Nazadnje pregledano : 16/04/2018

Napoteni delavci

Odločitev Združenega kraljestva, da uveljavi člen 50 Pogodbe o Evropski uniji: Več informacij

Združeno kraljestvo je še vedno polnopravna članica EU, pravice in obveznosti se še naprej v celoti uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem:

  • Vprašanja in odgovori na podlagi Skupnega poročila Evropske unije in Združenega kraljestva z dne 8. decembra 2017en
  • Publikacije EU o brexitu
  • Informacije in smernice vlade Združenega kraljestva glede brexitaen

Vaš delodajalec vas lahko napoti v drugo državo EU na začasno opravljanje storitve. V tem času boste imeli status napotenega delavca, za vas bodo veljali posebni delovni pogoji in pravice.

Delovni pogoji

V času napotitve v drugo državo EU veljajo za vas delovni pogoji države gostiteljice, in sicer v zvezi z:

Če tako določa zakonodaja v vaši državi, mora delodajalec kriti tudi vaše stroške potovanja, prehranjevanja in bivanja v državi EU, kamor ste napoteni. Te dodatke vam mora izplačati poleg plače.

Nacionalna spletišča o napotitvi na delo

Na spletišču svoje države gostiteljice preverite delovne pogoje, ki veljajo za napotene delavce, in kontaktne podatke pristojnih lokalnih organov.

Izberite državo:


Druge pravice

Če ste napoteni na delo v drugo državo EU:

Davek od dohodkov

Če napotitev na delo traja manj kot šest mesecev, dohodnine načeloma ne plačujete v državi gostiteljici.

Toda EU nima zakona, ki bi določal, katera država lahko obdavči vaš dohodek v času napotitve v tujino. To urejajo nacionalni predpisi in sporazumi o obdavčevanju med državami EU: več o davku od dohodkov.

Socialna varnost

Napoteni delavci ostanejo vključeni v sistem socialne varnosti v svoji državi največ dve leti. Več o formalnostih.

Če napotitev na delo v tujino traja dlje kot dve leti, se morate vključiti v sistem socialne varnosti v državi, kjer delate. V nekaterih posameznih primerih je zdravstveno in pokojninsko zavarovanje v domači državi mogoče podaljšati na več kot dve leti.

Predhodna prijava

Vaš delodajalec bo morda moral za organe v državi gostiteljici izpolniti predhodno prijavo in v njej med drugim navesti kraj napotive, trajanje napotitve in kontaktne podatke.

Prepričajte se, ali je delodajalec to uredil, saj vas sicer lahko v drugi državi oglobijo.

Podrobnejše informacije boste dobili pri uradu za zvezo za napotene delavce ali enotni kontaktni točki v državi gostiteljici.

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: