Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 25/04/2017

Често задавани въпроси - Започване на училище в друга страна от ЕС

 • Моите деца все още не говорят много добре езика на страната, в която наскоро се преместихме. Означава ли това, че трябва да ги запишем в скъпо международно училище?

  — като граждани на ЕС вашите деца имат право да посещават училище във всяка държава от Съюза при същите условия като нейните граждани. Те имат право да бъдат приети в клас с деца на тяхната възраст, на ниво, еквивалентно на класа в тяхната родина, независимо от степента, в която владеят езика.

  Ако сте гражданин на ЕС, преместващ се в друга страна от Съюза по работа, съгласно законодателството на ЕС вашите деца имат право да получават безплатно езиково обучение в страната, в която сте се преместили, за да могат да се адаптират към училищната система там.

 • Трябва ли да представя учебни справки за моите деца при преместване в друга страна?

  Това зависи от страната, но по принцип е добре да разполагате с учебна справка за всяко дете. Това ще им бъде от полза, когато кандидатстват за средно образование и при записване в училище. Справката може да включва:
   
  • копия или преписи на всички справки за оценките (уверете се, че разполагате и с оригиналите с училищния печат, тъй като от новото училище може да поискат да ги видят).
  • препоръчителни писма от учители и/или директори
  • списък на използваните в момента учебници и описание на изучаваното от детето учебно съдържание което ще помогне на вас и на новия учител да определите нивото на вашето дете.
  • резултати от тестове, особено по родния език на детето ви, по математика и научните дисциплини.
  • имунизационния картон и медицинското досие на вашето дете.

 

Вижте основната информация по темата
Започване на училище в друга страна от ЕС
Законодателство на ЕС
 • директива година относно образованието на децата на мигриращи работници English
Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети