Nazadnje pregledano: 12/09/2022

Opredelitev zahtev za proizvode

Za številne kategorije proizvodov veljajo vseevropski standardi in tehnične specifikacije. Proizvajalec mora zagotoviti, da so njegovi proizvodi skladni z vsemi relevantnimi pravili EU, preden se lahko prosto tržijo v EU.

Če ni pravil na ravni EU, se lahko v državah EU uporabljajo različne specifikacije. V takem primeru je treba izpolnjevati samo pravila, ki veljajo v matični državi EU.

Kaj so zahteve za proizvode

Zakonodaja EU določa bistvene zahteve, s katerimi zagotovi, da proizvodi, ki se tržijo v EU, izpolnjujejo visoke zdravstvene, varnostne in okoljske standarde.

Zahteve lahko zajemajo:

V večini primerov zakonodaja opredeljuje rezultate, ki naj bi jih dosegli, ali nevarnosti, ki jih je treba odpraviti, vendar ne določa tehničnih rešitev.

Včasih vam lahko harmonizirani standardi pomagajo dokazati skladnost s predpisi.

Kje poiskati zahteve EU za proizvode

Trenutno je v EU harmonizirana večina pravil za proizvode. To pomeni, da se v vseh državah EU uporabljajo enaka pravila. Pravila se uporabljajo za skupine izdelkov, denimo igrače, ali značilnosti proizvodov, kot je elektromagnetna združljivost.

Na portalu Access2MarketsOdpri na zunanji povezavi lahko preverite zahteve, ki veljajo za vaš proizvod. Ta podatkovna zbirka vsebuje informacije o:

Podatkovna baza Access2Markets uporablja carinske oznake: da bi lahko preverili zahteve za vaš proizvod, morate najprej navesti njegovo carinsko oznako. Če je ne poznate, jo lahko z iskalnikom poiščete z imenom vašega proizvoda.

Kje poiskati nacionale zahteve EU za proizvode

Nekatera pravila o proizvodih niso harmonizirana v EU, kar pomeni, da se lahko specifikacije po državah EU razlikujejo. V takem primeru mora biti vaš proizvod skladen s pravili, ki se uporabljajo v državi EU, v kateri ga nameravate dati na trg.

Če vaši proizvodi izpolnjujejo te zahteve v matični državi EU, druge države EU ne morejo:

razen če dokažejo, da vaši proizvodi ne izpolnjujejo tehničnih in kakovostnih zahtev v vaši državi in nimajo primerljive ravni varnosti. To je načelo vzajemnega priznavanja.

Za težave v zvezi s pravili o proizvodih v drugi državi EU, ki niso združljiva z načelom vzajemnega priznavanja, se lahko obrnete na službo SOLVITOdpri na zunanji povezavi .

Nacionalna pravila

Nacionalni organi EU morajo objaviti nacionalna pravila. Več informacij o nacionalnih pravilih in načelu vzajemnega priznavanja boste našli v podatkovni bazi TRISOdpri na zunanji povezavi za neharmonizirana pravila za proizvode.

Zahteve v skladu z nacionalnimi pravili se zlasti lahko razlikujejo glede:

Za tehnična pravila, ki se v državah EU uporabljajo za določene proizvode in podatke o pristojnih organih v državah EU, se lahko obrnete na kontaktne točke za proizvode en .

Omejitve na podlagi nacionalnih pravil

Če vaši proizvodi ogrožajo javni interes na podlagi veljavnih predpisov v drugih državah EU, ki zadevajo:

vam morda ne bo dovoljeno, da jih prosto izvozite.

Prodaja vaših proizvodov se lahko prepove, če država uvoza dokaže, da so njene tehnične zahteve bistvene ali obvezne, in če vaši proizvodi ne dosegajo zahtevane ravni varnosti.

Za nacionalna pravila, ki se v državah EU uporabljajo za določene proizvode in podatke o pristojnih organih v državah EU se lahko obrnete na kontaktne točke za proizvode en .

Glej tudi

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Za iskanje ustrezne pomoči lahko uporabite tudi iskalnik služb za pomoč.

Daj to stran v skupno rabo: