Sivuston työkalut

Kielivalikko

EU:n lippu

Navigointipolku

Valikko

Päivitetty : 25/04/2017

Usein kysyttyä - Koulun aloitus toisessa EU-maassa

 • Olemme muuttaneet ulkomaille eivätkä lapseni vielä puhu maan kieltä kovin hyvin. Onko meidän siis laitettava heidät kalliiseen kansainväliseen kouluun?

  Lapsesi ovat EU-kansalaisia, joten heillä on oikeus käydä koulua missä tahansa EU-maassa samoin ehdoin kuin maan omilla kansalaisilla. Heillä on oikeus päästä oman ikänsä mukaiseen opetusryhmään, joka vastaa lähtömaan luokka-astetta, riippumatta siitä, miten hyvin he puhuvat kieltä.

  Jos olet EU-kansalainen, joka muuttaa toiseen EU-maahan työn vuoksi, on lapsillasi EU-lainsäädännön mukaan oikeus saada ilmaista kielenopetusta uuden kotimaan koulujärjestelmään sopeutumista varten.

 • Onko minun esitettävä todisteet lapseni koulunkäynnistä, kun perheeni muuttaa toiseen maahan?

  Tämä vaihtelee maittain. Yleisesti on kuitenkin hyvä säilyttää todistukset kunkin lapsen opinnoista. Tästä voi olla apua, kun lapset hakevat keskiasteen koulutukseen. Koulu- ja opintotodistuksiin voivat kuulua esimerkiksi seuraavat:
   
  • kopiot kaikista opintosuoritusotteista ja todistuksista (pidä tallessa myös näiden todistusten alkuperäiskappaleet, sillä uusi koulu voi pyytää ne nähtäväksi)
  • opettajilta tai rehtorilta saadut suositukset
  • lapsen senhetkisten oppikirjojen luettelo ja kurssiohjelma; näin lapsen ikä- ja tasoryhmä on helpompi määrittää
  • koetulokset, etenkin lapsen äidinkielen, matematiikan ja tiedeaineiden kokeet
  • lapsen rokotustodistukset ja potilastiedot.

 

Aiheen pääsivulle
Koulun aloitus toisessa EU-maassa
EU-lainsäädäntö
 • Direktiivi siirtotyöläisten lasten koulutuksesta English
Julkiset kuulemismenettelyt
  Tarvitsetko asiantuntija-apua?
  Apua ja neuvontaa