Storitvena orodja

Izbira jezika

Zastava EU

Navigacijska pot

Meni

Nazadnje pregledano : 25/04/2017

Pogosta vprašanja - Šolanje v drugi državi EU

 • Moji otroci ne govorijo jezika države, v katero smo se preselili. Ali jih moramo zato vpisati v drago mednarodno šolo?

  Otroci državljanov EU se lahko šolajo v kateri koli državi EU pod enakimi pogoji, kot veljajo za državljane tiste države. Imajo pravico, da jih starši vpišejo v razred, ki ustreza njihovi starosti in je po zahtevnosti enakovreden razredu v matični državi, in sicer ne glede na njihovo znanje jezika.

  Otroci državljanov EU, ki se preselijo v drugo državo EU zaradi dela, imajo po zakonodaji EU pravico do brezplačnega tečaja za učenje jezika države gostiteljice, da bi se tako lažje prilagodili novemu šolskemu sistemu.

 • Ali moram predložiti dokazila o izobraževanju svojih otrok, če se preselim v drugo državo?

  To je odvisno od države – toda na splošno je dobro zbrati podatke o izobraževanju otroka. To bo v pomoč pri vpisu v osnovno in srednjo šolo. Ta dokazila so lahko:
   
  • kopije podatkov o šolskem uspehu in zaključnih spričeval (priskrbite si originalne dokumente s pečatom šole, saj jih bodo v novi šoli mogoče želeli videti);
  • priporočilna pisma učiteljev in/ali ravnateljev;
  • seznam učbenikov in učni program predmetov, da bo lahko novi učitelj ugotovil stopnjo znanja vašega otroka;
  • rezultati testov, zlasti v otrokovem maternem jeziku, matematiki in naravoslovnih predmetih;
  • podatki o cepljenju in najnovejši zdravstveni podatki otroka.

 

Glej osnovne informacije o tem področju
Šolanje v drugi državi EU
Zakonodaja EU
 • Direktiva o izobraževanju otrok delavcev migrantov English
Javna posvetovanja
  Potrebujete pomoč podporne službe?
  Pomoč in svetovanje