Nazadnje pregledano: 04/05/2020

Napoteni delavci

Koronavirus – omejitve pri prehajanju meja za napotene delavce

Vaš delodajalec vas lahko začasno napoti na delo v drugo državo EU. V tem času boste imeli status napotenega delavca, za vas bodo do zaključka napotitve veljali nekateri enaki delovni pogoji in pravice, kot veljajo za delavce v državi gostiteljici.

Napotitev lahko traja toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev posebne naloge. Po zaključku napotitve se morate vrniti v državo EU, iz katere ste bili napoteni.

Delovni pogoji

Za vas bodo veljali delovni pogoji v državi gostiteljici, če so ugodnejši od pogojev v matični državi. Ti delovni pogoji se nanašajo na:

Če tako določa zakonodaja v vaši državi, mora delodajalec kriti tudi vaše stroške potovanja, prehranjevanja in bivanja v državi EU, kamor ste napoteni. Te dodatke je treba plačati poleg minimalne urne postavke.

Druge pravice

Če ste napoteni na delo v drugo državo EU:

Če ste za daljše obdobje napoteni v drugo državo EU, se vam lahko vaša družina pridruži na podlagi njihovih pravic državljanov EU in ne kot vzdrževani družinski člani.

Davek od dohodkov

Če v državi gostiteljici delate manj kot šest mesecev, dohodnine načeloma ne plačujete v državi gostiteljici. Toda EU nima predpisov, ki bi določali, katera država lahko obdavči vaš dohodek v času napotitve v tujino. To urejajo nacionalni predpisi in sporazumi o obdavčevanju med državami EU.

Socialna varnost med napotitvijo v tujino

Če kot napoteni delavec želite ostati vključeni v sistem socialne varnosti v svoji državi, morate vi ali vaš delodajalec zahtevati obrazec PD A1 pri nosilcu socialne varnosti v matični državipdfen. Obrazec PD A1 je veljaven samo 24 mesecev. Če napotitev v drugo državo EU traja dlje, se lahko bodisi:

Podaljšanje socialnega zavarovanja se odobri, če se o tem dogovorijo organi obeh držav in je to v vašem interesu. Več informacij o zavarovanju v sistemu socialnega varstva med napotitvijo v drugo državo EU.

Pred napotitvijo

Vaš delodajalec bo morda moral za organe v državi gostiteljici izpolniti predhodno prijavo in v njej navesti:

Več informacij je na voljo v kratkem vodniku EU za napotitve delavcev (nova pravila od julija 2020).

Glej tudi praktični vodnik EU za napotitve.

Nacionalna spletišča o napotitvi na delo

Na spletišču svoje države gostiteljice preverite delovne pogoje, ki veljajo za napotene delavce, in kontaktne podatke pristojnih lokalnih organov.

Izberite državo:


Več informacij boste dobili pri uradu za zvezo za napotene delavce ali enotni kontaktni točki za napotene delavce v državi gostiteljici.

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: