Nazadnje pregledano: 22/05/2019

Šolanje v drugi državi EU

Otroci, ki so državljani EU, imajo pravico obiskovati šolo v vsaki državi EU pod enakimi pogoji kot otroci, ki so državljani tiste države.

Pravico imate zahtevati, da vašega otroka razporedijo v razred, ki ustreza njegovi starosti in je po zahtevnosti enakovreden razredu v matični državi, in sicer ne glede na otrokovo znanje jezika.

Otroci državljana EU, ki se zaradi dela preseli v drugo državo EU, so upravičeni do brezplačnega uvajalnega pouka v državi gostiteljici, da bi se lažje vključili in prilagodili šolskemu sistemu te države. Pouk je delno namenjen podpori pri učenju jezika nove  države.

Zavedati se je treba, da se šolski sistem v novi državi morda zelo razlikuje od domačega. V nekaterih državah se morajo otroci denimo že zelo zgodaj odločiti za splošno ali poklicno smer.

To je razlog, zakaj v Evropski uniji ni samodejnega priznavanja šolskih spričeval. Ponekod morate zaprositi državne organe, da priznajo šolsko spričevalo, preden lahko otroka vpišete v krajevno šolo.

Pozanimajte se o sistemu šolanja v drugi državi.

Zanima me šolanje v:

Izberite državo:

 • Portugalskaptpt
 • Romunijaroro
 • Slovaškasksken
 • Slovenijasisl
 • Združeno kraljestvo – Anglijagb-engen
 • Združeno kraljestvo – Severna Irskagb-niren
 • Združeno kraljestvo – Walesgb-wlsen
 • Združeno kraljestvo – Škotskagb-scten
 • Češkaczcsen
 • Španijaesen
 • Švedskasesven

Evropska komisija ni odgovorna za vsebino na zunanjih spletnih straneh.

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: