Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Επικαιροποίηση : 25/04/2017

Συχνές ερωτήσεις - Φοίτηση σε σχολείο άλλης χώρας της ΕΕ

 • Τα παιδιά μου δεν μιλούν πολύ καλά ακόμη τη γλώσσα της χώρας στην οποία μόλις μετακομίσαμε. Μήπως πρέπει να τα γράψουμε σε ένα ακριβό διεθνές σχολείο;

  Ως πολίτες της ΕΕ, τα παιδιά σας μπορούν να πάνε σχολείο σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ υπό τους ίδιους όρους όπως και οι υπήκοοι αυτής της χώρας. Έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν στην ίδια τάξη με παιδιά της ηλικίας τους και σε αντίστοιχο επίπεδο με αυτό της τάξης τους στη χώρα καταγωγής σας, ανεξάρτητα από το γλωσσικό τους επίπεδο.

  Αν είστε υπήκοος της ΕΕ και μετακομίζετε σε άλλη χώρα της ΕΕ για λόγους εργασίας, τα παιδιά σας δικαιούνται, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, να παρακολουθούν δωρεάν μαθήματα γλώσσας στη χώρα μετεγκατάστασής σας, έτσι ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν στο σχολικό σύστημα αυτής της χώρας.

 • Όταν μετακομίζω σε άλλη χώρα, υποχρεούμαι να προσκομίσω αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τον σχολικό φάκελο των παιδιών μου;

  Εξαρτάται από τη χώρα. Γενικά όμως θα ήταν καλό να διατηρείτε αρχείο σχετικά με τη σχολική φοίτηση κάθε παιδιού. Αυτό θα διευκολύνει την εγγραφή τους σε ίδρυμα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το αρχείο μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής:
   
  • αντίγραφα όλων των βαθμολογιών ή των ελέγχων προόδου (πρέπει να έχετε στην κατοχή σας όλα τα πρωτότυπα με τη σφραγίδα του σχολείου, καθώς το νέο σχολείο μπορεί να σας ζητήσει να τα προσκομίσετε)
  • συστατικές επιστολές από δασκάλους/καθηγητές ή/και διευθυντές
  • κατάλογο των σχολικών εγχειριδίων και περιγραφή των μαθημάτων ώστε να μπορείτε να καθορίσετε μαζί με τους εκπαιδευτικούς το επίπεδο του παιδιού σας
  • αποτελέσματα διαγωνισμάτων, ιδίως στη μητρική γλώσσα του παιδιού, τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες
  • αρχείο εμβολιασμών του παιδιού σας και πρόσφατο ιατρικό αρχείο.

 

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό
Φοίτηση σε σχολείο άλλης χώρας της ΕΕ
Νομοθεσία της ΕΕ
 • Οδηγία περί της σχολικής ϕοιτήσεως των τέκνων διακινουμένων εργαζομένων English
Δημόσιες διαβουλεύσεις
  Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
  Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές