Storitvena orodja

Izbira jezika

Zastava EU

Navigacijska pot

Meni

Posodobitev : 25/09/2017

Napoteni delavci

Vaš delodajalec vas lahko napoti v drugo državo EU na začasno opravljanje storitve. V tem času boste imeli status napotenega delavca, za vas bodo veljali posebni delovni pogoji in pravice.

Delovni pogoji

V času napotitve v drugo državo EU veljajo za vas delovni pogoji države gostiteljice, in sicer v zvezi z:

 • minimalno plačo: vaša plača ne sme biti nižja od minimalne plače države gostiteljice oziroma plače, ki jo za vaš sektor zaposlitve določajo kolektivne pogodbe (če veljajo v državi gostiteljici)
 • najdaljšim delovnim časom in najkrajšim časom počitka
 • zdravjem in varnostjo pri delu
 • najemanjem delavcev prek agencij za začasno zaposlovanje
 • zaposlovanjem nosečnic in mladih
 • enakim obravnavanjem moških in žensk in preprečevanjem diskriminacije

Če tako določa zakonodaja v vaši državi, mora delodajalec kriti tudi vaše stroške potovanja, prehranjevanja in bivanja v državi EU, kamor ste napoteni. Te dodatke vam mora izplačati poleg plače.

Nacionalna spletišča o napotitvi na delo

Na spletišču svoje države gostiteljice preverite delovne pogoje, ki veljajo za napotene delavce, in kontaktne podatke pristojnih lokalnih organov.

Izberite državo:

Druge pravice

Če ste napoteni na delo v drugo državo EU:

 • ne potrebujete delovnega dovoljenja – razen če ste iz Hrvaške napoteni na delo v Avstrijo, ker tam še vedno veljajo omejitve za delo v nekaterih panogah
 • ni vam treba pridobiti priznanja svojih poklicnih kvalifikacij, vendar boste za nekatere poklicne dejavnosti morda morali predložiti pisno izjavo: več o priznavanju poklicnih kvalifikacij
 • ob upokojitvi stvari ne boste urejali z organi za pokojninsko zavarovanje iz različnih držav – organi države gostiteljice ne bodo urejali vaše pokojnine

Davek od dohodkov

Če napotitev na delo traja manj kot šest mesecev, dohodnine načeloma ne plačujete v državi gostiteljici.

Toda EU nima zakona, ki bi določal, katera država lahko obdavči vaš dohodek v času napotitve v tujino. To urejajo nacionalni predpisi in sporazumi o obdavčevanju med državami EU: več o davku od dohodkov.

Socialna varnost

Napoteni delavci ostanejo vključeni v sistem socialne varnosti v svoji državi največ dve leti. Več o formalnostih.

Če napotitev na delo v tujino traja dlje kot dve leti, se morate vključiti v sistem socialne varnosti v državi, kjer delate. V nekaterih posameznih primerih je zdravstveno in pokojninsko zavarovanje v domači državi mogoče podaljšati na več kot dve leti.

Predhodna prijava

Vaš delodajalec bo morda moral za organe v državi gostiteljici izpolniti predhodno prijavo in v njej med drugim navesti kraj napotive, trajanje napotitve in kontaktne podatke.

Prepričajte se, ali je delodajalec to uredil, saj vas sicer lahko v drugi državi oglobijo.

Podrobnejše informacije boste dobili pri uradu za zvezo za napotene delavce ali enotni kontaktni točki v državi gostiteljici.

Javna posvetovanja
  Potrebujete pomoč podporne službe?
  Pomoč in svetovanje