Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Senest tjekket : 25/04/2017

Spørgsmål og svar - Skolestart i et andet EU-land

 • Mine børn taler endnu ikke sproget i det land, vi lige er flyttet til, særlig godt. Er vi så nødt til at sende dem i en dyr international skole?

  Som EU-borgere har dine børn ret til at gå i skole i ethvert EU-land på samme vilkår som landets egne borgere. De har ret til at komme i en klasse med børn på deres egen alder på et fagligt niveau, der svarer til deres klasse i hjemlandet - uanset deres sprogkundskaber.

  Hvis du som EU-borger flytter til et andet EU-land for at arbejde, har dine børn i henhold til EU-lovgivningen ret til gratis sprogundervisning i det nye land, så de lettere kan blive integreret i skolesystemet.

 • Skal jeg fremlægge dokumentation for mine børns uddannelse, når vi flytter til et andet land?

  Det afhænger af det pågældende land. Men det er generelt en god idé at gemme alle papirer om børnenes skolegang. Det vil hjælpe dem, når de skal søge ind på en ny skole. Følgende papirer kan være gode at have:
   
  • Kopier af alle karakterbøger (sørg for også at gemme originalen med skolens stempel, da den nye skole måske gerne vil se den).
  • Anbefalinger fra lærere og/eller rektor.
  • En liste over nuværende lærebøger og læreplaner, så du sammen med den nye lærer bedre kan afgøre, hvilket niveau dit barn befinder sig på.
  • Eksamensresultater, navnlig i dansk (eller andet modersmål), matematik og naturfag.
  • Dit barns vaccinationskort og eventuelle lægejournal.

 

Se de vigtigste oplysninger om dette emne
Skolestart i et andet EU-land
EU-lovgivning
 • Direktiv om skolegang for boern af migrantarbejdstagere English
Offentlige høringer
  Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
  Få hjælp og rådgivning