v njej navesti:

Več informacij je na voljo v kratkem priročniku EU o napotitvi delavcev na delo en .

Glej tudi praktične smernice EU o napotitvi en .

Nacionalna spletišča o napotitvi na delo

Na spletišču svoje države gostiteljice preverite delovne pogoje, ki veljajo za napotene delavce, in kontaktne podatke pristojnih lokalnih organov.

Nacionalna spletišča o napotitvi na delo

Nacionalni uradi za zvezo

Vsaka država ima pristojni organ, ki lahko odgovori na vprašanja o napotitvi delavcev. Za kontaktne podatke teh nacionalnih uradov za zvezo kliknite na gumb Obrnite se na nacionalne organe.

Glej tudi

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Izberite državo
Avstrija
Bundesministerium für Arbeit und WirtschaftFederal Ministry of Labour and Economy
Favoritenstraße 7AT-1040 Wien
Contact formen
Belgija Belgija – Flamska Belgija – Valonija
FPS Employment, Labour and Social Dialogue, Belgian liaison office, Directorate-general labour law and legal studiesSPF Emploi, Travail et Concertation sociale, Bureau de liaison belge, Direction Générale Droit du travail et études juridiquesFOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Belgisch verbindingsbureau, Algemene directie arbeidsrecht en juridische studiën
Rue Ernest Blerot 1BE-1070 Bruxelles/Brussel
Employment Belgium (EN)en
Emploi Belgique (FR)fr
Werk België (NL)nl
Bolgarija
Министерство на труда и социалната политика - ИА Главна инспекция по трудаMinistry of Labour and Social Policy - General Labour Inspectorate EA
3 Kniaz Aleksandar Dondukov blvd.BG-1000 Sofia
Spletiščeen
Hrvaška
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politikeMinistry of Labour, Pension System, Family and Social Policy
Ulica grada Vukovara 78HR-10000 Zagreb
Spletiščehr
Ciper
Υπουργείο Εργασίας , Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Τμήμα ΕργασίαςMinistry of Labour, Welfare and Social Insurance - Department of Labour
9 Klimentos StrCY-1480 Nicosia
Spletiščeen
Češka
Ministerstvo práce a sociálních věcíMinistry of Labour and Social Affairs
Na Poříčním právu 1CZ-128 01 Praha 2
Posting and social securityen
Posting a foreigner to the Czech republicen
Danska
Danish Working Environment Authority
Landskronagade 332100 København Ø
Posting regulationsen
Social security coveren
Estonija
Tööinspektsioon; Ms Liis Naaber-KalmLabour Inspectorate
Mäealuse 2/2EE-12618 Tallinn
Spletiščeen
Finska
TyosuojeluArbetarskyddsförvaltningenOccupational Safety and Health Administration
Occupational Safety and Health Administrationen
Francija
Bureau de liaison nationale - Direction générale du travail - Ministère du TravailNational Liaison Office - Directorate General for Labour - Ministry for Labour
39-45, quai André CitroënFR-75902 Paris Cedex 15
Posting of employees - Ministry for Labouren
Nemčija
Generalzolldirektion Direktion VII - Finanzkontrolle SchwarzarbeitDirectorate VII of the Central Customs Authority - Financial Control of Undeclared Work
Wörthstraße 1-3DE-50668 Köln
Central Customs Authorityen
Grčija
Ministry of Labour and Social Affairs, Directorate-General of Employment Relationships, Occupational Health and Safety and Labour Market Integration
Directorate of Individual Contractual Labour Arrangements, Section of Individual Labour Contract (D. Pantazidou, A. Revela)29 Stadiou Str.10559 AthensGreece
ypergasias.gov.grel
Grčija
Ministry of Labour and Social Affairs, Directorate-General of Employment Relationships, Occupational Health and Safety and Labour Market Integration
Directorate of Health and Safety at Work, Section of Working Conditions and Strategic Planning (V. Papanastasiou, A. Mandalou)29 Stadiou Str.10559 AthensGreece
ypergasias.gov.grel
Grčija
Labour Inspectorate, Independent Authority
Central Division, Directorate of Planning and Coordination of Labour Relations Inspection (A. Mpouzios, D. Souliotis)10 Agisilaou Str.10437 AthensGreece
sepe.gov.grel
Madžarska
Nemzetgazdasági Minisztérium - Munkafelügyelet Foglalkoztatás-felügyeletMinistry for National Economy - Hungarian Labour Inspectorate
P.O. Box 481HU-1369 Budapest
Spletiščeen
Islandija
VelferðarráðuneytiðMinistry of Social Affairs
Skogarhlid 6IS-150 Reykjavik
Spletiščeen
Irska
Workplace Relations
O'Brien RoadCarlowIreland
Spletiščeen
Italija
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industrialiMinistry of Labour and Social Policy
Via Fornovo, 8IT-00192 Roma
Spletiščeen
Latvija
Valsts darba inspekcijaState Labour Inspectorate
Kr. Valdemara Street 38LV-1010 Rīga
Spletiščeen
Lihtenštajn
Amt für Volkswirtschaft - Abteilung WirtschaftOffice of National Economy - Department of Economic Affairs
Haus der WirtschaftPoststrasse 1LI-9494 Schaan
Spletiščede
Litva
Valstybinė darbo inspekcijaState Labour Inspectorate
Algirdo Str. 19LT-03607 Vilnius
Spletiščeen
Luksemburg
Inspection du travail et des minesLabour and Mines Inspectorate
3, rue des PrimeursL-2361 Strassen
Spletiščefr
Malta
Department for Industrial and Employment Relations
121, Melita StreetVLT 1121 Valletta
Spletiščeen
Nizozemska
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Inspectie SZMinistry of Social Affairs and Employment - Labour Inspectorate
Parnassusplein 5, NL-2511 VX Den HaagP.O Box 90801, NL-2509 LV Den Haag
www.postedworkers.nlen
www.nllabourauthority.nl en
Norveška
ArbeidstilsynetLabour Inspection Authority
Postboks 4720 TorgardNO-7468 Trondheim
www.arbeidstilsynet.noenen
Poljska
Państwowa Inspekcja Pracy - Główny Inspektorat PracyNational Labour Inspectorate - Chief Labour Inspectorate
ul. Barska 28/30PL-02 315 Warszawa
Spletiščepl
Portugalska
Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT)Authority for Working Conditions
Praca de Alvalade n. 11749-043 LISBON
websitept
e-formspt
Romunija
Inspecția MunciiLabour Inspectorate
Strada Matei Voievod, nr. 14RO-030167, Sector 2București
Spletišče
Slovaška
Národný inšpektorát práceNational Labour Inspectorate
Masarykova 10SK-040 01 Kosice
Spletiščeen
Slovenija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiMinistry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities
Štukljeva cesta 44SI-1000 Ljubljana
Spletiščeen
Španija
Dirección General de TrabajoGeneral Directorate of Labour
Pío Baroja, 6ES-28009 Madrid
Desplazamiento - Datos de contactoes
Desplazamientoes
Švedska
ArbetsmiljöverketSwedish Work Environment Authority
Box 9082SE-171 09 Solna
Spletiščeen

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: